Advanced

”Logopeden i förskolan” – Mot en närmre samverkan med förskolepersonal och ett bättre omhändertagande av en- och flerspråkiga förskolebarn En kvalitativ och kvantitativ studie

Mårtensson, Johanna LU (2017) LOGM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte Logopeder och förskolepersonals upplevelser av det Malmöbaserade projektet “Logopeden i
förskolan” undersöktes med särskilt fokus på samverkan mellan yrkesgrupperna samt
omhändertagande av flerspråkiga förskolebarn med misstänkt språkstörning. Metod Fyra logopeder
intervjuades och tjugo specialpedagoger, förskolepedagoger och barnskötare deltog i en
enkätundersökning. Intervjuerna och delar av enkäterna analyserades kvalitativt med hjälp av
tematisk analys och resten av enkäterna analyserades kvantitativt. Resultat Deltagarna var generellt
nöjda med både arbetssättet och den samverkan som fanns mellan logoped och förskolepersonal. De
mest framträdande vinsterna var en lätthet att nå fram till barnets familj, en tidsbesparande... (More)
Syfte Logopeder och förskolepersonals upplevelser av det Malmöbaserade projektet “Logopeden i
förskolan” undersöktes med särskilt fokus på samverkan mellan yrkesgrupperna samt
omhändertagande av flerspråkiga förskolebarn med misstänkt språkstörning. Metod Fyra logopeder
intervjuades och tjugo specialpedagoger, förskolepedagoger och barnskötare deltog i en
enkätundersökning. Intervjuerna och delar av enkäterna analyserades kvalitativt med hjälp av
tematisk analys och resten av enkäterna analyserades kvantitativt. Resultat Deltagarna var generellt
nöjda med både arbetssättet och den samverkan som fanns mellan logoped och förskolepersonal. De
mest framträdande vinsterna var en lätthet att nå fram till barnets familj, en tidsbesparande och
samarbetsfrämjande direktkontakt mellan familj, förskola och logoped samt en kompetenshöjning
kring språkutveckling och -störning bland förskolepersonalen. Flera deltagare upplevde att projektet
möjliggjorde det för fler barn, speciellt flerspråkiga, att få logopedisk bedömning och intervention.
Slutsats Projektet “Logopeden i förskolan” upplevs som en framgång i Malmö och det finns en
önskan hos deltagarna om att projektet ska leva vidare. Fortsatt utvärderingsarbete av projektet
krävs, förslagsvis i form av mer detaljerad information från involverad förskolepersonal och
föräldrar, uppföljning av patienters utveckling efter det initiala besöket samt en ekonomisk
granskning av projektet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Johanna LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8922511
date added to LUP
2017-08-10 15:00:07
date last changed
2017-08-10 15:00:07
@misc{8922511,
 abstract   = {Syfte Logopeder och förskolepersonals upplevelser av det Malmöbaserade projektet “Logopeden i
förskolan” undersöktes med särskilt fokus på samverkan mellan yrkesgrupperna samt
omhändertagande av flerspråkiga förskolebarn med misstänkt språkstörning. Metod Fyra logopeder
intervjuades och tjugo specialpedagoger, förskolepedagoger och barnskötare deltog i en
enkätundersökning. Intervjuerna och delar av enkäterna analyserades kvalitativt med hjälp av
tematisk analys och resten av enkäterna analyserades kvantitativt. Resultat Deltagarna var generellt
nöjda med både arbetssättet och den samverkan som fanns mellan logoped och förskolepersonal. De
mest framträdande vinsterna var en lätthet att nå fram till barnets familj, en tidsbesparande och
samarbetsfrämjande direktkontakt mellan familj, förskola och logoped samt en kompetenshöjning
kring språkutveckling och -störning bland förskolepersonalen. Flera deltagare upplevde att projektet
möjliggjorde det för fler barn, speciellt flerspråkiga, att få logopedisk bedömning och intervention.
Slutsats Projektet “Logopeden i förskolan” upplevs som en framgång i Malmö och det finns en
önskan hos deltagarna om att projektet ska leva vidare. Fortsatt utvärderingsarbete av projektet
krävs, förslagsvis i form av mer detaljerad information från involverad förskolepersonal och
föräldrar, uppföljning av patienters utveckling efter det initiala besöket samt en ekonomisk
granskning av projektet.},
 author    = {Mårtensson, Johanna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Logopeden i förskolan” – Mot en närmre samverkan med förskolepersonal och ett bättre omhändertagande av en- och flerspråkiga förskolebarn En kvalitativ och kvantitativ studie},
 year     = {2017},
}