Advanced

”Man kan inte direkt sluta flyga och sluta uppleva världen” - En kvalitativ studie kring attityd-beteendegapet inom resekonsumtion

Tilmanis, Sebastian LU and Bengtsson, Erica LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och analysera hur attityd-beteendegapet tar sig uttryck inom ungas resekonsumtion samt vilka barriärer som hindrar en överföring av hållbara attityder och hållbart beteende i vardagen. Uppsatsen ger även förslag på förändringar som leder till att dissonansen mellan attityd och beteende i en resekontext minskar. Attityd-beteendegapet är centralt för undersökningen och utgör tillsammans med konsumtionsbeteende kärnan för teorin. Utöver dessa är hållbarhet och mobilitet begrepp som är genomgående. En kvalitativ forskningsansats har tillämpats i kombination med djupintervjuer.
Resultatet visar att anledningen till att gapet existerar är för att människor är bekväma och bortprioriterar... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och analysera hur attityd-beteendegapet tar sig uttryck inom ungas resekonsumtion samt vilka barriärer som hindrar en överföring av hållbara attityder och hållbart beteende i vardagen. Uppsatsen ger även förslag på förändringar som leder till att dissonansen mellan attityd och beteende i en resekontext minskar. Attityd-beteendegapet är centralt för undersökningen och utgör tillsammans med konsumtionsbeteende kärnan för teorin. Utöver dessa är hållbarhet och mobilitet begrepp som är genomgående. En kvalitativ forskningsansats har tillämpats i kombination med djupintervjuer.
Resultatet visar att anledningen till att gapet existerar är för att människor är bekväma och bortprioriterar hållbarhetstänket när de väljer hur och vart de ska resa. Det förekommer även fem stycken barriärer som försvårar eller hindrar en förändring av resebeteendet. Staten och informationsspridning har en central roll i möjligheten att förändra resebeteendet och minimera gapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tilmanis, Sebastian LU and Bengtsson, Erica LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
attityd-beteendegap, hållbar turism, resebeteende, förändring av konsumtionsbeteende
language
Swedish
id
8927297
date added to LUP
2017-10-17 08:39:39
date last changed
2017-10-17 08:39:39
@misc{8927297,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och analysera hur attityd-beteendegapet tar sig uttryck inom ungas resekonsumtion samt vilka barriärer som hindrar en överföring av hållbara attityder och hållbart beteende i vardagen. Uppsatsen ger även förslag på förändringar som leder till att dissonansen mellan attityd och beteende i en resekontext minskar. Attityd-beteendegapet är centralt för undersökningen och utgör tillsammans med konsumtionsbeteende kärnan för teorin. Utöver dessa är hållbarhet och mobilitet begrepp som är genomgående. En kvalitativ forskningsansats har tillämpats i kombination med djupintervjuer.
Resultatet visar att anledningen till att gapet existerar är för att människor är bekväma och bortprioriterar hållbarhetstänket när de väljer hur och vart de ska resa. Det förekommer även fem stycken barriärer som försvårar eller hindrar en förändring av resebeteendet. Staten och informationsspridning har en central roll i möjligheten att förändra resebeteendet och minimera gapet.},
 author    = {Tilmanis, Sebastian and Bengtsson, Erica},
 keyword   = {attityd-beteendegap,hållbar turism,resebeteende,förändring av konsumtionsbeteende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Man kan inte direkt sluta flyga och sluta uppleva världen” - En kvalitativ studie kring attityd-beteendegapet inom resekonsumtion},
 year     = {2017},
}