Advanced

Vem tar hand om barnen? - En rättssäkerhetsstudie av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn

Andersson, Frida LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I anslutning till 2015 års flyktingvåg uppenbarades oklarheter i rättsläget med avseende på det svenska rättssystemets tillhandahållande av ställföreträdare för ensamkommande barn. Personer som är under 18 år betraktas enligt svensk rätt som omyndiga vilket innebär att barn saknar förmåga att med rättsligt bindande verkan fatta beslut i personliga angelägenheter och råda över sin egendom. Ensamkommande barn som anländer till Sverige utan någon vårdnadshavare saknar rättshandlingsförmåga och har därför behov av en ställföreträdare som företräder barnet och tillvaratar barnets intressen.

Det svenska ställföreträdarsystemet, eller ställföreträdarinstitutet, för ensamkommande barn kan sägas bestå av två delar. Det initiala... (More)
I anslutning till 2015 års flyktingvåg uppenbarades oklarheter i rättsläget med avseende på det svenska rättssystemets tillhandahållande av ställföreträdare för ensamkommande barn. Personer som är under 18 år betraktas enligt svensk rätt som omyndiga vilket innebär att barn saknar förmåga att med rättsligt bindande verkan fatta beslut i personliga angelägenheter och råda över sin egendom. Ensamkommande barn som anländer till Sverige utan någon vårdnadshavare saknar rättshandlingsförmåga och har därför behov av en ställföreträdare som företräder barnet och tillvaratar barnets intressen.

Det svenska ställföreträdarsystemet, eller ställföreträdarinstitutet, för ensamkommande barn kan sägas bestå av två delar. Det initiala ställföreträdarskapet i form av en god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande ska vid beviljat uppehållstillstånd övergå i att barnet förordnas en särskild vårdnadshavare. Uppsatsen utreder hur väl svensk rätt tillgodoser ensamkommande barns rätt till ställföreträdare mot bakgrund av internationell rätt från och med ankomsten till Sverige till och med en eventuell familjeåterförening i Sverige. Av utredningen framgår att det nuvarande ställföreträdarinstitutet har brister som negativt påverkar rättssäkerheten för de enskilda som berörs av lagstiftningen. Dessa brister består främst i att godmanskapet bygger på ett lekmannasystem, att regleringen om ansvarsfördelning mellan kommuner är dåligt genomtänkt samt att regleringen av vid vilken tidpunkt kommuners ansvar att vidta vissa åtgärder inträder är otydlig.

Det krävs enligt min mening en översyn av dagens regelverk för att tillgodose ensamkommande barns rätt till ställföreträdarskap på ett sätt som bättre överensstämmer med kravet på rättssäkerhet och den grundläggande principen om barnets bästa. (Less)
Abstract
In 2015 Sweden received an unexpected number of refugees which revealed several flaws within the domestic regulations regarding representation of unaccompanied children. According to swedish legislation persons under the age of 18 lack the legal capacity to make decisions in personal and financial matters. Unaccompanied children who arrive in Sweden require a guardian who can look after the child’s interests.

The legal framework concerning representation of unaccompanied children consists of two steps of guardianship. A guardian called ”god man” is appointed as soon as possible after the unaccompanied child is identified by the authorities. If the child is granted a residence permit a guardian called ”särskilt förordnad vårdnadshavare”... (More)
In 2015 Sweden received an unexpected number of refugees which revealed several flaws within the domestic regulations regarding representation of unaccompanied children. According to swedish legislation persons under the age of 18 lack the legal capacity to make decisions in personal and financial matters. Unaccompanied children who arrive in Sweden require a guardian who can look after the child’s interests.

The legal framework concerning representation of unaccompanied children consists of two steps of guardianship. A guardian called ”god man” is appointed as soon as possible after the unaccompanied child is identified by the authorities. If the child is granted a residence permit a guardian called ”särskilt förordnad vårdnadshavare” will be appointed according to the domestic parental legislation. The latter of these representations of unaccompanied children has a better legal status and is meant to be a long-term guardianship. The essay aims to analyze the swedish legal framework concerning guardianship for unaccompanied children in the light of international law. The thesis shows that the current legislation contains shortcomings which adversely affects the predictability of the legislation. One deficincy consist in the fact that the initial guardianship is performed by laymen. Furthermore, the legislation is unclear regarding the assignation of responsobilities between the municipalities in Sweden. Finally, it may be considered unclear at what time the municipality's responsibility to take certain actions begins to apply.

In my opinion, it is necessary to review the current regulation regarding unaccompanied children’s right to have a guardian. The legislation needs to be more compatible with the rule of law and the principle of the best interests of the child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Frida LU
supervisor
organization
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
socialrätt, familjerätt, offentligrätt
language
Swedish
id
8922267
date added to LUP
2017-08-31 16:28:06
date last changed
2017-08-31 16:28:06
@misc{8922267,
 abstract   = {In 2015 Sweden received an unexpected number of refugees which revealed several flaws within the domestic regulations regarding representation of unaccompanied children. According to swedish legislation persons under the age of 18 lack the legal capacity to make decisions in personal and financial matters. Unaccompanied children who arrive in Sweden require a guardian who can look after the child’s interests. 

The legal framework concerning representation of unaccompanied children consists of two steps of guardianship. A guardian called ”god man” is appointed as soon as possible after the unaccompanied child is identified by the authorities. If the child is granted a residence permit a guardian called ”särskilt förordnad vårdnadshavare” will be appointed according to the domestic parental legislation. The latter of these representations of unaccompanied children has a better legal status and is meant to be a long-term guardianship. The essay aims to analyze the swedish legal framework concerning guardianship for unaccompanied children in the light of international law. The thesis shows that the current legislation contains shortcomings which adversely affects the predictability of the legislation. One deficincy consist in the fact that the initial guardianship is performed by laymen. Furthermore, the legislation is unclear regarding the assignation of responsobilities between the municipalities in Sweden. Finally, it may be considered unclear at what time the municipality's responsibility to take certain actions begins to apply. 

In my opinion, it is necessary to review the current regulation regarding unaccompanied children’s right to have a guardian. The legislation needs to be more compatible with the rule of law and the principle of the best interests of the child.},
 author    = {Andersson, Frida},
 keyword   = {socialrätt,familjerätt,offentligrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem tar hand om barnen? - En rättssäkerhetsstudie av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn},
 year     = {2017},
}