Advanced

Creating city life in a modern world

Claesson, Jessica LU and Widéen, Elisabeth (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det har länge talats om stadskärnor i kris i media och bland experter. Traditionella funktioner i stadskärnor såsom handel har flyttats till externa köpcentrum och internet. Det finns många olika perspektiv och teorier kring hur städer kan bli mer attraktiva och locka tillbaka människor till städerna, men många av dem saknar ett helhetsperspektiv på vad som utgör stadskärnornas unika konkurrensfördelar.

Examensarbetet syftar till att undersöka hur stadskärnor kan utveckla sin attraktivitet och konkurrensfördelar utifrån arkitektur, tillgänglighet, näringsliv och stadsmiljön. Arbetet undersöker även hur stadsmiljön påverkar en stads folkliv och flöden av människor. För att begränsa uppsatsen undersöks Dubrovnik och Helsingborg som två... (More)
Det har länge talats om stadskärnor i kris i media och bland experter. Traditionella funktioner i stadskärnor såsom handel har flyttats till externa köpcentrum och internet. Det finns många olika perspektiv och teorier kring hur städer kan bli mer attraktiva och locka tillbaka människor till städerna, men många av dem saknar ett helhetsperspektiv på vad som utgör stadskärnornas unika konkurrensfördelar.

Examensarbetet syftar till att undersöka hur stadskärnor kan utveckla sin attraktivitet och konkurrensfördelar utifrån arkitektur, tillgänglighet, näringsliv och stadsmiljön. Arbetet undersöker även hur stadsmiljön påverkar en stads folkliv och flöden av människor. För att begränsa uppsatsen undersöks Dubrovnik och Helsingborg som två städer med vissa liknande egenskaper men samtidigt olika förutsättningar samt för- och nackdelar.

Resultat: Det finns många aspekter som påverkar folklivet i en stad, och det är omöjligt att få en levande stadskärna om det inte finns en balans mellan dessa punkter. De aspekter som har analyserats i uppsatsen är Den byggda miljöns anpassning efter människor, Möjlighet att mötas, pausa och vila, Näringsliv - handel, Näringsliv - restauranger, caféer och kulturliv, En levande kvällsstad, Trygghet samt Trafik och tillgänglighet. Om alla aspekter är anpassade efter människors behov skapas förutsättningar för en levande stadskärna. Både i Dubrovnik och i Helsingborg uppfylls vissa av dessa aspekter, men det finns förbättringsmöjligheter för båda städerna. Examensarbetet har även funnit att städerna arbetar på olika sätt när det kommer till att förbättra deras attraktivitet. I Dubrovnik är det främst den historiska stadskärnan och helheten av staden som lockar dit människor och som stadsplanerare arbetar för att bevara och utveckla. I Helsingborg finns det en önskan om att vara mer moderna och våga bygga nya spännande stadsdelar för att locka dit människor. Återigen finns det för- och nackdelar med båda städernas tillvägagångssätt, och det blir en svår balansgång mellan olika perspektiv och intressenter som alla ska bli nöjda. Men det viktigaste för en levande stadskärna är ett helhetsperspektiv där ansvariga aktörer i staden samarbetar och bidrar med sin expertis för att få bästa möjliga sammansättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Claesson, Jessica LU and Widéen, Elisabeth
supervisor
organization
alternative title
Hur städer kan utveckla sitt folkliv genom ett helhetsperspektiv
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stadsplanering, Service Management, Näringsliv, Stadsmiljö, Folkliv, Arkitektur
language
Swedish
id
8922289
date added to LUP
2017-08-14 12:24:03
date last changed
2017-08-14 12:24:03
@misc{8922289,
 abstract   = {Det har länge talats om stadskärnor i kris i media och bland experter. Traditionella funktioner i stadskärnor såsom handel har flyttats till externa köpcentrum och internet. Det finns många olika perspektiv och teorier kring hur städer kan bli mer attraktiva och locka tillbaka människor till städerna, men många av dem saknar ett helhetsperspektiv på vad som utgör stadskärnornas unika konkurrensfördelar.

Examensarbetet syftar till att undersöka hur stadskärnor kan utveckla sin attraktivitet och konkurrensfördelar utifrån arkitektur, tillgänglighet, näringsliv och stadsmiljön. Arbetet undersöker även hur stadsmiljön påverkar en stads folkliv och flöden av människor. För att begränsa uppsatsen undersöks Dubrovnik och Helsingborg som två städer med vissa liknande egenskaper men samtidigt olika förutsättningar samt för- och nackdelar.

Resultat: Det finns många aspekter som påverkar folklivet i en stad, och det är omöjligt att få en levande stadskärna om det inte finns en balans mellan dessa punkter. De aspekter som har analyserats i uppsatsen är Den byggda miljöns anpassning efter människor, Möjlighet att mötas, pausa och vila, Näringsliv - handel, Näringsliv - restauranger, caféer och kulturliv, En levande kvällsstad, Trygghet samt Trafik och tillgänglighet. Om alla aspekter är anpassade efter människors behov skapas förutsättningar för en levande stadskärna. Både i Dubrovnik och i Helsingborg uppfylls vissa av dessa aspekter, men det finns förbättringsmöjligheter för båda städerna. Examensarbetet har även funnit att städerna arbetar på olika sätt när det kommer till att förbättra deras attraktivitet. I Dubrovnik är det främst den historiska stadskärnan och helheten av staden som lockar dit människor och som stadsplanerare arbetar för att bevara och utveckla. I Helsingborg finns det en önskan om att vara mer moderna och våga bygga nya spännande stadsdelar för att locka dit människor. Återigen finns det för- och nackdelar med båda städernas tillvägagångssätt, och det blir en svår balansgång mellan olika perspektiv och intressenter som alla ska bli nöjda. Men det viktigaste för en levande stadskärna är ett helhetsperspektiv där ansvariga aktörer i staden samarbetar och bidrar med sin expertis för att få bästa möjliga sammansättning.},
 author    = {Claesson, Jessica and Widéen, Elisabeth},
 keyword   = {Stadsplanering,Service Management,Näringsliv,Stadsmiljö,Folkliv,Arkitektur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Creating city life in a modern world},
 year     = {2017},
}