Advanced

Aktivt förvaltade fonder - En livboj vid nedgång eller pengar i sjön?

Barchan, Axel LU ; Olsson, Malin LU and Harvey, Daniel LU (2017) FEKH89 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Aktivt förvaltade fonder - en livboj vid nedgång eller pengar i sjön? Seminariedatum: 2017-06-01
Kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Malin Olsson, Axel Barchan, Daniel Harvey
Handledare: Göran Andersson
Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, bear market, den effektiva marknadshypotesen, riskjusterad avkastning, SIX Return Index
Syfte: Syftet med uppsatsen är att testa den effektiva marknadshypotesen genom att undersöka de aktivt förvaltade fondernas riskjusterade avkastning, i relation till valt index. Tidsperioden som undersökts är 2000-2017. Vidare ämnar studien att se närmare på perioder av nedgång på marknaden och undersöka om aktivt förvaltade fonder tenderar att prestera... (More)
Sammanfattning
Titel: Aktivt förvaltade fonder - en livboj vid nedgång eller pengar i sjön? Seminariedatum: 2017-06-01
Kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Malin Olsson, Axel Barchan, Daniel Harvey
Handledare: Göran Andersson
Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, bear market, den effektiva marknadshypotesen, riskjusterad avkastning, SIX Return Index
Syfte: Syftet med uppsatsen är att testa den effektiva marknadshypotesen genom att undersöka de aktivt förvaltade fondernas riskjusterade avkastning, i relation till valt index. Tidsperioden som undersökts är 2000-2017. Vidare ämnar studien att se närmare på perioder av nedgång på marknaden och undersöka om aktivt förvaltade fonder tenderar att prestera bättre på riskjusterad basis än index i de perioderna. Således har den valda tidsperioden delats upp i upp- och nedgångar.
Metod: För att besvara uppsatsens syfte har en kvantitativ metod tillämpats för att analysera den information som samlats in. Sambandet mellan de aktivt förvaltade fonder och index mäts genom en enkel linjär regressionsanalys.
Teoretiska Perspektiv: De teorier som används för att analysera studiens resultat är främst den effektiva marknadshypotesen och modern portföljvalsteori, såsom mean-variance. Tidigare studier, både europeiska och amerikanska, har också använts.
Empiri: De fonder som har undersökts är aktiefonder med juridiskt säte i Sverige och urvalet består av 33 stycken aktivt förvaltade fonder. Valt jämförelseindex är SIX Return Index.
Resultat: Resultaten indikerar att aktiv förvaltning inte generar en högre riskjusterad avkastning på lång sikt än SIX Return Index. Aktivt förvaltade fonder tenderar att prestera bättre vid nedgång. Resultaten presenteras i empirin i form av tabeller och text samt i bilagor. Tidigare studier kring ämnet har varierande resultat och denna studie styrker den effektiva marknadshypotesen på längre sikt, däremot indikerar också att aktiv förvaltning kan vara lönsamt vid nedgång på marknaden. Till vidare forskning vore det intressant att undersöka privatinvesterarens beteenden och vilken information som utvärderas när fonder väljs. Detta eftersom mycket forskning talar emot aktiv förvaltning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Barchan, Axel LU ; Olsson, Malin LU and Harvey, Daniel LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8921915
date added to LUP
2017-08-07 16:36:09
date last changed
2017-08-07 16:36:09
@misc{8921915,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Aktivt förvaltade fonder - en livboj vid nedgång eller pengar i sjön? Seminariedatum: 2017-06-01
Kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Malin Olsson, Axel Barchan, Daniel Harvey
Handledare: Göran Andersson
Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, bear market, den effektiva marknadshypotesen, riskjusterad avkastning, SIX Return Index
Syfte: Syftet med uppsatsen är att testa den effektiva marknadshypotesen genom att undersöka de aktivt förvaltade fondernas riskjusterade avkastning, i relation till valt index. Tidsperioden som undersökts är 2000-2017. Vidare ämnar studien att se närmare på perioder av nedgång på marknaden och undersöka om aktivt förvaltade fonder tenderar att prestera bättre på riskjusterad basis än index i de perioderna. Således har den valda tidsperioden delats upp i upp- och nedgångar.
Metod: För att besvara uppsatsens syfte har en kvantitativ metod tillämpats för att analysera den information som samlats in. Sambandet mellan de aktivt förvaltade fonder och index mäts genom en enkel linjär regressionsanalys.
Teoretiska Perspektiv: De teorier som används för att analysera studiens resultat är främst den effektiva marknadshypotesen och modern portföljvalsteori, såsom mean-variance. Tidigare studier, både europeiska och amerikanska, har också använts.
Empiri: De fonder som har undersökts är aktiefonder med juridiskt säte i Sverige och urvalet består av 33 stycken aktivt förvaltade fonder. Valt jämförelseindex är SIX Return Index.
Resultat: Resultaten indikerar att aktiv förvaltning inte generar en högre riskjusterad avkastning på lång sikt än SIX Return Index. Aktivt förvaltade fonder tenderar att prestera bättre vid nedgång. Resultaten presenteras i empirin i form av tabeller och text samt i bilagor. Tidigare studier kring ämnet har varierande resultat och denna studie styrker den effektiva marknadshypotesen på längre sikt, däremot indikerar också att aktiv förvaltning kan vara lönsamt vid nedgång på marknaden. Till vidare forskning vore det intressant att undersöka privatinvesterarens beteenden och vilken information som utvärderas när fonder väljs. Detta eftersom mycket forskning talar emot aktiv förvaltning.},
 author    = {Barchan, Axel and Olsson, Malin and Harvey, Daniel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktivt förvaltade fonder - En livboj vid nedgång eller pengar i sjön?},
 year     = {2017},
}