Advanced

Utrymning genom inåtgående dörrar

Babayan Hazehjan, Leyla LU (2017) In LUTVDG/TVBB VBRM01 20171
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Grundprincipen för utrymningsdimensionering är att tiden det tar att utrymma en byggnad ska vara mindre än tiden till kritiska förhållanden uppstår. Enligt Boverkets byggregler kan en inåtgående dörr till lokaler som rymmer fler än 30 personer bidra till köbildning vid utrymning, därför föredras att dörren öppnas utåt.

Tvärtemot Boverkets byggregler är en utåtgående dörr vid vissa tillfällen inte önskvärd för verksamhet eller beställare, därför har detta examensarbete fokuserat på att undersöka om en inåtgående dörr i en lokal som rymmer fler än 30 personer leder till köbildning och med konsekvensen att dörrens riktning måste ändras.

Litteraturstudie, enkätundersökning och praktiska försök var de metoder som valdes... (More)
Sammanfattning
Grundprincipen för utrymningsdimensionering är att tiden det tar att utrymma en byggnad ska vara mindre än tiden till kritiska förhållanden uppstår. Enligt Boverkets byggregler kan en inåtgående dörr till lokaler som rymmer fler än 30 personer bidra till köbildning vid utrymning, därför föredras att dörren öppnas utåt.

Tvärtemot Boverkets byggregler är en utåtgående dörr vid vissa tillfällen inte önskvärd för verksamhet eller beställare, därför har detta examensarbete fokuserat på att undersöka om en inåtgående dörr i en lokal som rymmer fler än 30 personer leder till köbildning och med konsekvensen att dörrens riktning måste ändras.

Litteraturstudie, enkätundersökning och praktiska försök var de metoder som valdes för genomförandet av examensarbetet. Som en del av examensarbetet undersöktes köbildningen vid inåt- kontra utåtgående dörr och skillnaden mellan förflyttningstid för båda riktningarna genom praktiska försök. Målet var att identifiera faktorer som påverkar köbildning vid en utrymningsdörr. För att nå målet undersöktes vissa kriterier hos dörren som mer eller mindre kunde påverka köbildning.

Enkätfrågorna formulerades i Google Forms och länken skickades genom mail till ingenjörer som arbetar som brandkonsulter. Det praktiska försöket utfördes i en korridor i en av LTH:s byggnader och delades in i två delar. Del 1 genomfördes med 56 personer och innebar omfattade 20 scenarier. Då testades det vanligast förekommande utrymningsbeslaget, dvs. SS-EN 179. Del 2 genomfördes med 42 personer och omfattade också 20 scenarier. Då testades den andra förekommande typen av utrymningsbeslag som mest används i större lokaler, dvs. SS-EN 1125, panikregel. Utöver beslag testades även andra variabler i båda delarna så som olika gruppstorlekar samt olika tidsintervall mellan grupperna. Försökspersonerna skickades mot dörren i olika gruppstorlekar med olika tidsintervall. Varje scenario genomfördes både med inåt- och utåtgående dörrslagning. Förflyttningstiden mättes och köbildning vid dörren studerades.

Genomförandet av de 40 scenarierna försökte besvara följande frågeställningar:
• Hur stor är sannolikheten för köbildning vid inåtgående dörr jämfört med utåtgående dörr vid utrymning?
• Är antal personer i gruppen och tid mellan grupper av personer som utrymmer faktorer som kan bidra till köbildning vid utrymning?
• Kan valet av utrymningsbeslag på en dörr vara en anledning till köbildning?
• Under vilka förutsättningar tillämpas en inåtgående dörr om personantalet i en lokal överstiger 30 personer?

Resultatet av undersökningen tyder på att tidsskillnaden mellan inåtgående förflyttningstid och utåtgående förflyttningstid är för liten vid båda de typer av beslag som testades. Risken för köbildning var samma vid både inåt- och utåtgående dörr, och tidsintervallet mellan grupperna spelade en stor roll gällande hur köbildningen betedde sig vid dörren. Resultaten som togs fram från försöken med de kriterier som testades stämmer i stort överens med svaren från respondenterna i enkätundersökningen. Enligt resultaten från arbetet dras slutsatsen att inåtgående dörr är lika bra som utåtgående för åtminstone drygt 50 personer. (Less)
Popular Abstract
Abstract
The purpose of the study was to investigate if the inwards door in a room that holds more than 30 people leads to queue formation. Queuing can lead to prolonged evacuation, which increases the risk of people still being in the room when critical conditions arises. In this study, movement times with inward and outward opening doors were examined as well as queuing in both directions. The study consisted of a literature study, a questionnaire and physical experiments at one of the doors in one of the buildings located in LTH. The survey questions were answered by 23 engineers with different work experiences. The experiments were conducted with 40 scenarios. 56 participants were involved in the first 20 scenarios and 42 participants... (More)
Abstract
The purpose of the study was to investigate if the inwards door in a room that holds more than 30 people leads to queue formation. Queuing can lead to prolonged evacuation, which increases the risk of people still being in the room when critical conditions arises. In this study, movement times with inward and outward opening doors were examined as well as queuing in both directions. The study consisted of a literature study, a questionnaire and physical experiments at one of the doors in one of the buildings located in LTH. The survey questions were answered by 23 engineers with different work experiences. The experiments were conducted with 40 scenarios. 56 participants were involved in the first 20 scenarios and 42 participants in the rest of the scenarios. Different parameters were investigated in each scenario, two different door handles, numbers of participants in the group, different time intervals between the groups and both directions of the door. The result indicates that the time difference between inward and outgoing movement time is too small and risk of queue formation was the same at both inwards and outwards directions of the door. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Babayan Hazehjan, Leyla LU
supervisor
organization
course
VBRM01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Utrymning, utrymningsvägar, utrymningsdörr, utrymningsförsök, utrymningstid, förflyttningstid, köbildning, regelverk
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5550
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVBB—5550--SE
language
Swedish
id
8928869
date added to LUP
2017-11-28 13:37:48
date last changed
2017-11-28 13:37:48
@misc{8928869,
 abstract   = {Sammanfattning 
Grundprincipen för utrymningsdimensionering är att tiden det tar att utrymma en byggnad ska vara mindre än tiden till kritiska förhållanden uppstår. Enligt Boverkets byggregler kan en inåtgående dörr till lokaler som rymmer fler än 30 personer bidra till köbildning vid utrymning, därför föredras att dörren öppnas utåt.

Tvärtemot Boverkets byggregler är en utåtgående dörr vid vissa tillfällen inte önskvärd för verksamhet eller beställare, därför har detta examensarbete fokuserat på att undersöka om en inåtgående dörr i en lokal som rymmer fler än 30 personer leder till köbildning och med konsekvensen att dörrens riktning måste ändras.

Litteraturstudie, enkätundersökning och praktiska försök var de metoder som valdes för genomförandet av examensarbetet. Som en del av examensarbetet undersöktes köbildningen vid inåt- kontra utåtgående dörr och skillnaden mellan förflyttningstid för båda riktningarna genom praktiska försök. Målet var att identifiera faktorer som påverkar köbildning vid en utrymningsdörr. För att nå målet undersöktes vissa kriterier hos dörren som mer eller mindre kunde påverka köbildning. 

Enkätfrågorna formulerades i Google Forms och länken skickades genom mail till ingenjörer som arbetar som brandkonsulter. Det praktiska försöket utfördes i en korridor i en av LTH:s byggnader och delades in i två delar. Del 1 genomfördes med 56 personer och innebar omfattade 20 scenarier. Då testades det vanligast förekommande utrymningsbeslaget, dvs. SS-EN 179. Del 2 genomfördes med 42 personer och omfattade också 20 scenarier. Då testades den andra förekommande typen av utrymningsbeslag som mest används i större lokaler, dvs. SS-EN 1125, panikregel. Utöver beslag testades även andra variabler i båda delarna så som olika gruppstorlekar samt olika tidsintervall mellan grupperna. Försökspersonerna skickades mot dörren i olika gruppstorlekar med olika tidsintervall. Varje scenario genomfördes både med inåt- och utåtgående dörrslagning. Förflyttningstiden mättes och köbildning vid dörren studerades. 

Genomförandet av de 40 scenarierna försökte besvara följande frågeställningar:
•	Hur stor är sannolikheten för köbildning vid inåtgående dörr jämfört med utåtgående dörr vid utrymning? 
•	Är antal personer i gruppen och tid mellan grupper av personer som utrymmer faktorer som kan bidra till köbildning vid utrymning?
•	Kan valet av utrymningsbeslag på en dörr vara en anledning till köbildning? 
•	Under vilka förutsättningar tillämpas en inåtgående dörr om personantalet i en lokal överstiger 30 personer?

Resultatet av undersökningen tyder på att tidsskillnaden mellan inåtgående förflyttningstid och utåtgående förflyttningstid är för liten vid båda de typer av beslag som testades. Risken för köbildning var samma vid både inåt- och utåtgående dörr, och tidsintervallet mellan grupperna spelade en stor roll gällande hur köbildningen betedde sig vid dörren. Resultaten som togs fram från försöken med de kriterier som testades stämmer i stort överens med svaren från respondenterna i enkätundersökningen. Enligt resultaten från arbetet dras slutsatsen att inåtgående dörr är lika bra som utåtgående för åtminstone drygt 50 personer.},
 author    = {Babayan Hazehjan, Leyla},
 keyword   = {Utrymning,utrymningsvägar,utrymningsdörr,utrymningsförsök,utrymningstid,förflyttningstid,köbildning,regelverk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Utrymning genom inåtgående dörrar},
 year     = {2017},
}