Advanced

En flödesanalys för Kävlingeån - HEC-RAS modellering med fokus på dämmens inverkan

Tollgren, Josefin LU and Walldén, Julia (2017) In TVVR 17/5021 VVR820 20172
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Det finns åtta dämmen och tre aktiva vattenkraftverk i Kävlingeån, som är ett av Skånes största samt fiskrikaste vattendrag. Då dämmena segmenterar ån skapar detta miljöproblem; organismer förhindras migration för bland annat fortplantning och födosök. Arter såsom öring och den akut hotade ålen lever i Kävlingeån och är beroende av framkomliga vandringsvägar samt lekplatser. Syftet med denna studie var att skapa en hydraulisk modell över Kävlingeån, för flödessimulering och analys av strömförhållanden då dämmena genomgår föreslagna förändringar samt utrivningar. Det skapades därför en kortare modell (mellan Krutmöllan och havet) som framförallt baserades på ekolodat dataunderlag, och en längre modell (mellan Vombsjön och havet) i vilken... (More)
Det finns åtta dämmen och tre aktiva vattenkraftverk i Kävlingeån, som är ett av Skånes största samt fiskrikaste vattendrag. Då dämmena segmenterar ån skapar detta miljöproblem; organismer förhindras migration för bland annat fortplantning och födosök. Arter såsom öring och den akut hotade ålen lever i Kävlingeån och är beroende av framkomliga vandringsvägar samt lekplatser. Syftet med denna studie var att skapa en hydraulisk modell över Kävlingeån, för flödessimulering och analys av strömförhållanden då dämmena genomgår föreslagna förändringar samt utrivningar. Det skapades därför en kortare modell (mellan Krutmöllan och havet) som framförallt baserades på ekolodat dataunderlag, och en längre modell (mellan Vombsjön och havet) i vilken batymetri uppskattades från olika dataunderlag. Simuleringar i dessa modeller visade att 83 % av området mellan Högsmölla och Håstad mölla var uppdämt vid medellågvattenföring, och att det finns potential för skapande av strömsträcka i ån; framförallt genom utrivning vid Högsmölla. I modellen baserad på ekolodad data visades potential för skapandet av 400 – 6500 kvadratmeter strömområde då faunapassager respektive partiella utrivningar simulerades för dämmena vid Högsmölla, Silverforsen och Rinnebäck. Motsvarande potential i den längre modellen var 1200 – 17000 kvadratmeter då även dämmena vid Lilla Harrie, Bösmöllan och Kvarnvik undersöktes. Detta resultat har dock större osäkerhet. (Less)
Popular Abstract
Kävlinge River is one of the largest, and most heavily fish-populated, watercourses in Scania. Eight dams and three active hydroelectric plants are located here, which cause environmental problems; organisms are prevented migration, reproduction and feeding being the biggest issues. Trout and eel, which depend on river accessibility and spawning areas, inhabits the river. This study aims to create a hydraulic model over Kävlinge River, with the purpose of analyzing flow simulations for the effects of proposed dam removals. A shorter model was created from sonar-based data sources, as well as a longer model in which bathymetry was estimated from different data sources. Simulations showed that at least 83 % of the area between Högsmölla and... (More)
Kävlinge River is one of the largest, and most heavily fish-populated, watercourses in Scania. Eight dams and three active hydroelectric plants are located here, which cause environmental problems; organisms are prevented migration, reproduction and feeding being the biggest issues. Trout and eel, which depend on river accessibility and spawning areas, inhabits the river. This study aims to create a hydraulic model over Kävlinge River, with the purpose of analyzing flow simulations for the effects of proposed dam removals. A shorter model was created from sonar-based data sources, as well as a longer model in which bathymetry was estimated from different data sources. Simulations showed that at least 83 % of the area between Högsmölla and Håstad mölla is dammed, and that the river have potential for recreating areas with higher water velocities; mainly by lowering the dam at Högsmölla. The shorter model showed possible creation of 400 – 6500 square meters increase in stretches combining the dams at Högsmölla, Silverforsen and Rinnebäck with fauna passages and partial dam removal. The corresponding result for the longer model was 1200 – 17000 square meters including the dams at Lilla Harrie, Bösmöllan and Kvarnvik. This result, however, has a greater uncertainty. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tollgren, Josefin LU and Walldén, Julia
supervisor
organization
alternative title
An analysis of the Kävlinge River flow situation – HEC-RAS modeling with focus on the effects of weirs
course
VVR820 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Ekolodning, Faunapassager, Strömförhållanden, Utrivning, Vattendirektivet
publication/series
TVVR 17/5021
report number
17/5021
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examinator: Rolf Larsson
id
8928253
date added to LUP
2017-11-20 12:59:20
date last changed
2017-11-20 12:59:20
@misc{8928253,
 abstract   = {Det finns åtta dämmen och tre aktiva vattenkraftverk i Kävlingeån, som är ett av Skånes största samt fiskrikaste vattendrag. Då dämmena segmenterar ån skapar detta miljöproblem; organismer förhindras migration för bland annat fortplantning och födosök. Arter såsom öring och den akut hotade ålen lever i Kävlingeån och är beroende av framkomliga vandringsvägar samt lekplatser. Syftet med denna studie var att skapa en hydraulisk modell över Kävlingeån, för flödessimulering och analys av strömförhållanden då dämmena genomgår föreslagna förändringar samt utrivningar. Det skapades därför en kortare modell (mellan Krutmöllan och havet) som framförallt baserades på ekolodat dataunderlag, och en längre modell (mellan Vombsjön och havet) i vilken batymetri uppskattades från olika dataunderlag. Simuleringar i dessa modeller visade att 83 % av området mellan Högsmölla och Håstad mölla var uppdämt vid medellågvattenföring, och att det finns potential för skapande av strömsträcka i ån; framförallt genom utrivning vid Högsmölla. I modellen baserad på ekolodad data visades potential för skapandet av 400 – 6500 kvadratmeter strömområde då faunapassager respektive partiella utrivningar simulerades för dämmena vid Högsmölla, Silverforsen och Rinnebäck. Motsvarande potential i den längre modellen var 1200 – 17000 kvadratmeter då även dämmena vid Lilla Harrie, Bösmöllan och Kvarnvik undersöktes. Detta resultat har dock större osäkerhet.},
 author    = {Tollgren, Josefin and Walldén, Julia},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {Ekolodning,Faunapassager,Strömförhållanden,Utrivning,Vattendirektivet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR 17/5021},
 title    = {En flödesanalys för Kävlingeån - HEC-RAS modellering med fokus på dämmens inverkan},
 year     = {2017},
}