Advanced

Växa på bredden eller höjden?

Dostan, Robert LU ; Gustafsson, Carl LU and Lättman, Mikael LU (2017) FEKH89 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka ifall det finns någon skillnad i budpremie mellan horisontella och vertikala förvärv.

Metod: Utifrån uppsatsens syfte har en kvantitativ inriktning valts. Studien använder sig av redan tillgänglig data som sedan testats i en multipel regressionsanalys. Bortsett från variablerna budpremie och förvärvstyp ingår även sex stycken kontrollvariabler.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen baseras på tidigare forskning om budpremien samt neoklassisk- och beteendevetenskaplig teori.

Empiri: I denna uppsats har 99 förvärv på den svenska marknaden mellan år 2002 till år 2016 undersökts. Samtliga målföretag var vid tiden för förvärvet börsnoterade i Sverige.

Resultat: Studien finner inget signifikant... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka ifall det finns någon skillnad i budpremie mellan horisontella och vertikala förvärv.

Metod: Utifrån uppsatsens syfte har en kvantitativ inriktning valts. Studien använder sig av redan tillgänglig data som sedan testats i en multipel regressionsanalys. Bortsett från variablerna budpremie och förvärvstyp ingår även sex stycken kontrollvariabler.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen baseras på tidigare forskning om budpremien samt neoklassisk- och beteendevetenskaplig teori.

Empiri: I denna uppsats har 99 förvärv på den svenska marknaden mellan år 2002 till år 2016 undersökts. Samtliga målföretag var vid tiden för förvärvet börsnoterade i Sverige.

Resultat: Studien finner inget signifikant samband mellan budpremien och förvärvstypen. Av de sex kontrollvariablerna är det tre variabler som har ett signifikant samband med budpremien. Tidigare ägande, gränsöverskridande förvärv och betalningssätt. För övriga variabler hittades ingen signifikans. Totalt hade modellen en justerad förklaringsgrad på 7,2 procent för budpremien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dostan, Robert LU ; Gustafsson, Carl LU and Lättman, Mikael LU
supervisor
organization
alternative title
Skillnader i budpremie vid horisontella och vertikala förvärv
course
FEKH89 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Budpremie, Horisontell, Vertikal, Förvärv, Regressionsanalys
language
Swedish
id
8922131
date added to LUP
2017-08-18 15:29:24
date last changed
2017-08-18 15:29:24
@misc{8922131,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka ifall det finns någon skillnad i budpremie mellan horisontella och vertikala förvärv. 

Metod: Utifrån uppsatsens syfte har en kvantitativ inriktning valts. Studien använder sig av redan tillgänglig data som sedan testats i en multipel regressionsanalys. Bortsett från variablerna budpremie och förvärvstyp ingår även sex stycken kontrollvariabler. 

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen baseras på tidigare forskning om budpremien samt neoklassisk- och beteendevetenskaplig teori. 

Empiri: I denna uppsats har 99 förvärv på den svenska marknaden mellan år 2002 till år 2016 undersökts. Samtliga målföretag var vid tiden för förvärvet börsnoterade i Sverige.

Resultat: Studien finner inget signifikant samband mellan budpremien och förvärvstypen. Av de sex kontrollvariablerna är det tre variabler som har ett signifikant samband med budpremien. Tidigare ägande, gränsöverskridande förvärv och betalningssätt. För övriga variabler hittades ingen signifikans. Totalt hade modellen en justerad förklaringsgrad på 7,2 procent för budpremien.},
 author    = {Dostan, Robert and Gustafsson, Carl and Lättman, Mikael},
 keyword   = {Budpremie,Horisontell,Vertikal,Förvärv,Regressionsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Växa på bredden eller höjden?},
 year     = {2017},
}