Advanced

Spelar det någon roll vilken ägarstruktur företaget har? - En undersökning av den svenska marknaden

Wendeberg, Linus LU ; Persson, Gustav LU and Sinanovic, Samir LU (2017) FEKH89 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka ifall det föreligger ett samband mellan ett företags finansiella prestation de närmaste åren efter en börsintroducering på Nasdaq OMX Stockholm och företagets ägarstruktur. Uppsatsen ämnar definiera och mäta ägarstruktur genom variablerna ägarkoncentration, andel utländska ägare samt andel institutionella ägare. Författarna ämnar mäta finansiell prestation som företagets aktiekursutveckling. Därtill ämnar studien att uteslutande undersöka svenska bolag.
Författarna till studien använder en kvantitativ metod och en deduktiv ansats för att ta fram studiens hypoteser. Studien använder tvärsnittsdata och genomför multipel regressionsanalys. Regressioner och regressionstester är genomförda i EViews.
... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka ifall det föreligger ett samband mellan ett företags finansiella prestation de närmaste åren efter en börsintroducering på Nasdaq OMX Stockholm och företagets ägarstruktur. Uppsatsen ämnar definiera och mäta ägarstruktur genom variablerna ägarkoncentration, andel utländska ägare samt andel institutionella ägare. Författarna ämnar mäta finansiell prestation som företagets aktiekursutveckling. Därtill ämnar studien att uteslutande undersöka svenska bolag.
Författarna till studien använder en kvantitativ metod och en deduktiv ansats för att ta fram studiens hypoteser. Studien använder tvärsnittsdata och genomför multipel regressionsanalys. Regressioner och regressionstester är genomförda i EViews.
Studiens teoretiska ramverk bygger till stor del på tidigare forskning inom området. Agentteorin är det huvudsakliga teoretiska ramverket som används och den kompletteras av den Resursbaserade teorin, The Efficient Monitoring Theory och The Controlling Shareholder Tradeoff.
Urvalet består av 43 företag som genomfört en börsintroducering på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2001 och 2014.
Studiens resultat visar ett negativt samband mellan utländska ägare och finansiell prestation på kort sikt. För övriga perioder och variabler återfinns inga signifikanta samband. Trots det negativa sambandet på kort sikt mellan utländska ägare och finansiell prestation dras slutsatsen att ägarstruktur i stort inte har någon påverkan på den finansiella prestationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wendeberg, Linus LU ; Persson, Gustav LU and Sinanovic, Samir LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ägarstruktur, Finansiell prestation, Agentteorin, Stockholmsbörsen, Börsintroducering
language
Swedish
id
8921736
date added to LUP
2017-07-25 15:24:52
date last changed
2017-07-25 15:24:52
@misc{8921736,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka ifall det föreligger ett samband mellan ett företags finansiella prestation de närmaste åren efter en börsintroducering på Nasdaq OMX Stockholm och företagets ägarstruktur. Uppsatsen ämnar definiera och mäta ägarstruktur genom variablerna ägarkoncentration, andel utländska ägare samt andel institutionella ägare. Författarna ämnar mäta finansiell prestation som företagets aktiekursutveckling. Därtill ämnar studien att uteslutande undersöka svenska bolag.
Författarna till studien använder en kvantitativ metod och en deduktiv ansats för att ta fram studiens hypoteser. Studien använder tvärsnittsdata och genomför multipel regressionsanalys. Regressioner och regressionstester är genomförda i EViews.
Studiens teoretiska ramverk bygger till stor del på tidigare forskning inom området. Agentteorin är det huvudsakliga teoretiska ramverket som används och den kompletteras av den Resursbaserade teorin, The Efficient Monitoring Theory och The Controlling Shareholder Tradeoff.
Urvalet består av 43 företag som genomfört en börsintroducering på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2001 och 2014.
Studiens resultat visar ett negativt samband mellan utländska ägare och finansiell prestation på kort sikt. För övriga perioder och variabler återfinns inga signifikanta samband. Trots det negativa sambandet på kort sikt mellan utländska ägare och finansiell prestation dras slutsatsen att ägarstruktur i stort inte har någon påverkan på den finansiella prestationen.},
 author    = {Wendeberg, Linus and Persson, Gustav and Sinanovic, Samir},
 keyword   = {Ägarstruktur,Finansiell prestation,Agentteorin,Stockholmsbörsen,Börsintroducering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spelar det någon roll vilken ägarstruktur företaget har? - En undersökning av den svenska marknaden},
 year     = {2017},
}