Advanced

Magen finns där hemma – en kvalitativ studie om föräldrablivande hos icke bärande föräldrar i lesbiska relationer

Thorup, Lisabet LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract
The aim of this study was to explore the experience of the transition to parenthood of nonbirth parents in lesbian relationships. Of special interest was how an identity as a mother developed in the nonbirth parent and the identification of the stressors and strategies that effected the transition to parenthood. Semi-structured interviews were conducted with six women who had experiences of becoming parents within the context of a lesbian relationship without having given birth. The collected material was analyzed using Qualitative Thematic Analysis with a hermeneutic approach. This led to the identification of four main themes: Mother without baby bump, Facing resistance, An invisible parenthood and Taking on a parenting role. Experiences... (More)
The aim of this study was to explore the experience of the transition to parenthood of nonbirth parents in lesbian relationships. Of special interest was how an identity as a mother developed in the nonbirth parent and the identification of the stressors and strategies that effected the transition to parenthood. Semi-structured interviews were conducted with six women who had experiences of becoming parents within the context of a lesbian relationship without having given birth. The collected material was analyzed using Qualitative Thematic Analysis with a hermeneutic approach. This led to the identification of four main themes: Mother without baby bump, Facing resistance, An invisible parenthood and Taking on a parenting role. Experiences described by the interviewees suggest that the identity development during the transition to parenthood is complicated by factors such as not experiencing the physical pregnancy, not being recognized as a “real” parent and the lack of a well-defined and visible parenting role to relate to. A number of strategies developed to navigate the transition to parenthood were also identified. These included equal sharing of the parenting with the partner, an active enhancement of the parenting role and surrounding oneself with people who could offer social support, as well as being mindful, and allowing, of one’s own experiences. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att skapa fördjupad förståelse för föräldrablivande- processen hos icke bärande föräldrar i lesbiska relationer. Studien ämnade undersöka hur identiteten förälder/mamma skapas hos den icke bärande kvinnan samt identifiera stressorer och strategier som påverkar föräldrablivandet. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sex kvinnor som blivit föräldrar inom ramen för en lesbisk relation utan att ha burit barnet. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades med tematisk analys utifrån en hermeneutisk ansats. Fyra huvudteman kunde urskiljas: Mamma utan mage, Att möta motstånd, Ett osynligt föräldraskap samt Att inta en föräldraroll. Informanterna vittnade om att identitetsutvecklingen under... (More)
Studiens syfte var att skapa fördjupad förståelse för föräldrablivande- processen hos icke bärande föräldrar i lesbiska relationer. Studien ämnade undersöka hur identiteten förälder/mamma skapas hos den icke bärande kvinnan samt identifiera stressorer och strategier som påverkar föräldrablivandet. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sex kvinnor som blivit föräldrar inom ramen för en lesbisk relation utan att ha burit barnet. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades med tematisk analys utifrån en hermeneutisk ansats. Fyra huvudteman kunde urskiljas: Mamma utan mage, Att möta motstånd, Ett osynligt föräldraskap samt Att inta en föräldraroll. Informanterna vittnade om att identitetsutvecklingen under föräldrablivandet komplicerades av faktorer såsom att stå bredvid under graviditeten, att inte ses som förälder ”på riktigt” av sin omgivning samt avsaknaden av en väldefinierad och synlig föräldraroll att relatera till. Ett antal strategier som utvecklats för att navigera föräldrablivandet kunde emellertid även identifieras. Dessa inkluderade att dela föräldraskapet lika med sin partner, att tydliggöra sitt föräldraskap i relation till sin omgivning, att röra sig i sammanhang där det finns tillgång till socialt stöd samt att ta sina egna upplevelser på allvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorup, Lisabet LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Föräldrablivande, HBTQ, icke bärande förälder, icke biologisk förälder, stressorer, strategier, identitetsutveckling
language
Swedish
id
8923841
date added to LUP
2017-08-29 14:58:25
date last changed
2017-08-29 14:58:25
@misc{8923841,
 abstract   = {The aim of this study was to explore the experience of the transition to parenthood of nonbirth parents in lesbian relationships. Of special interest was how an identity as a mother developed in the nonbirth parent and the identification of the stressors and strategies that effected the transition to parenthood. Semi-structured interviews were conducted with six women who had experiences of becoming parents within the context of a lesbian relationship without having given birth. The collected material was analyzed using Qualitative Thematic Analysis with a hermeneutic approach. This led to the identification of four main themes: Mother without baby bump, Facing resistance, An invisible parenthood and Taking on a parenting role. Experiences described by the interviewees suggest that the identity development during the transition to parenthood is complicated by factors such as not experiencing the physical pregnancy, not being recognized as a “real” parent and the lack of a well-defined and visible parenting role to relate to. A number of strategies developed to navigate the transition to parenthood were also identified. These included equal sharing of the parenting with the partner, an active enhancement of the parenting role and surrounding oneself with people who could offer social support, as well as being mindful, and allowing, of one’s own experiences.},
 author    = {Thorup, Lisabet},
 keyword   = {Föräldrablivande,HBTQ,icke bärande förälder,icke biologisk förälder,stressorer,strategier,identitetsutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Magen finns där hemma – en kvalitativ studie om föräldrablivande hos icke bärande föräldrar i lesbiska relationer},
 year     = {2017},
}