Advanced

Konflikter från ett chefsperspektiv

Kvist, Veronica LU and Andersson, Niklas (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Konflikter är frekvent förekommande i organisationer, de kan ha positiva eller negativa konsekvenser beroende på hur konflikten upplevs och hanteras. Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan chefers hantering av konflikter i relation till deras hierarkiska position, emotionella intelligens samt maktutövande.

Syftet är att undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i en offentlig verksamhet. Studien utgår från en kvalitativ metodologisk ansats där semistrukturerade intervjuer varit den huvudsakliga metoden för insamling av empiri. I studien undersöks nio chefer fördelat på tre olika hierarkiska nivåer för att få ett så representativt urval av chefer som möjligt. Ett kvantitativt verktyg har också applicerats för... (More)
Konflikter är frekvent förekommande i organisationer, de kan ha positiva eller negativa konsekvenser beroende på hur konflikten upplevs och hanteras. Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan chefers hantering av konflikter i relation till deras hierarkiska position, emotionella intelligens samt maktutövande.

Syftet är att undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i en offentlig verksamhet. Studien utgår från en kvalitativ metodologisk ansats där semistrukturerade intervjuer varit den huvudsakliga metoden för insamling av empiri. I studien undersöks nio chefer fördelat på tre olika hierarkiska nivåer för att få ett så representativt urval av chefer som möjligt. Ett kvantitativt verktyg har också applicerats för att öka förståelsen och möjliggöra för en mer precis analys angående intervjupersonernas synsätt på organisationer, konflikter och ledarskap. De teorier som legat till grund för analysen av det empiriska materialet är konfliktteorier, maktteorier samt teorier om emotionell intelligens. Dessa har varit relevanta för undersökningen då dem tillsammans samverkar och bildar ett ramverk för att förstå konflikter i sin helhet samt för att analysera den insamlade empirin.

Slutsatserna som kan dras från analysen av empirin visar på att alla konflikter är unika men samtidigt hur viktig kommunikation och riktlinjer är för att undvika samt hantera konflikter. Vi kan se att typen av konflikt cheferna upplever beror på var de befinner sig i hierarkin och att konflikten upplevs och hanteras olika beroende på bakgrund och erfarenhet. Det framkommer att cheferna frekvent använder sig av den personliga makten istället för den formella makten för att undvika och hantera konflikter samt motsättningar. En del chefer påvisar en högre emotionell intelligens än andra, dock går det inte att utläsa ett tydligt samband mellan detta och specifika konflikthanteringsstrategier, vilket motsäger tidigare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kvist, Veronica LU and Andersson, Niklas
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om chefers upplevelse och hantering av konflikter
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konflikt, makt, ledarskap, chefskap, emotionell intelligens, hierarkisk nivå, chefer, effektiv konflikthantering, konflikthanteringsstrategi, kommunikation
language
Swedish
id
8921706
date added to LUP
2017-08-14 12:36:03
date last changed
2017-08-14 12:36:03
@misc{8921706,
 abstract   = {Konflikter är frekvent förekommande i organisationer, de kan ha positiva eller negativa konsekvenser beroende på hur konflikten upplevs och hanteras. Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan chefers hantering av konflikter i relation till deras hierarkiska position, emotionella intelligens samt maktutövande.

Syftet är att undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i en offentlig verksamhet. Studien utgår från en kvalitativ metodologisk ansats där semistrukturerade intervjuer varit den huvudsakliga metoden för insamling av empiri. I studien undersöks nio chefer fördelat på tre olika hierarkiska nivåer för att få ett så representativt urval av chefer som möjligt. Ett kvantitativt verktyg har också applicerats för att öka förståelsen och möjliggöra för en mer precis analys angående intervjupersonernas synsätt på organisationer, konflikter och ledarskap. De teorier som legat till grund för analysen av det empiriska materialet är konfliktteorier, maktteorier samt teorier om emotionell intelligens. Dessa har varit relevanta för undersökningen då dem tillsammans samverkar och bildar ett ramverk för att förstå konflikter i sin helhet samt för att analysera den insamlade empirin.

Slutsatserna som kan dras från analysen av empirin visar på att alla konflikter är unika men samtidigt hur viktig kommunikation och riktlinjer är för att undvika samt hantera konflikter. Vi kan se att typen av konflikt cheferna upplever beror på var de befinner sig i hierarkin och att konflikten upplevs och hanteras olika beroende på bakgrund och erfarenhet. Det framkommer att cheferna frekvent använder sig av den personliga makten istället för den formella makten för att undvika och hantera konflikter samt motsättningar. En del chefer påvisar en högre emotionell intelligens än andra, dock går det inte att utläsa ett tydligt samband mellan detta och specifika konflikthanteringsstrategier, vilket motsäger tidigare forskning.},
 author    = {Kvist, Veronica and Andersson, Niklas},
 keyword   = {Konflikt,makt,ledarskap,chefskap,emotionell intelligens,hierarkisk nivå,chefer,effektiv konflikthantering,konflikthanteringsstrategi,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konflikter från ett chefsperspektiv},
 year     = {2017},
}