Advanced

One-Handed Recessed Mount for Fixed Dome Cameras

Morell, Johanna LU and Lehander, Johanna LU (2017) MMK820 20171
Product Development
Abstract
This master thesis report describes a product development process with the aim to extend the existing range of mounts for surveillance cameras mounted recessed in ceilings. A recessed mount is an accessory for mounting cameras, or other devices, in ceilings when a discreet finish is wanted. The goal was to design a solution that can be mounted fast, easy and with the use of one hand only. The company at which this project has been performed is Axis Communications AB, who is market leading in network cameras.

A thorough background study was performed in order to acquire knowledge about the issues arising when mounting cameras recessed in the ceiling and what techniques are being used on products available on the market today. The result... (More)
This master thesis report describes a product development process with the aim to extend the existing range of mounts for surveillance cameras mounted recessed in ceilings. A recessed mount is an accessory for mounting cameras, or other devices, in ceilings when a discreet finish is wanted. The goal was to design a solution that can be mounted fast, easy and with the use of one hand only. The company at which this project has been performed is Axis Communications AB, who is market leading in network cameras.

A thorough background study was performed in order to acquire knowledge about the issues arising when mounting cameras recessed in the ceiling and what techniques are being used on products available on the market today. The result of the background study showed that two techniques are most common; using metal spring torsions, like what is used when mounting spotlights, or with a technique that requires screws and consequently tools which takes time.

The work resulted in a concept consisting of two main parts, a housing and a handle, and three parts aiming to connect the main parts. The handle and the housing are pressed together when the recessed mount is inserted in a hole in the ceiling which forces the arms connected to the handle outwards and the camera unit can then be mounted to the recessed mount. One important feature of the handle are the two living hinges that connects the arms to the handle. The living hinges have limited loadbearing capacity and are the critical point of the design and needs further testing to ensure the functionality.

This thesis work proves that a solution that offers one-handed and fast mounting of a recessed mount is possible. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna rapport beskriver en produktutvecklingsprocess med målet att förbättra det nuvarande utbudet av infällda fästen för övervakningskameror i inomhustak. Ett infällt fäste är ett tillbehör som används när kameror, eller andra produkter, skall monteras i innertak när ett så diskret resultat som möjligt är målet. Målet var att designa en lösning som kan monteras snabbt, enkelt och med bara en hand. Företaget där detta examensarbete är utfört är Axis Communications som är marknadsledande på nätverkskameror.

En grundlig bakgrundsstudie genomfördes för att erhålla kunskap om problemen som uppstår när kameror skall monteras infällda i tak och för att se vilka tekniker som används på de produkter som finns ute på marknaden. Resultatet av... (More)
Denna rapport beskriver en produktutvecklingsprocess med målet att förbättra det nuvarande utbudet av infällda fästen för övervakningskameror i inomhustak. Ett infällt fäste är ett tillbehör som används när kameror, eller andra produkter, skall monteras i innertak när ett så diskret resultat som möjligt är målet. Målet var att designa en lösning som kan monteras snabbt, enkelt och med bara en hand. Företaget där detta examensarbete är utfört är Axis Communications som är marknadsledande på nätverkskameror.

En grundlig bakgrundsstudie genomfördes för att erhålla kunskap om problemen som uppstår när kameror skall monteras infällda i tak och för att se vilka tekniker som används på de produkter som finns ute på marknaden. Resultatet av studien visade att det är två tekniker som används oftast; en där metallfjädrar används, likt när spotlights monteras i tak, och en teknik som kräver skruvar, och därmed verktyg, vilket är tidskrävande.

Arbetet resulterade i ett koncept som består av två huvuddelar, en kropp och ett handtag, samt tre detaljer som skall hålla ihop de två huvuddelarna. Kroppen och handtaget pressas samman med hjälp av en hand när fästet är infört i hålet i taket. Detta leder till att armarna som sitter fast i handtaget pressas utåt och kameraenheten kan sedan monteras på fästet. Ett viktigt inslag i designen är de två levande gångjärnen som sammankopplar armarna och handtaget. De levande gångjärnen har begränsad lastbärande kapacitet vilket gör de till kritiska punkter i designen och behöver testas vidare för att säkerställa funktionaliteten.

Detta projekt bevisar att en lösning som erbjuder en snabb enhandsmontering av infällda fästen är möjlig. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kamerafäste för infälld montering i tak med nya tekniker och möjlighet att montera snabbt med endast en hand

Behovet av att kunna utföra kameraövervakning på ett diskret sätt är stort. Alternativet att kunna montera kameraenheten infälld i tak, så att endast en liten del av kameran är synlig, är därför populär. Idag finns ett stort utbud av olika varianter på kamerafästen som möjliggör detta men lösningarna är ofta onödigt krångliga och tidskrävande för installatören. I detta examensarbete har ett koncept för ett kamerafäste tagits fram som möjliggör snabb enhandsmontering vilket sparar tid och ökar både säkerheten och bekvämligheten vid installation.

Axis Communications AB är tillverkare av bland annat nätverkskameror som används... (More)
Kamerafäste för infälld montering i tak med nya tekniker och möjlighet att montera snabbt med endast en hand

Behovet av att kunna utföra kameraövervakning på ett diskret sätt är stort. Alternativet att kunna montera kameraenheten infälld i tak, så att endast en liten del av kameran är synlig, är därför populär. Idag finns ett stort utbud av olika varianter på kamerafästen som möjliggör detta men lösningarna är ofta onödigt krångliga och tidskrävande för installatören. I detta examensarbete har ett koncept för ett kamerafäste tagits fram som möjliggör snabb enhandsmontering vilket sparar tid och ökar både säkerheten och bekvämligheten vid installation.

Axis Communications AB är tillverkare av bland annat nätverkskameror som används för övervakning och tillbehör till dessa. Installation av övervakningskameror sker oftast i tak på flera meters höjd. Att stå på en stege utan att hålla i sig kan kännas osäkert för installatören. Kan installatören hålla i sig med en hand och sköta monteringen med den andra leder det till ökad känsla av säkerhet. Att utveckla en lösning där bara en hand behövs för att montera fästet var en av flera utmaningar i detta projekt. Ytterligare utmaningar var att det skulle kunna monteras upp i tak som har tjocklek mellan en och 60 mm, att installationen skall gå så snabbt som möjligt och den skall kunna monteras utan att installatören skall behöva använda några verktyg.

Det resulterande konceptet består av två delar som installatören med ett enkelt enhandsgrepp pressar ihop mot varandra när fästet är infört i ett hål i taket. Två armar tvingas, genom denna rörelse, ut i en roterande rörelse och håller upp fästet ovanför taket. Kameran monteras sedan på fästet med hjälp av snäppförband och skruvar. Installationen av fästet går för en rutinerad installatör på endast 5 sekunder! För att demontera produkten skruvar man på en centrerad skruv och på så sätt lösgörs de två delarna från varandra.

De nämnda armarna är kopplade till en av delarna via en speciell sorts gångjärn, ett så kallat levande gångjärn. Ett gångjärn är ett beslag som förbinder två delar med varandra och tillåter rotation av den ena delen relativt den andra. Levande gångjärn innebär att de två delarna som skall förbindas samt gångjärnet är i en och samma del, av samma material. En tunn sektion av samma material som de två delarna utgör gångjärnet som, om man utformar och tillverkar det på rätt sätt i rätt material, kan böjas fram och tillbaka oändligt många gånger utan att gå sönder. Dessa gångjärn går att hitta i flertalet vardagsprodukter, till exempel påsklämmor, ketchupsflaskskorkar och lock på tuggummiburkar i plast. Den lastbärande förmågan hos levande gångjärn är dock begränsad enligt den studerade litteraturen, men genom utförda tester har det bevisats att viss last absolut är möjligt att bära, varför dessa används i denna produkt.

Under projektet har modellering i CAD och prototypframtagning med hjälp av 3D-printers varit det huvudsakliga tillvägagångssättet för att utveckla det bästa möjliga fästet. Det är ett praktiskt sätt att test olika koncept och få en känsla för huruvida de fungerar på ett tillfredsställande vis eller inte.

Verkningssättet hos det här infällda takfästet går att applicera på fler produkter än kameror, så länge det som skall monteras in i taket är stort nog för att tillåta en hands bredd inuti. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Morell, Johanna LU and Lehander, Johanna LU
supervisor
organization
course
MMK820 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Product Development, Recessed Mount, Network Cameras, Axis Communications
language
English
id
8922927
date added to LUP
2017-08-16 10:19:16
date last changed
2017-08-16 10:19:16
@misc{8922927,
 abstract   = {This master thesis report describes a product development process with the aim to extend the existing range of mounts for surveillance cameras mounted recessed in ceilings. A recessed mount is an accessory for mounting cameras, or other devices, in ceilings when a discreet finish is wanted. The goal was to design a solution that can be mounted fast, easy and with the use of one hand only. The company at which this project has been performed is Axis Communications AB, who is market leading in network cameras. 

A thorough background study was performed in order to acquire knowledge about the issues arising when mounting cameras recessed in the ceiling and what techniques are being used on products available on the market today. The result of the background study showed that two techniques are most common; using metal spring torsions, like what is used when mounting spotlights, or with a technique that requires screws and consequently tools which takes time.

The work resulted in a concept consisting of two main parts, a housing and a handle, and three parts aiming to connect the main parts. The handle and the housing are pressed together when the recessed mount is inserted in a hole in the ceiling which forces the arms connected to the handle outwards and the camera unit can then be mounted to the recessed mount. One important feature of the handle are the two living hinges that connects the arms to the handle. The living hinges have limited loadbearing capacity and are the critical point of the design and needs further testing to ensure the functionality.

This thesis work proves that a solution that offers one-handed and fast mounting of a recessed mount is possible.},
 author    = {Morell, Johanna and Lehander, Johanna},
 keyword   = {Product Development,Recessed Mount,Network Cameras,Axis Communications},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {One-Handed Recessed Mount for Fixed Dome Cameras},
 year     = {2017},
}