Advanced

Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

Eilard, Aksel LU ; Månsson, Erik LU and Lundberg, Niklas LU (2017) FEKH29 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat.

Metod:
Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. Författarna arbetar med att förstå verkligheten i spelbranschen och sätter det avslutningsvis i kontext med befintlig teori.

Teori:
I studien används teorier inom makromiljö, sponsring, CRM, promotion som marknadsföringsverktyg, överexponering och kanalsynergier för att skapa en helhetsbild av den teoretiska marknadsföringsmiljön som existerar idag.

Empiri:
Det empiriska materialet består av fyra... (More)
Syfte:
Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat.

Metod:
Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. Författarna arbetar med att förstå verkligheten i spelbranschen och sätter det avslutningsvis i kontext med befintlig teori.

Teori:
I studien används teorier inom makromiljö, sponsring, CRM, promotion som marknadsföringsverktyg, överexponering och kanalsynergier för att skapa en helhetsbild av den teoretiska marknadsföringsmiljön som existerar idag.

Empiri:
Det empiriska materialet består av fyra semistrukturerade intervjuer och en strukturerad mailintervju med representanter från Branschorganisationen för Onlinespel BOS, Spelbranschens riksorganisation SPER, Svenska Spel, ComeOn! och Betsson. Även sekundärdata i form av rapporter och statistik om spelbranschen har samlats in för analys.

Resultat:
Spelmarknaden är komplex och val av marknadsföringskanaler har påverkats av yttre faktorer som juridiska begränsningar men även osäkerhet om hur marknaden skulle kunna förändras efter en omreglering i framtiden. Införandet av ett licenssystem öppnar upp marknaden och kan möjliggöra synergieffekter vid nyttjande av fler kanaler. (Less)
Abstract
Purpose:
The purpose of this essay is to increase the understanding of how a reregulation of the Swedish gambling market may affect how marketing channels are selected as well as the overall marketing climate.

Methodology:
The authors are using qualitative method to seek and a find answers within marketing in the context of the gambling marketing and SOU 2017:30. By using inductive methodology the authors try to understand the reality of the gambling industry.

Theoretical perspectives:
The study is based on theoretical perspectives within the field of environment, sponsorship, CRM, sales promotion, overexposure and channel synergies to create a complete picture of the theoretical marketing environment.

Empirical... (More)
Purpose:
The purpose of this essay is to increase the understanding of how a reregulation of the Swedish gambling market may affect how marketing channels are selected as well as the overall marketing climate.

Methodology:
The authors are using qualitative method to seek and a find answers within marketing in the context of the gambling marketing and SOU 2017:30. By using inductive methodology the authors try to understand the reality of the gambling industry.

Theoretical perspectives:
The study is based on theoretical perspectives within the field of environment, sponsorship, CRM, sales promotion, overexposure and channel synergies to create a complete picture of the theoretical marketing environment.

Empirical foundation:
The empirical material is based on four semi structured interviews by phone and one structured interview by e-mail. The selection are representatives of the gambling industry which are; BOS, SPER, Svenska Spel, ComeOn! and Betsson. Secondary data such as reports and statistics regarding the gambling industry have been collected and analysed.

Conclusions:
The gambling marketing is complex and the selection of marketing channels is affected by external factors such as current legal constraints as well as uncertainty about the future legal framework after a reregulation. The imposition of a licence based gambling industry opens up the market possibilities and enables synergies by using multiple marketing channels. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eilard, Aksel LU ; Månsson, Erik LU and Lundberg, Niklas LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sponsring, Marknadsföringskanaler, Omreglering, Kundförvärv, Onlinekasino
language
Swedish
id
8928761
date added to LUP
2017-11-28 16:41:28
date last changed
2017-11-28 16:41:28
@misc{8928761,
 abstract   = {Purpose:
The purpose of this essay is to increase the understanding of how a reregulation of the Swedish gambling market may affect how marketing channels are selected as well as the overall marketing climate. 
	
Methodology:
The authors are using qualitative method to seek and a find answers within marketing in the context of the gambling marketing and SOU 2017:30. By using inductive methodology the authors try to understand the reality of the gambling industry.

Theoretical perspectives: 
The study is based on theoretical perspectives within the field of environment, sponsorship, CRM, sales promotion, overexposure and channel synergies to create a complete picture of the theoretical marketing environment. 
				
Empirical foundation: 
The empirical material is based on four semi structured interviews by phone and one structured interview by e-mail. The selection are representatives of the gambling industry which are; BOS, SPER, Svenska Spel, ComeOn! and Betsson. Secondary data such as reports and statistics regarding the gambling industry have been collected and analysed.

Conclusions:
The gambling marketing is complex and the selection of marketing channels is affected by external factors such as current legal constraints as well as uncertainty about the future legal framework after a reregulation. The imposition of a licence based gambling industry opens up the market possibilities and enables synergies by using multiple marketing channels.},
 author    = {Eilard, Aksel and Månsson, Erik and Lundberg, Niklas},
 keyword   = {Sponsring,Marknadsföringskanaler,Omreglering,Kundförvärv,Onlinekasino},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?},
 year     = {2017},
}