Advanced

Finite element analysis of cracking of concrete arch dams due to seasonal temperature variation

Pettersson, Fredrik LU and Hjalmarsson, Fredrik (2017) In TVSM-5000 VSM820 20171
Structural Mechanics
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Flera dammkonstruktioner i Norden utsätts för stora temperaturvariationer mellan sommar och vinter. I norra Sverige kan dammar vara utsatta för temperaturvariationer på upp emot 60–70 °C. Detta resulterar ofta i sprickbildning i betongen vilket medför utmaningar vid både utformning av nya dammar och underhåll av befintliga.

Säsongmässiga temperaturvariationer är den dominerande orsaken till sprickbildning i stora, massiva betongkonstruktioner. Skillnaden i temperatur mellan uppström- och nedströmssidan orsakar en temperaturgradient i dammkroppen vilket leder till en ojämn expansion eller krympning i betongen.

Detta examensarbete är en del av ett initiativ från ICOLD-kommitten "Computational Aspects of Dam Analysis and Design" med mål... (More)
Flera dammkonstruktioner i Norden utsätts för stora temperaturvariationer mellan sommar och vinter. I norra Sverige kan dammar vara utsatta för temperaturvariationer på upp emot 60–70 °C. Detta resulterar ofta i sprickbildning i betongen vilket medför utmaningar vid både utformning av nya dammar och underhåll av befintliga.

Säsongmässiga temperaturvariationer är den dominerande orsaken till sprickbildning i stora, massiva betongkonstruktioner. Skillnaden i temperatur mellan uppström- och nedströmssidan orsakar en temperaturgradient i dammkroppen vilket leder till en ojämn expansion eller krympning i betongen.

Detta examensarbete är en del av ett initiativ från ICOLD-kommitten "Computational Aspects of Dam Analysis and Design" med mål att hitta en lämplig FE-metodologi för att bättre kunna analysera dessa typer av fenomen.

En valvdamm i norra Sverige analyserades för att undersöka hur temperaturvariationer orsakar deformationer och påverkar spricktillväxt i dammkroppen. Arbetet består av tre delar som analyserar temperaturfördelningen, deformationen och spricktillväxten i dammen. Finita elementprogrammet Abaqus 2016 användes i alla analyser.

Analyserna fastställer att säsongmässiga temperaturvariationer har en betydande påverkan på det mekaniska beteendet i valvdammar i kalla klimat. Kalla vintrar har en stor inverkan på valdammar avseende deformation och spricktillväxt då medeltemperaturen i dammen understiger 0 °C. (Less)
Abstract
Dams located in the Nordic countries are subjected to large temperature variations between summer and winter. In the northern part of Sweden dams are subjected to temperature variations of up to 60-70 °C. This often results in cracking of the concrete and causes challenges in the design of new dams as well as maintenance of existing dams.

Seasonal temperature variation has been found to be the dominant cause of cracking in large, massive concrete structures. The difference in temperature of the water on the upstream side, and the ambient air on the downstream side, causes a temperature gradient in the dam which results
in non-uniform expansion and contraction of the concrete.

This master dissertation is a part of an initiative from... (More)
Dams located in the Nordic countries are subjected to large temperature variations between summer and winter. In the northern part of Sweden dams are subjected to temperature variations of up to 60-70 °C. This often results in cracking of the concrete and causes challenges in the design of new dams as well as maintenance of existing dams.

Seasonal temperature variation has been found to be the dominant cause of cracking in large, massive concrete structures. The difference in temperature of the water on the upstream side, and the ambient air on the downstream side, causes a temperature gradient in the dam which results
in non-uniform expansion and contraction of the concrete.

This master dissertation is a part of an initiative from the ICOLD-committee "Computational Aspects of Dam Analysis and Design" with the aim to find a suitable FE-methodology to better analyse these kinds of phenomena.

An arch dam located in northern Sweden is analysed in order to see how temperature variations would influence the displacement and cracking of the dam. The work consisted of three parts which analyses the temperature distribution, the displacement and the crack propagation of the dam. The finite element application Abaqus 2016 was used for all of the analyses.

The analyses conclude that the seasonal temperature variations have a significant in influence on the structural behaviour of arch dams in colder climates. As the water temperature do not go below 0 °C, cold winters can have a major effect on arch dams in regards to deformation and cracking. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I norra Sverige kan dammar vara utsatta för temperaturvariationer på upp emot 60 - 70 °C mellan sommar och vinter. Detta resulterar ofta i sprickbildning orsakad av att betongen expanderar och kontraherar vid temperaturökning respektive minskning. Detta arbete är del av ett initiativ från ICOLD-kommitten ”Computational Aspects of Dam Analysis" med mål att ta fram en lämplig beräkningsmetodik för modellering av betongvalvdammar och undersöka hur temperaturvariationer över året inverkar på sprickbildning.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Fredrik LU and Hjalmarsson, Fredrik
supervisor
organization
course
VSM820 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arch dam, hydro power, finite element method, abaqus, temperature variations, concrete, deformation, crack propagation
publication/series
TVSM-5000
report number
TVSM-5222
ISSN
0281-6679
language
English
id
8921489
alternative location
http://www.byggmek.lth.se/english/publications/tvsm-5000-masters-dissertations/
date added to LUP
2017-08-17 11:09:16
date last changed
2017-08-17 11:09:16
@misc{8921489,
 abstract   = {Dams located in the Nordic countries are subjected to large temperature variations between summer and winter. In the northern part of Sweden dams are subjected to temperature variations of up to 60-70 °C. This often results in cracking of the concrete and causes challenges in the design of new dams as well as maintenance of existing dams.

Seasonal temperature variation has been found to be the dominant cause of cracking in large, massive concrete structures. The difference in temperature of the water on the upstream side, and the ambient air on the downstream side, causes a temperature gradient in the dam which results
in non-uniform expansion and contraction of the concrete.

This master dissertation is a part of an initiative from the ICOLD-committee "Computational Aspects of Dam Analysis and Design" with the aim to find a suitable FE-methodology to better analyse these kinds of phenomena.

An arch dam located in northern Sweden is analysed in order to see how temperature variations would influence the displacement and cracking of the dam. The work consisted of three parts which analyses the temperature distribution, the displacement and the crack propagation of the dam. The finite element application Abaqus 2016 was used for all of the analyses.

The analyses conclude that the seasonal temperature variations have a significant in influence on the structural behaviour of arch dams in colder climates. As the water temperature do not go below 0 °C, cold winters can have a major effect on arch dams in regards to deformation and cracking.},
 author    = {Pettersson, Fredrik and Hjalmarsson, Fredrik},
 issn     = {0281-6679},
 keyword   = {arch dam,hydro power,finite element method,abaqus,temperature variations,concrete,deformation,crack propagation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVSM-5000},
 title    = {Finite element analysis of cracking of concrete arch dams due to seasonal temperature variation},
 year     = {2017},
}