Advanced

Representativ Representation

Ehrs, Tobias LU ; Liljebrunn, Timothy LU and Johansson, Viktor LU (2017) FEKH29 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse om företagsrepresentantens roll i Employer Branding-sammanhang.

Metod: Flera kvalitativa intervjuer har genomförts och studerat sju olika företags strategier inom Employer Branding med ett hermeneutistisk fenomenologiskt förhållningssätt. Uppsatsen har en kombination av deduktiv och induktiv ansats där författarna applicerat relevanta teorier och subjektivt tolkat empirin. Analys och slutsats har sin grund i sekundärdata samt primärdata från djupintervjuer.

Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från sambandet mellan Corporate Brand, Internal Branding och Employer Branding har denna teori nyttjats i kombination med Kvalitet i tjänstgivande.

Empiri: Det empiriska... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse om företagsrepresentantens roll i Employer Branding-sammanhang.

Metod: Flera kvalitativa intervjuer har genomförts och studerat sju olika företags strategier inom Employer Branding med ett hermeneutistisk fenomenologiskt förhållningssätt. Uppsatsen har en kombination av deduktiv och induktiv ansats där författarna applicerat relevanta teorier och subjektivt tolkat empirin. Analys och slutsats har sin grund i sekundärdata samt primärdata från djupintervjuer.

Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från sambandet mellan Corporate Brand, Internal Branding och Employer Branding har denna teori nyttjats i kombination med Kvalitet i tjänstgivande.

Empiri: Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med sju företag. Kravet var att de ska finnas en person eller avdelning på företaget som arbetar med Employer Branding och att företaget deltar vid rekryteringsevent. Intervjuerna har pågått ungefär en timme.

Resultat: Företagsrepresentanter har stor inverkan på huruvida potentiella arbetstagare får sina förväntningar uppfyllda och därmed attraheras av ett företag som arbetsgivare. För att uppfylla dessa förväntningar borde representanter kommunicera liknande budskap i sin Employer Branding som företaget gör i sitt Corporate Brand. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse om företagsrepresentantens roll i Employer Branding-sammanhang.

Metod: Flera kvalitativa intervjuer har genomförts och studerat sju olika företags strategier inom Employer Branding med ett hermeneutistisk fenomenologiskt förhållningssätt. Uppsatsen har en kombination av deduktiv och induktiv ansats där författarna applicerat relevanta teorier och subjektivt tolkat empirin. Analys och slutsats har sin grund i sekundärdata samt primärdata från djupintervjuer.

Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från sambandet mellan Corporate Brand, Internal Branding och Employer Branding har denna teori nyttjats i kombination med Kvalitet i tjänstgivande.

Empiri: Det empiriska... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse om företagsrepresentantens roll i Employer Branding-sammanhang.

Metod: Flera kvalitativa intervjuer har genomförts och studerat sju olika företags strategier inom Employer Branding med ett hermeneutistisk fenomenologiskt förhållningssätt. Uppsatsen har en kombination av deduktiv och induktiv ansats där författarna applicerat relevanta teorier och subjektivt tolkat empirin. Analys och slutsats har sin grund i sekundärdata samt primärdata från djupintervjuer.

Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från sambandet mellan Corporate Brand, Internal Branding och Employer Branding har denna teori nyttjats i kombination med Kvalitet i tjänstgivande.

Empiri: Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med sju företag. Kravet var att de ska finnas en person eller avdelning på företaget som arbetar med Employer Branding och att företaget deltar vid rekryteringsevent. Intervjuerna har pågått ungefär en timme.

Resultat: Företagsrepresentanter har stor inverkan på huruvida potentiella arbetstagare får sina förväntningar uppfyllda och därmed attraheras av ett företag som arbetsgivare. För att uppfylla dessa förväntningar borde representanter kommunicera liknande budskap i sin Employer Branding som företaget gör i sitt Corporate Brand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ehrs, Tobias LU ; Liljebrunn, Timothy LU and Johansson, Viktor LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ undersökning om representantens roll inom Employer Branding
course
FEKH29 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Spokesperson, Corporate Brand, Internal Branding, Employer Branding, Företagsrepresentant, Kvalitativ intervju.
language
Swedish
id
8922073
date added to LUP
2017-07-26 10:47:33
date last changed
2017-07-26 10:47:33
@misc{8922073,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse om företagsrepresentantens roll i Employer Branding-sammanhang.

Metod: Flera kvalitativa intervjuer har genomförts och studerat sju olika företags strategier inom Employer Branding med ett hermeneutistisk fenomenologiskt förhållningssätt. Uppsatsen har en kombination av deduktiv och induktiv ansats där författarna applicerat relevanta teorier och subjektivt tolkat empirin. Analys och slutsats har sin grund i sekundärdata samt primärdata från djupintervjuer.

Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från sambandet mellan Corporate Brand, Internal Branding och Employer Branding har denna teori nyttjats i kombination med Kvalitet i tjänstgivande.

Empiri: Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med sju företag. Kravet var att de ska finnas en person eller avdelning på företaget som arbetar med Employer Branding och att företaget deltar vid rekryteringsevent. Intervjuerna har pågått ungefär en timme.

Resultat: Företagsrepresentanter har stor inverkan på huruvida potentiella arbetstagare får sina förväntningar uppfyllda och därmed attraheras av ett företag som arbetsgivare. För att uppfylla dessa förväntningar borde representanter kommunicera liknande budskap i sin Employer Branding som företaget gör i sitt Corporate Brand.},
 author    = {Ehrs, Tobias and Liljebrunn, Timothy and Johansson, Viktor},
 keyword   = {Spokesperson,Corporate Brand,Internal Branding,Employer Branding,Företagsrepresentant,Kvalitativ intervju.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Representativ Representation},
 year     = {2017},
}