Advanced

Strategic use of Additive Manufacturing

Nystedt, Ebba LU (2017) MMK820 20171
Product Development
Abstract (Swedish)
Då additiv tillverkning utvecklas i en exponentiell takt och är på väg mot industrialisering är det svårt att hålla reda på vad som är möjligt att uppnå idag och vad som kan förväntas imorgon. Utgångspunkten för detta examensarbete är en återspegling av en global bild giltig idag för vad som är möjligt att uppnå med additiv tillverkning och inspiration av dess användning inom tillverkningsindustrin. Additiv tillverkning tillåter ökad grad av designfrihet vid produktrealisering. Strategisk användning av additiv tillverkning kan minska utvecklingstid för vissa komponenter då prototypframtagning som ej varit möjlig tidigare tillåts och ledtider minskas drastiskt. Vid prototypframtagning behöver behov från flera funktioner i organisationen... (More)
Då additiv tillverkning utvecklas i en exponentiell takt och är på väg mot industrialisering är det svårt att hålla reda på vad som är möjligt att uppnå idag och vad som kan förväntas imorgon. Utgångspunkten för detta examensarbete är en återspegling av en global bild giltig idag för vad som är möjligt att uppnå med additiv tillverkning och inspiration av dess användning inom tillverkningsindustrin. Additiv tillverkning tillåter ökad grad av designfrihet vid produktrealisering. Strategisk användning av additiv tillverkning kan minska utvecklingstid för vissa komponenter då prototypframtagning som ej varit möjlig tidigare tillåts och ledtider minskas drastiskt. Vid prototypframtagning behöver behov från flera funktioner i organisationen mötas inklusive designingenjörer, inköpare, testlabb, materialspecialister och produktionsutveckling. När additiv tillverkning introduceras, är vissa behov inte möjliga att uppfylla och kompromisser är nödvändiga att göras. För att förstå dessa avvägningar har en beslutsprocess utvecklats som ska användas som grund för beslutsfattandet under produktutvecklingsprocessen, inklusive projektets förberedande fas, design-fas, prototyp och test-fas och produktionsförberedande fas. (Less)
Popular Abstract
As additive manufacturing is developing at an exponential rate and is stepping towards industrialization, it is difficult to keep track of what is possible to achieve today and also what can be expected tomorrow. The starting point of this thesis work is a global picture valid today of what is possible to achieve with additive manufacturing and also inspiration of its use in the manufacturing industry. Additive manufacturing provides increased degrees of design freedom in product realization. Using additive manufacturing strategically can decrease the development time for some components by allowing manufacturing of prototypes not possible before and drastic reduction of lead times. When prototyping, there are needs to be met from several... (More)
As additive manufacturing is developing at an exponential rate and is stepping towards industrialization, it is difficult to keep track of what is possible to achieve today and also what can be expected tomorrow. The starting point of this thesis work is a global picture valid today of what is possible to achieve with additive manufacturing and also inspiration of its use in the manufacturing industry. Additive manufacturing provides increased degrees of design freedom in product realization. Using additive manufacturing strategically can decrease the development time for some components by allowing manufacturing of prototypes not possible before and drastic reduction of lead times. When prototyping, there are needs to be met from several functions within the organization including design engineers, purchasers, test-lab, material specialists and production development. Introducing additive manufacturing, certain needs are not possible to fulfil and trade-offs are needed to be done. In order to understand these trade-offs, a decision-making process has been developed to be used as a foundation to decision-making during the product development process, including the project preparatory phase, design phase, prototype and test-phase and production preparatory phase. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nystedt, Ebba LU
supervisor
organization
course
MMK820 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Additive Manufacturing, Rapid Prototyping, Atlas Copco, Design Thinking.
language
English
id
8922519
date added to LUP
2017-08-15 10:00:38
date last changed
2017-08-15 10:00:38
@misc{8922519,
 abstract   = {Då additiv tillverkning utvecklas i en exponentiell takt och är på väg mot industrialisering är det svårt att hålla reda på vad som är möjligt att uppnå idag och vad som kan förväntas imorgon. Utgångspunkten för detta examensarbete är en återspegling av en global bild giltig idag för vad som är möjligt att uppnå med additiv tillverkning och inspiration av dess användning inom tillverkningsindustrin. Additiv tillverkning tillåter ökad grad av designfrihet vid produktrealisering. Strategisk användning av additiv tillverkning kan minska utvecklingstid för vissa komponenter då prototypframtagning som ej varit möjlig tidigare tillåts och ledtider minskas drastiskt. Vid prototypframtagning behöver behov från flera funktioner i organisationen mötas inklusive designingenjörer, inköpare, testlabb, materialspecialister och produktionsutveckling. När additiv tillverkning introduceras, är vissa behov inte möjliga att uppfylla och kompromisser är nödvändiga att göras. För att förstå dessa avvägningar har en beslutsprocess utvecklats som ska användas som grund för beslutsfattandet under produktutvecklingsprocessen, inklusive projektets förberedande fas, design-fas, prototyp och test-fas och produktionsförberedande fas.},
 author    = {Nystedt, Ebba},
 keyword   = {Additive Manufacturing,Rapid Prototyping,Atlas Copco,Design Thinking.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategic use of Additive Manufacturing},
 year     = {2017},
}