Advanced

Vad kostar ett startup?

Samuelsson, Max LU ; Jerndal, Emil LU and Nori, Alan LU (2017) FEKH89 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Vad kostar ett startup?
Seminariedatum: 2017-06-01
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 hp
Författare: Emil Jerndal, Max Samuelsson och Alan Nori
Handledare: Göran Andersson

Fem nyckelord: Startup, Riskkapital, Kapitalanskaffning, Företagsvärdering, Venture Capital
Syfte: Redogöra för hur riskkapitalister värderar startups och därmed underlätta investeringsprocessen för entreprenörers framtida kapitalanskaffningar.
Metod: Kvalitativ metod med induktiv forskningsansats. Semi-strukturerade intervjuer.
Teoretiska perspektiv: Litteraturhänvisning angående vedertagna värderingsmetoder presenteras. Tidigare forskning i ämnet från övergripande tidigt 2000-tal presenteras kort.
Empiri:... (More)
Examensarbetets titel: Vad kostar ett startup?
Seminariedatum: 2017-06-01
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 hp
Författare: Emil Jerndal, Max Samuelsson och Alan Nori
Handledare: Göran Andersson

Fem nyckelord: Startup, Riskkapital, Kapitalanskaffning, Företagsvärdering, Venture Capital
Syfte: Redogöra för hur riskkapitalister värderar startups och därmed underlätta investeringsprocessen för entreprenörers framtida kapitalanskaffningar.
Metod: Kvalitativ metod med induktiv forskningsansats. Semi-strukturerade intervjuer.
Teoretiska perspektiv: Litteraturhänvisning angående vedertagna värderingsmetoder presenteras. Tidigare forskning i ämnet från övergripande tidigt 2000-tal presenteras kort.
Empiri: Intervjuer med fem riskkapitalister med olika professionell bakgrund.
Resultat: Observationer visar på konvergerande svar för vilka faktorer våra respondenter ser på vid värdering av startup dock skiftande preferenser inom dessa faktorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Max LU ; Jerndal, Emil LU and Nori, Alan LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Startup, Riskkapital, Kapitalanskaffning, Företagsvärdering, Venture Capital
language
Swedish
id
8923740
date added to LUP
2017-09-07 15:57:13
date last changed
2017-09-07 15:57:13
@misc{8923740,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Vad kostar ett startup?
Seminariedatum: 2017-06-01
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 hp
Författare: Emil Jerndal, Max Samuelsson och Alan Nori
Handledare: Göran Andersson
 
Fem nyckelord: Startup, Riskkapital, Kapitalanskaffning, Företagsvärdering, Venture Capital
Syfte: Redogöra för hur riskkapitalister värderar startups och därmed underlätta investeringsprocessen för entreprenörers framtida kapitalanskaffningar.
Metod: Kvalitativ metod med induktiv forskningsansats. Semi-strukturerade intervjuer.
Teoretiska perspektiv: Litteraturhänvisning angående vedertagna värderingsmetoder presenteras. Tidigare forskning i ämnet från övergripande tidigt 2000-tal presenteras kort.
Empiri: Intervjuer med fem riskkapitalister med olika professionell bakgrund.
Resultat: Observationer visar på konvergerande svar för vilka faktorer våra respondenter ser på vid värdering av startup dock skiftande preferenser inom dessa faktorer.},
 author    = {Samuelsson, Max and Jerndal, Emil and Nori, Alan},
 keyword   = {Startup,Riskkapital,Kapitalanskaffning,Företagsvärdering,Venture Capital},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad kostar ett startup?},
 year     = {2017},
}