Advanced

Leda som en lär? En kvalitativ studie om en man och en kvinna i ledarpositioner

Romée Jannert, Sophia LU and Svahn, Ida LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur en man respektive en kvinna beskriver sina ledaregenskaper och ledarstilar jämfört med vad de faktiskt gör i praktiken. För att besvara syftet har vi utgått från följande frågeställningar: hur överensstämmer en mans och en kvinnas beskrivningar om sina ledaregenskaper och ledarstilar med vad de gör i praktiken samt hur en man och en kvinna i ledarpositioner påverkas av normer om hur manliga och kvinnliga ledare bör vara?

Den här studien har utgått från en kvalitativ metod där två semistrukturerade intervjuer samt en och en halv arbetsdags observation genomfördes per respondent för att samla in det empiriska materialet. Vidare definieras begreppet ledare i den teoretiska... (More)
Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur en man respektive en kvinna beskriver sina ledaregenskaper och ledarstilar jämfört med vad de faktiskt gör i praktiken. För att besvara syftet har vi utgått från följande frågeställningar: hur överensstämmer en mans och en kvinnas beskrivningar om sina ledaregenskaper och ledarstilar med vad de gör i praktiken samt hur en man och en kvinna i ledarpositioner påverkas av normer om hur manliga och kvinnliga ledare bör vara?

Den här studien har utgått från en kvalitativ metod där två semistrukturerade intervjuer samt en och en halv arbetsdags observation genomfördes per respondent för att samla in det empiriska materialet. Vidare definieras begreppet ledare i den teoretiska referensramen för att därefter fokusera på teorier om könsroller, könsnormer och identitet. Dessa teorier har sedan följts av forskning om manliga, kvinnliga samt androgyna ledarstilar och ledaregenskaper. Slutligen har teorier om att göra kön samt ledares fantasier behandlats. Därefter har en analys gjorts där det empiriska materialet har analyserats och förklarats med hjälp av den teoretiska referensramen. Analysen resulterade i två slutsatser. Den första slutsatsen som drogs är att det finns en stark överensstämmelse mellan hur respondenterna beskriver sig vara och vad de faktiskt gör. Dock har det i empirin framgått att båda respondenterna i praktiken avvek från sina beskrivningar till viss del. Den motstridigheten argumenteras bero på att de har olika identitetsstrategier på grund av att de möter olika hinder såsom könsnormer, fördomar om kvinnliga ledare samt medarbetarnas förväntningar. Mot den bakgrunden skapade alltså respondenterna fantasier till en viss grad. Som en konsekvens till detta uppstod det i vissa situationer en diskrepans mellan deras beskrivningar och deras agerande i praktiken. Den andra slutsatsen är att ledarna är medvetna om könsnormer och dess påverkan, men att de i praktiken inte vill anpassa sig efter stereotypa föreställningar om kön utan istället gör dem det de anser situationen kräver. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Romée Jannert, Sophia LU and Svahn, Ida LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledare, könsroller, könsnormer, manligt, kvinnligt, identitet och fantasi
language
Swedish
id
8923524
date added to LUP
2017-08-23 14:15:33
date last changed
2017-08-23 14:15:33
@misc{8923524,
 abstract   = {Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur en man respektive en kvinna beskriver sina ledaregenskaper och ledarstilar jämfört med vad de faktiskt gör i praktiken. För att besvara syftet har vi utgått från följande frågeställningar: hur överensstämmer en mans och en kvinnas beskrivningar om sina ledaregenskaper och ledarstilar med vad de gör i praktiken samt hur en man och en kvinna i ledarpositioner påverkas av normer om hur manliga och kvinnliga ledare bör vara? 

Den här studien har utgått från en kvalitativ metod där två semistrukturerade intervjuer samt en och en halv arbetsdags observation genomfördes per respondent för att samla in det empiriska materialet. Vidare definieras begreppet ledare i den teoretiska referensramen för att därefter fokusera på teorier om könsroller, könsnormer och identitet. Dessa teorier har sedan följts av forskning om manliga, kvinnliga samt androgyna ledarstilar och ledaregenskaper. Slutligen har teorier om att göra kön samt ledares fantasier behandlats. Därefter har en analys gjorts där det empiriska materialet har analyserats och förklarats med hjälp av den teoretiska referensramen. Analysen resulterade i två slutsatser. Den första slutsatsen som drogs är att det finns en stark överensstämmelse mellan hur respondenterna beskriver sig vara och vad de faktiskt gör. Dock har det i empirin framgått att båda respondenterna i praktiken avvek från sina beskrivningar till viss del. Den motstridigheten argumenteras bero på att de har olika identitetsstrategier på grund av att de möter olika hinder såsom könsnormer, fördomar om kvinnliga ledare samt medarbetarnas förväntningar. Mot den bakgrunden skapade alltså respondenterna fantasier till en viss grad. Som en konsekvens till detta uppstod det i vissa situationer en diskrepans mellan deras beskrivningar och deras agerande i praktiken. Den andra slutsatsen är att ledarna är medvetna om könsnormer och dess påverkan, men att de i praktiken inte vill anpassa sig efter stereotypa föreställningar om kön utan istället gör dem det de anser situationen kräver.},
 author    = {Romée Jannert, Sophia and Svahn, Ida},
 keyword   = {Ledare,könsroller,könsnormer,manligt,kvinnligt,identitet och fantasi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Leda som en lär? En kvalitativ studie om en man och en kvinna i ledarpositioner},
 year     = {2017},
}