Advanced

NaCl pellets for improved dosimetry

Waldner, Lovisa LU (2017) MSFT01 20171
Medical Physics Programme
Abstract
There is always a need to improve and develop new ways of estimating effective doses to people and environments that have been exposed to ionizing radiation. Dose monitoring is also important in hospitals and the nuclear industry. Today there are several commercially available dosimeters, the most common being thermoluminescent dosimeters, TLDs, made from LiF. These are widely used for personal dose assessment in hospitals and in the nuclear industry but the LiF is expensive and the calibration is time consuming. Access to TLD’s is usually limited and it would be desirable to develop a dosimeter that is readily accessible, easy to handle and cost effective on a large scale.

Salt has been shown to be sensitive to ionizing radiation and... (More)
There is always a need to improve and develop new ways of estimating effective doses to people and environments that have been exposed to ionizing radiation. Dose monitoring is also important in hospitals and the nuclear industry. Today there are several commercially available dosimeters, the most common being thermoluminescent dosimeters, TLDs, made from LiF. These are widely used for personal dose assessment in hospitals and in the nuclear industry but the LiF is expensive and the calibration is time consuming. Access to TLD’s is usually limited and it would be desirable to develop a dosimeter that is readily accessible, easy to handle and cost effective on a large scale.

Salt has been shown to be sensitive to ionizing radiation and has been used in retrospective dosimetry. Because of the dosimetric properties of salt it has been investigated in this project if commercially available salt could also be used as a passive, prospective dosimeter. If this is possible the applications could include dose optimizations in hospitals, dose assessments after radiological or nuclear, RN, incidents, dose mapping of contaminated areas and dose
estimations on an individual scale for people unintentionally exposed to ionizing radiation. The aims of this project have been to find the optimal configuration for salt when pressed to the form of a pellet. Further, the dosimetric properties of the NaCl pellets, produced using six kinds of salt, have been investigated and a prototype dosimeter holder with appropriate energy compensation filters have been suggested.

This project has shown that NaCl pellets are best when produced using salt grain sizes between 100-400 μm and a compression force of 3.0±0.5 tons. Further, the readout protocol used to obtain the OSL signal, which has been used for many previous measurements on salt, has been altered in this project because it was found that heating the NaCl pellets changes the sensitivity. In the new readout protocol, there is no heating of the NaCl pellets.

The results also show that salt in the form of NaCl pellets have a linear dose response up to at least 6 Gy and that doses can be estimated using only one calibration, of the same size as the unknown dose, up to 100 mGy. For larger doses, >100 mGy, there is a sensitization of the pellets after exposure which complicates the dose estimations. The OLS signal show an inverse fading of about 20% after about 14 days when using the new readout protocol and the signal fading needs to be further investigated to obtain reliable results. Because of the low background signal in the NaCl pellets the MDD is very low, around 4-6 μGy, and it is possible to calculate an absorbed dose from the natural background after only three days.

The conclusions of this project are that stable NaCl pellets can easily be produced and they have dosimetric properties which are suitable for dosimetry. With the appropriate energy compensation filters the NaCl pellets could be used as simple and accessible dosimeters in both hospitals, the nuclear industry and for individual dose assessments. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det finns alltid en strävan att kunna uppskatta stråldoser på bättre och mer effektiva sätt. Om det så handlar om människor som blivit exponerade för joniserande strålning vid en olycka, ett attentat med radioaktiva ämnen eller för att mäta stråldoser på t ex. sjukhus. Idag finns det många kommersiellt tillgängliga alternativ för att utföra dosmätningar, så kallade dosimetrar. Samtidigt hade det varit önskvärt med alternativa dosimetrar som är mer tillgängliga, enklare att använda och som kan användas storskaligt på ett kostnadseffektivt vis.

I tidigare undersökningar har det visat sig att vanligt hushållssalt (NaCl) är känsligt för joniserande strålning och att det kan användas för att uppskatta stråldoser. När saltet bestrålas... (More)
Det finns alltid en strävan att kunna uppskatta stråldoser på bättre och mer effektiva sätt. Om det så handlar om människor som blivit exponerade för joniserande strålning vid en olycka, ett attentat med radioaktiva ämnen eller för att mäta stråldoser på t ex. sjukhus. Idag finns det många kommersiellt tillgängliga alternativ för att utföra dosmätningar, så kallade dosimetrar. Samtidigt hade det varit önskvärt med alternativa dosimetrar som är mer tillgängliga, enklare att använda och som kan användas storskaligt på ett kostnadseffektivt vis.

I tidigare undersökningar har det visat sig att vanligt hushållssalt (NaCl) är känsligt för joniserande strålning och att det kan användas för att uppskatta stråldoser. När saltet bestrålas ackumuleras en signal som kan läsas ut med hjälp av en metod som kallas optisk stimulerad luminiscens, OSL. Salt har tidigare använts för att mäta stråldoser efter att en olycka har skett, dvs mätningarna har varit retrospektiva. Nu är tanken att saltet istället ska användas som en prospektiv dosimeter och för att förenkla hanteringen pressas saltet samman till små runda pellets. I prospektiva mätningar placeras dosimetern ut i förväg, innan strålningsexponeringen, på en plats eller en person för vilken man vill uppskatta en stråldos. Efter en tids mätning tas dosimetern till ett laboratorium där den ackumulerade signalen läses ut. Signalen kan räknas om till en stråldos som kan relateras till risker för både akuta och sena bieffekter på hälsan. Med hjälp av en enkel och lättillgänglig dosimeter kan dosuppskattningar göras på individnivå, de kan användas för kartering av stora områden som blivit radioaktivt kontaminerade samt för dosreducerande dosmätningar på sjukhus mm. Den låga kostnaden för tillverkning och utläsning av de föreslagna saltdosimetrarna gör också att fler kan använda sig av metoden. I länder där strålskydd för personal och patienter inte prioriteras pga. begränsade resurser kan NaCl pellets användas för dosmätningar, och strålningsmiljön kan därmed bli säkrare för både personal och patienter.

Målet med detta projekt var att ta fram en saltdosimeter för noggranna mätningar av stråldos. Först undersöktes optimal konfiguration vad gäller kornstorlek och tryck för att forma salt till pellets. Vidare undersöktes de dosimetriska egenskaperna hos saltet i pelletform. Energikompenserande filter som används för att saltet ska kunna användas som en dosimeter har också undersökts.

Sex olika salter, varav fem finns tillgängliga hos alla stora svenska matvaruhus, undersöktes initialt för att utreda vilka typer av salt som ger bäst signal och tre av salten valdes ut för vidare undersökningar. Dosresponsen, signalminskning med tid och förändring i signalkänslighet efter bestrålning undersöktes. Det utläsningsprotokoll som används för att läsa ut signalen från saltet utvecklades också. Genom att pressa saltet till pellets förenklas hanterandet både vid mätningar och vid utläsning. De dosimetriska egenskaperna hos salterna är lovande vad gäller signalstabilitet, reproducerbarhet och dosrespons. Samtliga tre av de mest undersökta salterna är möjliga att använda i en dosimeter och som komplement eller ersättning till kommersiellt tillgängliga alternativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Waldner, Lovisa LU
supervisor
organization
course
MSFT01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8926425
date added to LUP
2017-09-27 20:41:23
date last changed
2017-09-27 20:41:23
@misc{8926425,
 abstract   = {There is always a need to improve and develop new ways of estimating effective doses to people and environments that have been exposed to ionizing radiation. Dose monitoring is also important in hospitals and the nuclear industry. Today there are several commercially available dosimeters, the most common being thermoluminescent dosimeters, TLDs, made from LiF. These are widely used for personal dose assessment in hospitals and in the nuclear industry but the LiF is expensive and the calibration is time consuming. Access to TLD’s is usually limited and it would be desirable to develop a dosimeter that is readily accessible, easy to handle and cost effective on a large scale.

Salt has been shown to be sensitive to ionizing radiation and has been used in retrospective dosimetry. Because of the dosimetric properties of salt it has been investigated in this project if commercially available salt could also be used as a passive, prospective dosimeter. If this is possible the applications could include dose optimizations in hospitals, dose assessments after radiological or nuclear, RN, incidents, dose mapping of contaminated areas and dose
estimations on an individual scale for people unintentionally exposed to ionizing radiation. The aims of this project have been to find the optimal configuration for salt when pressed to the form of a pellet. Further, the dosimetric properties of the NaCl pellets, produced using six kinds of salt, have been investigated and a prototype dosimeter holder with appropriate energy compensation filters have been suggested.

This project has shown that NaCl pellets are best when produced using salt grain sizes between 100-400 μm and a compression force of 3.0±0.5 tons. Further, the readout protocol used to obtain the OSL signal, which has been used for many previous measurements on salt, has been altered in this project because it was found that heating the NaCl pellets changes the sensitivity. In the new readout protocol, there is no heating of the NaCl pellets.

The results also show that salt in the form of NaCl pellets have a linear dose response up to at least 6 Gy and that doses can be estimated using only one calibration, of the same size as the unknown dose, up to 100 mGy. For larger doses, >100 mGy, there is a sensitization of the pellets after exposure which complicates the dose estimations. The OLS signal show an inverse fading of about 20% after about 14 days when using the new readout protocol and the signal fading needs to be further investigated to obtain reliable results. Because of the low background signal in the NaCl pellets the MDD is very low, around 4-6 μGy, and it is possible to calculate an absorbed dose from the natural background after only three days.

The conclusions of this project are that stable NaCl pellets can easily be produced and they have dosimetric properties which are suitable for dosimetry. With the appropriate energy compensation filters the NaCl pellets could be used as simple and accessible dosimeters in both hospitals, the nuclear industry and for individual dose assessments.},
 author    = {Waldner, Lovisa},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {NaCl pellets for improved dosimetry},
 year     = {2017},
}