Advanced

Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning

Litzén, Carolina LU (2017) SKOM12 20171
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning

Denna studie undersöker problematiken med att allt fler företag följer den aktivitetsbaserade kontorstrenden utan att titta på den egna verksamhetens behov. Eftersom den fysiska strukturen har en påverkan på kommunikationen, kulturen och gruppsammanhållningen är det viktigt att denna organisations förändring är väl genomtänkt och uppfyller de individuella behoven för att den ska bli så optimal som möjligt. Genom att använda kvalitativa intervjuer kan jag få en djupare förståelse för hur de anställda påverkas av och upplever denna typ av förändring.

Resultatet visar på att det aktivitetsbaserade... (More)
Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning

Denna studie undersöker problematiken med att allt fler företag följer den aktivitetsbaserade kontorstrenden utan att titta på den egna verksamhetens behov. Eftersom den fysiska strukturen har en påverkan på kommunikationen, kulturen och gruppsammanhållningen är det viktigt att denna organisations förändring är väl genomtänkt och uppfyller de individuella behoven för att den ska bli så optimal som möjligt. Genom att använda kvalitativa intervjuer kan jag få en djupare förståelse för hur de anställda påverkas av och upplever denna typ av förändring.

Resultatet visar på att det aktivitetsbaserade kontoret påverkar medarbetarna i deras arbete, både positivt och negativt. Det aktivitetsbaserade kontoret har en positiv påverkan på kommunikationen och kulturen då kommunikationen över gränserna har ökat samt att organisationsvärderingarna har förstärkts i den nya fysiska strukturen. Förklaringen till detta är att det aktivitetsbaserade kontoret upplevs ha ett mer öppet klimat som möjliggör för fler interaktioner.
Samtidigt har studien kommit fram till att gruppsammanhållningen och gruppkänslan har försämrats inom den närmsta gruppen, vilket uppstår genom att den fysiska strukturen skapar större avstånd mellan individerna som påverkar interaktionen negativt.

Dessa resultat kan påverkas av hur länge en person har vart anställd inom ett företag, vad individerna har för arbetsroll samt vilken personlighet de har. Slutligen visar denna studie också på att ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan innebära en stor utmaning för en nyanställd eftersom personen inte känner någon och inte heller har någon fast plats att gå till. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kontorets utformning påverkar kommunikationen


När företag ska utföra en organisationsförändring till en ny fysisk struktur är det viktigt att denna förändring är väl genomtänkt. Denna studie visar på att flytten till ett aktivitetsbaserat kontor både har en negativ och positiv påverkan på kommunikationen inom organisationen och de anställda i deras arbete.

Idag är det aktivitetsbaserade kontoret en populär trend som allt fler företag väljer att hänga på. Dock är det allt för många företag, när de ska genomföra en kontorsförändring, som inte utgår från den egna verksamhetens specifika behov utan följer istället andra företags lösningar. Då den fysiska strukturen kan påverka kommunikationen, gruppsammanhållningen och kulturen är det... (More)
Kontorets utformning påverkar kommunikationen


När företag ska utföra en organisationsförändring till en ny fysisk struktur är det viktigt att denna förändring är väl genomtänkt. Denna studie visar på att flytten till ett aktivitetsbaserat kontor både har en negativ och positiv påverkan på kommunikationen inom organisationen och de anställda i deras arbete.

Idag är det aktivitetsbaserade kontoret en populär trend som allt fler företag väljer att hänga på. Dock är det allt för många företag, när de ska genomföra en kontorsförändring, som inte utgår från den egna verksamhetens specifika behov utan följer istället andra företags lösningar. Då den fysiska strukturen kan påverka kommunikationen, gruppsammanhållningen och kulturen är det mycket viktigare att organisationen har en noga förbered plan med den nya kontorsformen. Detta eftersom det annars kan innebära negativa konsekvenser för organisationen i helhet men också för organisationsmedlemmarna i deras arbete.

Jag upptäckte att det aktivitetsbaserade kontoret påverkar medarbetarna i deras arbete, både positivt och negativt. För det första möjliggjorde det aktivitetsbaserade kontoret till en ökad kommunikation mellan de olika avdelningarna och till att värderingarna inom organisationskulturen stärktes. Detta eftersom det nya kontoret ansågs ha ett mer öppet klimat där fler interaktioner mellan individer kan uppstå. Samtidigt påverkar det aktivitetsbaserade kontoret gruppsammanhållning en negativt då den nya fysiska strukturen skapar ett större fysiskt avstånd mellan dem och därmed försämras möjligheten för social interaktion.

En annan intressant iakttagelse är att det aktivitetsbaserade kontorets fysiska struktur samtidigt kan innebära en utmaning för nyanställda inom organisationen. Om en individ som redan har arbetat en tid inom företaget upplever en försämrad kommunikation inom sin närmsta grupp, kan man då fråga sig hur det skulle fungera för en nyanställd. Detta eftersom en nyanställd sällan känner någon initialt och inte heller har en fast plats att gå till för att träffa sina kollegor.

Denna studie har gett en indikation på att det aktivitetsbaserade kontorets fysiska struktur både har en positiv och negativ påverkan på organisationen och de anställda i deras arbete. Detta i förhållande till kommunikation, gruppsammanhållning och kultur. Med tanke på resultatet är det därför viktigt att företag i denna typ av organisationsförändring går efter deras egna förutsättningar för att det nya arbetssättet ska bli så optimal som möjligt. Både för företaget i helhet men också för nuvarande anställda inom organisationen och framtida medarbetare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Litzén, Carolina LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Aktivitetsbaserat kontor, fysisk struktur, kommunikation, gruppsammanhållning, organisationskultur, Institutionell teori
language
Swedish
id
8924169
date added to LUP
2017-10-12 15:04:19
date last changed
2017-10-12 15:04:19
@misc{8924169,
 abstract   = {Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning

Denna studie undersöker problematiken med att allt fler företag följer den aktivitetsbaserade kontorstrenden utan att titta på den egna verksamhetens behov. Eftersom den fysiska strukturen har en påverkan på kommunikationen, kulturen och gruppsammanhållningen är det viktigt att denna organisations förändring är väl genomtänkt och uppfyller de individuella behoven för att den ska bli så optimal som möjligt. Genom att använda kvalitativa intervjuer kan jag få en djupare förståelse för hur de anställda påverkas av och upplever denna typ av förändring. 

Resultatet visar på att det aktivitetsbaserade kontoret påverkar medarbetarna i deras arbete, både positivt och negativt. Det aktivitetsbaserade kontoret har en positiv påverkan på kommunikationen och kulturen då kommunikationen över gränserna har ökat samt att organisationsvärderingarna har förstärkts i den nya fysiska strukturen. Förklaringen till detta är att det aktivitetsbaserade kontoret upplevs ha ett mer öppet klimat som möjliggör för fler interaktioner.
Samtidigt har studien kommit fram till att gruppsammanhållningen och gruppkänslan har försämrats inom den närmsta gruppen, vilket uppstår genom att den fysiska strukturen skapar större avstånd mellan individerna som påverkar interaktionen negativt. 

Dessa resultat kan påverkas av hur länge en person har vart anställd inom ett företag, vad individerna har för arbetsroll samt vilken personlighet de har. Slutligen visar denna studie också på att ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan innebära en stor utmaning för en nyanställd eftersom personen inte känner någon och inte heller har någon fast plats att gå till.},
 author    = {Litzén, Carolina},
 keyword   = {Aktivitetsbaserat kontor,fysisk struktur,kommunikation,gruppsammanhållning,organisationskultur,Institutionell teori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning},
 year     = {2017},
}