Advanced

Klimatkrav vid upphandling av infrastruktur

Nilsson, Sara LU (2017) MVEM12 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Climate change is one of the biggest challenges facing today's society. The construction sector contributes with a substantial part of the country's carbon dioxide emissions and accounts for a large part of Sweden's public procurement. Setting environmental requirements is therefore a very important part of the procurement process to ensure that the production of buildings and infrastructure cases as little CO2 emissions as possible. The aim of the study is thus to identify barriers and drivers influencing the procurement requirement process to achieving defined sustainability and climate goals. This was executed through a case study on the new subway in Stockholm, that entailed interviews with different stakeholders involved in the... (More)
Climate change is one of the biggest challenges facing today's society. The construction sector contributes with a substantial part of the country's carbon dioxide emissions and accounts for a large part of Sweden's public procurement. Setting environmental requirements is therefore a very important part of the procurement process to ensure that the production of buildings and infrastructure cases as little CO2 emissions as possible. The aim of the study is thus to identify barriers and drivers influencing the procurement requirement process to achieving defined sustainability and climate goals. This was executed through a case study on the new subway in Stockholm, that entailed interviews with different stakeholders involved in the environmental requirement process in the project. The results indicate that the process of setting environmental requirements in public procurement can be a complex system with several actors involved. The most significant drivers to develop climate requirements in public procurement were identified as; clear guidelines and goals, increased knowledge and awareness, commitment and political will. The drivers need to be established on a higher level of authorities to benefit conditions for working with climate issues in procurement. The main barriers identified were; formulation of requirements, knowledge and experience, guidelines and focus. Unlike the drivers that were focused to the upper part of the process, barriers are scattered throughout the system. The result also indicates that there is a need for knowledge and competency throughout the procurement chain. To further develop the process of setting requirement and formulation of climate requirements in the procurement of infrastructure, combined forces are needed. The barriers are clearly linked to where improvement is necessary in the process of achieving a sustainable procurement. More knowledge, experience, clear guidelines and focus is needed to drive the development towards requirements for reduced climate impact in infrastructure. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Barriärer och möjligheter för klimatkrav vid upphandling av infrastruktur

Att ta hänsyn till klimatpåverkan vid byggnation har på senare år blivit en del av den offentliga upphandlingen. För att nå Sveriges uppsatta mål om att vara utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050, måste en förändring ske i alla led i samhället. Formulering av klimatkrav vid upphandlingen borde väl därför kunna användas som en drivfaktor för att nå en mer hållbar utveckling av infrastruktur?

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna dagens samhälle står inför. Byggsektorn bidrar med en stor del av landets koldioxidutsläpp och står även för en stor del av Sveriges offentliga upphandling. Att fastställa miljökrav är därför en väldigt viktig del av... (More)
Barriärer och möjligheter för klimatkrav vid upphandling av infrastruktur

Att ta hänsyn till klimatpåverkan vid byggnation har på senare år blivit en del av den offentliga upphandlingen. För att nå Sveriges uppsatta mål om att vara utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050, måste en förändring ske i alla led i samhället. Formulering av klimatkrav vid upphandlingen borde väl därför kunna användas som en drivfaktor för att nå en mer hållbar utveckling av infrastruktur?

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna dagens samhälle står inför. Byggsektorn bidrar med en stor del av landets koldioxidutsläpp och står även för en stor del av Sveriges offentliga upphandling. Att fastställa miljökrav är därför en väldigt viktig del av upphandlingsprocessen för att säkerställa att produktionen av byggnader och infrastruktur påverkar koldioxidutsläppen så lite som möjligt. Men vilka barriärer och drivkrafter påverkar i processen av upphandlingskrav för att nå definierade hållbarhets- och klimatmål? Genom en fallstudie på nya tunnelbanan i Stockholm har det kunnat konstateras att kravställningsprocessen vid offentlig upphandling är ett komplext system med flera aktörer involverade. De viktigaste drivkrafterna för att utveckla klimatkraven har identifierats som tydliga riktlinjer och mål, ökad kunskap och medvetenhet, engagemang samt politisk vilja. Det största drivet behöver komma från högre myndigheter för att skapa förutsättningar för att arbeta med klimatfrågor vid upphandling. De största barriärerna för att ställa klimatkrav vid den offentliga upphandlingen var formuleringen av kraven, bristande kunskap och kompetens, tydliga riktlinjer samt bättre fokus. Tillskillnad från drivkrafterna som var mest fokuserade till den övre delen av upphandlingskedjan, återfanns barriärerna spridda över hela kedjan. För att vidareutveckla processen att ställa krav och formulera klimatkrav vid upphandling av infrastruktur behövs kombinerade krafter. Mer kunskap, erfarenhet, tydliga riktlinjer och fokus behövs för att driva utvecklingen mot krav för minskad klimatpåverkan i infrastruktur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Fallstudie om nya tunnelbanan i Stockholm med avseende på barriärer och möjligheter i kravställningsprocessen
course
MVEM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
climate change, infrastructure, public procurement, barriers, drivers, requirements
language
Swedish
id
8923391
date added to LUP
2017-09-04 14:53:13
date last changed
2017-09-04 14:53:13
@misc{8923391,
 abstract   = {Climate change is one of the biggest challenges facing today's society. The construction sector contributes with a substantial part of the country's carbon dioxide emissions and accounts for a large part of Sweden's public procurement. Setting environmental requirements is therefore a very important part of the procurement process to ensure that the production of buildings and infrastructure cases as little CO2 emissions as possible. The aim of the study is thus to identify barriers and drivers influencing the procurement requirement process to achieving defined sustainability and climate goals. This was executed through a case study on the new subway in Stockholm, that entailed interviews with different stakeholders involved in the environmental requirement process in the project. The results indicate that the process of setting environmental requirements in public procurement can be a complex system with several actors involved. The most significant drivers to develop climate requirements in public procurement were identified as; clear guidelines and goals, increased knowledge and awareness, commitment and political will. The drivers need to be established on a higher level of authorities to benefit conditions for working with climate issues in procurement. The main barriers identified were; formulation of requirements, knowledge and experience, guidelines and focus. Unlike the drivers that were focused to the upper part of the process, barriers are scattered throughout the system. The result also indicates that there is a need for knowledge and competency throughout the procurement chain. To further develop the process of setting requirement and formulation of climate requirements in the procurement of infrastructure, combined forces are needed. The barriers are clearly linked to where improvement is necessary in the process of achieving a sustainable procurement. More knowledge, experience, clear guidelines and focus is needed to drive the development towards requirements for reduced climate impact in infrastructure.},
 author    = {Nilsson, Sara},
 keyword   = {climate change,infrastructure,public procurement,barriers,drivers,requirements},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatkrav vid upphandling av infrastruktur},
 year     = {2017},
}