Advanced

"Min mamma är galen" : en kvalitativ textanalys av psykisk ohälsa i tv-serien "Skam"

Hagman, Malin LU and Iwar, Julia LU (2017) MKVA22 20171
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I denna uppsats kommer det att redogöras för förekommande diskurser kring psykisk ohälsa i den norska tv-serien ”Skam” och hur de inverkar på karaktärernas handlingar och uppfattningar om ämnet. För att besvara denna frågeställning kommer vi att genomföra en kvalitativ textanalys av säsong 3. Det teoretiska ramverket inbegriper diskurs och sociologerna R.W. Connell och Erving Goffmans teorier om hegemonisk maskulinitet respektive stigma.
I analysen används psykologerna Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach och Tamar Zilbers holistiskt-formbaserade narrativmodell för att kartlägga hur huvudkaraktären Isaks inställning till psykisk ohälsa förändras under den valda säsongens gång. Med hjälp av utvalda delar av diskursanalytikern Norman... (More)
I denna uppsats kommer det att redogöras för förekommande diskurser kring psykisk ohälsa i den norska tv-serien ”Skam” och hur de inverkar på karaktärernas handlingar och uppfattningar om ämnet. För att besvara denna frågeställning kommer vi att genomföra en kvalitativ textanalys av säsong 3. Det teoretiska ramverket inbegriper diskurs och sociologerna R.W. Connell och Erving Goffmans teorier om hegemonisk maskulinitet respektive stigma.
I analysen används psykologerna Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach och Tamar Zilbers holistiskt-formbaserade narrativmodell för att kartlägga hur huvudkaraktären Isaks inställning till psykisk ohälsa förändras under den valda säsongens gång. Med hjälp av utvalda delar av diskursanalytikern Norman Faircloughs tredimensionella modell studeras de diskurser som ligger till grund för och influerar karaktärernas inställning till ämnet. Uppsatsen avrundas med en diskussion kring diskursernas inflytande och karaktären Isaks utveckling, samt förslag på vidare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagman, Malin LU and Iwar, Julia LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20171
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
populärkultur, psykisk ohälsa, narrativ metod, diskurs, Skam
language
Swedish
id
8924453
date added to LUP
2017-09-07 11:41:04
date last changed
2017-09-07 11:41:04
@misc{8924453,
 abstract   = {I denna uppsats kommer det att redogöras för förekommande diskurser kring psykisk ohälsa i den norska tv-serien ”Skam” och hur de inverkar på karaktärernas handlingar och uppfattningar om ämnet. För att besvara denna frågeställning kommer vi att genomföra en kvalitativ textanalys av säsong 3. Det teoretiska ramverket inbegriper diskurs och sociologerna R.W. Connell och Erving Goffmans teorier om hegemonisk maskulinitet respektive stigma.
I analysen används psykologerna Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach och Tamar Zilbers holistiskt-formbaserade narrativmodell för att kartlägga hur huvudkaraktären Isaks inställning till psykisk ohälsa förändras under den valda säsongens gång. Med hjälp av utvalda delar av diskursanalytikern Norman Faircloughs tredimensionella modell studeras de diskurser som ligger till grund för och influerar karaktärernas inställning till ämnet. Uppsatsen avrundas med en diskussion kring diskursernas inflytande och karaktären Isaks utveckling, samt förslag på vidare studier.},
 author    = {Hagman, Malin and Iwar, Julia},
 keyword   = {populärkultur,psykisk ohälsa,narrativ metod,diskurs,Skam},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Min mamma är galen" : en kvalitativ textanalys av psykisk ohälsa i tv-serien "Skam"},
 year     = {2017},
}