Advanced

Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel

Lopez Celis, Alejandra LU and Hansen Gajdos, Elin LU (2017) SMKK60 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel - Medarbetarskap eller kulturstyrning
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Syfte och frågeställningar: Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation styr medarbetarnas eget ansvar utifrån organisationens sociala ansvarstagande med inriktning på ISO 26000.
1. Hur styr organisationens ledning arbetet med socialt ansvarstagande med inriktning på ISO 26000 medarbetarnas värderingar?
2. Vilket ansvar lägger organisationens ledning på sina medarbetare vid socialt ansvarstagande med inriktning på ISO 26000?
Metod: En fallstudie av Varberg Energi socialt ansvarstagande i relation till ISO 26000. En... (More)
Titel: Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel - Medarbetarskap eller kulturstyrning
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Syfte och frågeställningar: Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation styr medarbetarnas eget ansvar utifrån organisationens sociala ansvarstagande med inriktning på ISO 26000.
1. Hur styr organisationens ledning arbetet med socialt ansvarstagande med inriktning på ISO 26000 medarbetarnas värderingar?
2. Vilket ansvar lägger organisationens ledning på sina medarbetare vid socialt ansvarstagande med inriktning på ISO 26000?
Metod: En fallstudie av Varberg Energi socialt ansvarstagande i relation till ISO 26000. En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. Tre av respondenterna i intervjuerna står utanför fallstudien men kunde ge oss grundinformation om socialt ansvar och ISO 26000. De andra sex respondenterna är deltagande i vår fallstudie och kommer från Varberg Energi och besitter olika poster. Dokumentanalys är gjord på offentliga dokument från Varberg Energi, Research Institutes of Sweden - RISE samt Varberg Energi hemsida.
Slutsatser: Det finns olika nivåer av engagemang inom Varberg Energi. Medarbetare reagerar olika kring organisationens arbete mot det sociala ansvarstagande samt kring organisationens nya värderingar. Ledningen har bestämt utifrån arbetet med ISO 26000 att de nya värderingarna ska inkluderas i kulturen. De förmedlar och försöker involvera medarbetare genom olika aktiviteter och utbildningar. De står för sitt sociala engagemang och förväntar sig att medarbetarna ska anamma det när de representerar Varberg Energi. I slutänden är det dock medarbetaren som själv bestämmer om den vill ta åt sig organisationens kultur. Varberg Energis ledning kräver inte att medarbetarna tar ett direkt ansvar i det sociala ansvarstagandet. Däremot krävs det att medarbetarna följer organisationens kultur och värderingar. Detta visar att det finns ett indirekt krav från ledningen till medarbetarna om att följa organisationens sociala ansvarstagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lopez Celis, Alejandra LU and Hansen Gajdos, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
Medarbetarskap eller kulturstyrning – en kvalitativ fallstudie
course
SMKK60 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialt ansvar, ISO 26000, medarbetare, kulturstyrning, makt, medarbetarskap, värderingar.
language
Swedish
id
8923241
date added to LUP
2017-08-21 16:35:07
date last changed
2017-08-21 16:35:07
@misc{8923241,
 abstract   = {Titel: Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel - Medarbetarskap eller kulturstyrning
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Syfte och frågeställningar: Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation styr medarbetarnas eget ansvar utifrån organisationens sociala ansvarstagande med inriktning på ISO 26000.
1. Hur styr organisationens ledning arbetet med socialt ansvarstagande med inriktning på ISO 26000 medarbetarnas värderingar?
2. Vilket ansvar lägger organisationens ledning på sina medarbetare vid socialt ansvarstagande med inriktning på ISO 26000?
Metod: En fallstudie av Varberg Energi socialt ansvarstagande i relation till ISO 26000. En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. Tre av respondenterna i intervjuerna står utanför fallstudien men kunde ge oss grundinformation om socialt ansvar och ISO 26000. De andra sex respondenterna är deltagande i vår fallstudie och kommer från Varberg Energi och besitter olika poster. Dokumentanalys är gjord på offentliga dokument från Varberg Energi, Research Institutes of Sweden - RISE samt Varberg Energi hemsida.
Slutsatser: Det finns olika nivåer av engagemang inom Varberg Energi. Medarbetare reagerar olika kring organisationens arbete mot det sociala ansvarstagande samt kring organisationens nya värderingar. Ledningen har bestämt utifrån arbetet med ISO 26000 att de nya värderingarna ska inkluderas i kulturen. De förmedlar och försöker involvera medarbetare genom olika aktiviteter och utbildningar. De står för sitt sociala engagemang och förväntar sig att medarbetarna ska anamma det när de representerar Varberg Energi. I slutänden är det dock medarbetaren som själv bestämmer om den vill ta åt sig organisationens kultur. Varberg Energis ledning kräver inte att medarbetarna tar ett direkt ansvar i det sociala ansvarstagandet. Däremot krävs det att medarbetarna följer organisationens kultur och värderingar. Detta visar att det finns ett indirekt krav från ledningen till medarbetarna om att följa organisationens sociala ansvarstagande.},
 author    = {Lopez Celis, Alejandra and Hansen Gajdos, Elin},
 keyword   = {Socialt ansvar,ISO 26000,medarbetare,kulturstyrning,makt,medarbetarskap,värderingar.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel},
 year     = {2017},
}