Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekten av att använda tal eller brus och olika metoder för rättning av HINT vid testning av CI-användare

Ahlstedt Åberg, Max LU (2017) AUDM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Cochleaimplantatanvändare (CI) har ofta svårigheter i situationer med bakgrundsljud. Hearing In Noise
Test (HINT) mäter talförståelseförmågan för meningar i brus eller tystnad. HINT med brus beskrevs
ursprungligen ha fast presentationsnivå för bruset och variabel för tal. Resultatet är ett signal till
brusförhållande vid vilket deltagaren svarade 50% rätt. Lägre resultat var bättre. Resultaten från fyra i
Sverige förekommande sätt att testa CI-användare med HINT undersöktes. Fast tal istället för fast brus
användes såväl som rättning baserad på nyckelord istället för meningar. Resultaten från olika testvillkor
jämfördes med varandra och resultat från Speech Spatial Qualities of the hearing scale (SSQ), Hearing
Handicap Inventory for... (More)
Cochleaimplantatanvändare (CI) har ofta svårigheter i situationer med bakgrundsljud. Hearing In Noise
Test (HINT) mäter talförståelseförmågan för meningar i brus eller tystnad. HINT med brus beskrevs
ursprungligen ha fast presentationsnivå för bruset och variabel för tal. Resultatet är ett signal till
brusförhållande vid vilket deltagaren svarade 50% rätt. Lägre resultat var bättre. Resultaten från fyra i
Sverige förekommande sätt att testa CI-användare med HINT undersöktes. Fast tal istället för fast brus
användes såväl som rättning baserad på nyckelord istället för meningar. Resultaten från olika testvillkor
jämfördes med varandra och resultat från Speech Spatial Qualities of the hearing scale (SSQ), Hearing
Handicap Inventory for the Elderly (HHIE), ålder och tid med implantat, i syfte att utforska hur olika
HINT-resultat skiljde sig i relation till dessa uppgifter. Signifikanta skillnader finns mellan olika sätt att
utföra HINT. Störst var denna skillnad mellan testning med fast tal och rättning på meningsnivå och
övriga testvillkor. Inga signifikanta korrelationer fanns mellan resultaten på HINT och övriga
undersökta data. Svårigheter uppstod i testning med fast brus eftersom högtalaren inte kunde presentera
tillräckligt starkt tal. Implikationer för klinisk användning av HINT och behovet av en svensk standard
för HINT vid testning av CI-användare diskuterades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlstedt Åberg, Max LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8923056
date added to LUP
2017-08-16 18:56:47
date last changed
2017-08-16 18:56:47
@misc{8923056,
 abstract   = {{Cochleaimplantatanvändare (CI) har ofta svårigheter i situationer med bakgrundsljud. Hearing In Noise
Test (HINT) mäter talförståelseförmågan för meningar i brus eller tystnad. HINT med brus beskrevs
ursprungligen ha fast presentationsnivå för bruset och variabel för tal. Resultatet är ett signal till
brusförhållande vid vilket deltagaren svarade 50% rätt. Lägre resultat var bättre. Resultaten från fyra i
Sverige förekommande sätt att testa CI-användare med HINT undersöktes. Fast tal istället för fast brus
användes såväl som rättning baserad på nyckelord istället för meningar. Resultaten från olika testvillkor
jämfördes med varandra och resultat från Speech Spatial Qualities of the hearing scale (SSQ), Hearing
Handicap Inventory for the Elderly (HHIE), ålder och tid med implantat, i syfte att utforska hur olika
HINT-resultat skiljde sig i relation till dessa uppgifter. Signifikanta skillnader finns mellan olika sätt att
utföra HINT. Störst var denna skillnad mellan testning med fast tal och rättning på meningsnivå och
övriga testvillkor. Inga signifikanta korrelationer fanns mellan resultaten på HINT och övriga
undersökta data. Svårigheter uppstod i testning med fast brus eftersom högtalaren inte kunde presentera
tillräckligt starkt tal. Implikationer för klinisk användning av HINT och behovet av en svensk standard
för HINT vid testning av CI-användare diskuterades.}},
 author    = {{Ahlstedt Åberg, Max}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Effekten av att använda tal eller brus och olika metoder för rättning av HINT vid testning av CI-användare}},
 year     = {{2017}},
}