Advanced

Anonyma vittnen - Väger vinsten upp förlusten i rättssäkerhet?

Grill, Markus LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
På senare tid har ett flertal Europeiska länder infört möjligheten för vittnen att vittna anonymt. Röster höjs för att även Sverige ska införa anonyma vittnen. Dock finns starka intressen som menar att anonyma vittnen är oförenligt med rätten till en rättvis rättegång.
Den här uppsatsen utreder systemet kring anonyma vittnen, motiveringen bakom varför Sverige historiskt har varit emot anonyma vittnen, under vilka omständigheter anonyma vittnen är förenligt med EKMR och hur Europadomstolen tolkat om Artikel 6, rätten till en rättvis rättegång.
Viss tid kommer att läggas på att undersöka alternativa lösningar till anonyma vittnen och hur de misslyckades.
Den aktuella debatten för och emot anonyma vittnen kommer att tas upp och dess... (More)
På senare tid har ett flertal Europeiska länder infört möjligheten för vittnen att vittna anonymt. Röster höjs för att även Sverige ska införa anonyma vittnen. Dock finns starka intressen som menar att anonyma vittnen är oförenligt med rätten till en rättvis rättegång.
Den här uppsatsen utreder systemet kring anonyma vittnen, motiveringen bakom varför Sverige historiskt har varit emot anonyma vittnen, under vilka omständigheter anonyma vittnen är förenligt med EKMR och hur Europadomstolen tolkat om Artikel 6, rätten till en rättvis rättegång.
Viss tid kommer att läggas på att undersöka alternativa lösningar till anonyma vittnen och hur de misslyckades.
Den aktuella debatten för och emot anonyma vittnen kommer att tas upp och dess argument kommer att analyseras av författaren.
Avslutningsvis väger författaren in allt som tagits upp, varpå en rekommendation görs för om anonyma vittnen bör införas och i så fall vilka risker som finns och måste behandlas försiktigt. (Less)
Abstract
In later years, a number of European contries have introduced the possibility for witnesses to appear in court as anonymous witnesses. Voices are now being raised in favour of Sweden doing the same. However, strong interests argue that anonymous witnesses are incompatible with the right to a fair trail.
This thesis will investigate the system around anonymous witnesses, the motivation behind Sweden having being against anonymous witnesses historically, under what circumstances anonymous witnesses are compatible with the ECHR and how the European Court of Human Rights has reinterpreted article 6, the right to a fair trial.
Some time will be spent investigating alternatives to anonymous witnesses and how they failed.
The current debate... (More)
In later years, a number of European contries have introduced the possibility for witnesses to appear in court as anonymous witnesses. Voices are now being raised in favour of Sweden doing the same. However, strong interests argue that anonymous witnesses are incompatible with the right to a fair trail.
This thesis will investigate the system around anonymous witnesses, the motivation behind Sweden having being against anonymous witnesses historically, under what circumstances anonymous witnesses are compatible with the ECHR and how the European Court of Human Rights has reinterpreted article 6, the right to a fair trial.
Some time will be spent investigating alternatives to anonymous witnesses and how they failed.
The current debate for or against anonymous witnesses will be brought up and its arguments analyzed by the author of the thesis.
Finally the author will weigh in all that has been brought up and make a recommendation about anonymous witnesses. If it is considered preferable to introduce, the author will talk about the risks of anonymous witnesses and how they must be treated with care. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grill, Markus LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Anonyma vittnen, Rättssäkerhet, Organiserad brottslighet, EKMR Artikel 6
language
Swedish
id
8921830
date added to LUP
2017-07-13 10:54:30
date last changed
2017-07-13 10:54:30
@misc{8921830,
 abstract   = {In later years, a number of European contries have introduced the possibility for witnesses to appear in court as anonymous witnesses. Voices are now being raised in favour of Sweden doing the same. However, strong interests argue that anonymous witnesses are incompatible with the right to a fair trail.
This thesis will investigate the system around anonymous witnesses, the motivation behind Sweden having being against anonymous witnesses historically, under what circumstances anonymous witnesses are compatible with the ECHR and how the European Court of Human Rights has reinterpreted article 6, the right to a fair trial.
Some time will be spent investigating alternatives to anonymous witnesses and how they failed.
The current debate for or against anonymous witnesses will be brought up and its arguments analyzed by the author of the thesis.
Finally the author will weigh in all that has been brought up and make a recommendation about anonymous witnesses. If it is considered preferable to introduce, the author will talk about the risks of anonymous witnesses and how they must be treated with care.},
 author    = {Grill, Markus},
 keyword   = {Anonyma vittnen,Rättssäkerhet,Organiserad brottslighet,EKMR Artikel 6},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anonyma vittnen - Väger vinsten upp förlusten i rättssäkerhet?},
 year     = {2017},
}