Advanced

Inre motivation – Nyckeln till framgång?

Lindblad Karlsson, Linnéa LU ; Huldt Oldmark, Daniel LU and Åkerström, Therese LU (2017) FEKH19 20171
Department of Business Administration
Abstract
Purpose: The purpose is to examine the impact of intrinsic motivation factors on employee motivation levels, in an industry associated with monetary reward systems.

Methodology: A qualitative case study was conducted through semi-structured interviews with eight respondents. This was done to get a greater insight into how employees perceive their motivation. The collected data was analyzed based on grounded theory and then compared with the theoretical framework.

Theoretical perspectives: The study problematizes the agency theory which focuses on how motivation is promoted through monitoring and monetary rewards. The agency theory has been criticized for not taking social and psychological aspects into account. For this reason, the... (More)
Purpose: The purpose is to examine the impact of intrinsic motivation factors on employee motivation levels, in an industry associated with monetary reward systems.

Methodology: A qualitative case study was conducted through semi-structured interviews with eight respondents. This was done to get a greater insight into how employees perceive their motivation. The collected data was analyzed based on grounded theory and then compared with the theoretical framework.

Theoretical perspectives: The study problematizes the agency theory which focuses on how motivation is promoted through monitoring and monetary rewards. The agency theory has been criticized for not taking social and psychological aspects into account. For this reason, the motivation theories, Two-factor theory (Herzberg, 1968) and Theory Z (Ouchi, 1981) have been used to examine how intrinsic motivation factors affect the motivation level of the employees.

Empirical foundation: The car dealership industry is an industry largely associated with performance-related pay. Based on this statement, Bilbolaget was considered an interesting case for the purpose of this study. Bilbolaget is of medium size and located in the south of Sweden.

Conclusions: The result indicates that intrinsic motivation factors have a strong impact on employee motivation levels. This conclusion is based on the fact that a positive relationship has been identified between the majority of the theoretical framework's intrinsic motivation factors and the motivation level of the employees. (Less)
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka inre motivationsfaktorers påverkan på anställdas motivationsnivå, i en bransch som är förknippad med monetära belöningssystem.

Metod: En kvalitativ fallstudie genomfördes i form av semi-strukturerade intervjuer med åtta respondenter. Detta för att få en djup inblick i hur anställda upplever att de motiveras. Insamlad data analyserades utifrån grundad teori och jämfördes sedan med det teoretiska ramverket.

Teoretiska perspektiv: Studien problematiserar agentteorin som belyser hur motivation främjas genom övervakning och monetär belöning. Agentteorin har kritiserats för att inte ta hänsyn till sociala och psykologiska aspekter. Av den anledningen har motivationsteorierna; Tvåfaktorsteorin (Herzberg, 1968)... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka inre motivationsfaktorers påverkan på anställdas motivationsnivå, i en bransch som är förknippad med monetära belöningssystem.

Metod: En kvalitativ fallstudie genomfördes i form av semi-strukturerade intervjuer med åtta respondenter. Detta för att få en djup inblick i hur anställda upplever att de motiveras. Insamlad data analyserades utifrån grundad teori och jämfördes sedan med det teoretiska ramverket.

Teoretiska perspektiv: Studien problematiserar agentteorin som belyser hur motivation främjas genom övervakning och monetär belöning. Agentteorin har kritiserats för att inte ta hänsyn till sociala och psykologiska aspekter. Av den anledningen har motivationsteorierna; Tvåfaktorsteorin (Herzberg, 1968) och Teori Z (Ouchi, 1981) använts för att undersöka hur även inre motivationsfaktorer påverkar motivationsnivån hos de anställda.

Empiri: Bilförsäljningsbranschen är en bransch som är starkt förknippad med prestationsbaserade löner. Med hänsyn till detta ansågs Bilbolaget vara ett intressant och relevant analysobjekt för studiens syfte. Bilbolaget är av mellanstor storlek och beläget i södra Sverige.

Resultat: Resultatet tyder på att inre motivationsfaktorer har en stark påverkan på anställdas motivationsnivå. Denna slutsats baseras på att ett positivt samband har identifieras mellan majoriteten av det teoretiska ramverkets inre motivationsfaktorer och de anställdas motivationsnivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblad Karlsson, Linnéa LU ; Huldt Oldmark, Daniel LU and Åkerström, Therese LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Motivation, Agentteori, Inre motivation, Yttre motivation, Bilförsäljning Motivation, Agency Theory, Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Car dealership
language
Swedish
id
8921761
date added to LUP
2017-07-31 10:32:13
date last changed
2017-07-31 10:32:13
@misc{8921761,
 abstract   = {Purpose: The purpose is to examine the impact of intrinsic motivation factors on employee motivation levels, in an industry associated with monetary reward systems.

Methodology: A qualitative case study was conducted through semi-structured interviews with eight respondents. This was done to get a greater insight into how employees perceive their motivation. The collected data was analyzed based on grounded theory and then compared with the theoretical framework.

Theoretical perspectives: The study problematizes the agency theory which focuses on how motivation is promoted through monitoring and monetary rewards. The agency theory has been criticized for not taking social and psychological aspects into account. For this reason, the motivation theories, Two-factor theory (Herzberg, 1968) and Theory Z (Ouchi, 1981) have been used to examine how intrinsic motivation factors affect the motivation level of the employees.

Empirical foundation: The car dealership industry is an industry largely associated with performance-related pay. Based on this statement, Bilbolaget was considered an interesting case for the purpose of this study. Bilbolaget is of medium size and located in the south of Sweden.

Conclusions: The result indicates that intrinsic motivation factors have a strong impact on employee motivation levels. This conclusion is based on the fact that a positive relationship has been identified between the majority of the theoretical framework's intrinsic motivation factors and the motivation level of the employees.},
 author    = {Lindblad Karlsson, Linnéa and Huldt Oldmark, Daniel and Åkerström, Therese},
 keyword   = {Motivation,Agentteori,Inre motivation,Yttre motivation,Bilförsäljning Motivation,Agency Theory,Intrinsic motivation,Extrinsic motivation,Car dealership},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inre motivation – Nyckeln till framgång?},
 year     = {2017},
}