Advanced

Ungdomar i Seved och sociala normer om utanförskap, segregation och kriminalitet

Nimani, Leonora LU (2017) RÄSK02 20171
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka erfarenheterna av att vara ungdom och leva i bostads-området Seved i Sofielund, Malmö. Vilka är de sociala normer och band som finns hos ung-domar i ett geografiskt väl avgränsat bostadsområde? Undersökningen gjordes utifrån en kva-litativ metod baserad på semistrukturerade intervjuer med sju stycken ungdomar boende i Se-ved. Fem teman trädde fram efterhand i intervjuerna: hur det är att bo och leva i Seved, krimi-nalitet i området, segregation, trygghet och framtid. Seved är den senaste tiden ett hett ämne i sydsvenska media där en problembild av levnadsstandarden ofta visas upp. Ungdomarna i in-tervjuerna berättade med inlevelse om gemenskap och normer som existerar i Seved samtidigt som man brottas... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka erfarenheterna av att vara ungdom och leva i bostads-området Seved i Sofielund, Malmö. Vilka är de sociala normer och band som finns hos ung-domar i ett geografiskt väl avgränsat bostadsområde? Undersökningen gjordes utifrån en kva-litativ metod baserad på semistrukturerade intervjuer med sju stycken ungdomar boende i Se-ved. Fem teman trädde fram efterhand i intervjuerna: hur det är att bo och leva i Seved, krimi-nalitet i området, segregation, trygghet och framtid. Seved är den senaste tiden ett hett ämne i sydsvenska media där en problembild av levnadsstandarden ofta visas upp. Ungdomarna i in-tervjuerna berättade med inlevelse om gemenskap och normer som existerar i Seved samtidigt som man brottas med kriminalitet, segregation och fördomar. Ungdomarna förklarade krimi-naliteten i området främst till följd av bristen på aktiviteter. När det inte finns aktiviteter och jobb så ägnar de sig åt kriminalitet istället. Resultaten analyserades också utifrån teori om nor-mer och sociala band, som visade att ungdomarna inte bara har försvagade sociala band till myndigheter såsom polisen, utan också till samhället i övrigt. De uttrycker att de är ”utanför” som visar på att de inte anser att de följer de normer och regler som anger hur ”man ska vara” i samhället. Då finns risk att de istället ingår i sociala nätverk som kan leda till kriminalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nimani, Leonora LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kriminalitet, Normer, Segregation, Seved, Sociala band, Ungdomar
language
Swedish
id
8926864
date added to LUP
2017-10-05 14:11:48
date last changed
2017-10-05 14:11:48
@misc{8926864,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka erfarenheterna av att vara ungdom och leva i bostads-området Seved i Sofielund, Malmö. Vilka är de sociala normer och band som finns hos ung-domar i ett geografiskt väl avgränsat bostadsområde? Undersökningen gjordes utifrån en kva-litativ metod baserad på semistrukturerade intervjuer med sju stycken ungdomar boende i Se-ved. Fem teman trädde fram efterhand i intervjuerna: hur det är att bo och leva i Seved, krimi-nalitet i området, segregation, trygghet och framtid. Seved är den senaste tiden ett hett ämne i sydsvenska media där en problembild av levnadsstandarden ofta visas upp. Ungdomarna i in-tervjuerna berättade med inlevelse om gemenskap och normer som existerar i Seved samtidigt som man brottas med kriminalitet, segregation och fördomar. Ungdomarna förklarade krimi-naliteten i området främst till följd av bristen på aktiviteter. När det inte finns aktiviteter och jobb så ägnar de sig åt kriminalitet istället. Resultaten analyserades också utifrån teori om nor-mer och sociala band, som visade att ungdomarna inte bara har försvagade sociala band till myndigheter såsom polisen, utan också till samhället i övrigt. De uttrycker att de är ”utanför” som visar på att de inte anser att de följer de normer och regler som anger hur ”man ska vara” i samhället. Då finns risk att de istället ingår i sociala nätverk som kan leda till kriminalitet.},
 author    = {Nimani, Leonora},
 keyword   = {Kriminalitet,Normer,Segregation,Seved,Sociala band,Ungdomar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomar i Seved och sociala normer om utanförskap, segregation och kriminalitet},
 year     = {2017},
}