Advanced

Tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för landfill mining – En fallstudie vid NSR:s pilotutgrävning av Biocellreaktor 2001

Svensson, Samuel LU (2017) FMI820 20171
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract
In a global effort to reduce the human impact on the environment researchers and companies are looking into the prospect to extract valuable resources from discarded waste stacked up in landfills all over the world. Through excavating old landfills (also called: Landfill Mining) greenhouse gas emissions can be avoided, important rescores recovered and at the same time reduce pollutants and provide some companies with a way to make monetary profit. Landfill mining has been around for the last 40 years in varying extents but its only recently that focus has been turned to global gas emissions and the extracting of resources. This study is based on a pilot excavation of a landfill in Sweden where the technical, economic and environmental... (More)
In a global effort to reduce the human impact on the environment researchers and companies are looking into the prospect to extract valuable resources from discarded waste stacked up in landfills all over the world. Through excavating old landfills (also called: Landfill Mining) greenhouse gas emissions can be avoided, important rescores recovered and at the same time reduce pollutants and provide some companies with a way to make monetary profit. Landfill mining has been around for the last 40 years in varying extents but its only recently that focus has been turned to global gas emissions and the extracting of resources. This study is based on a pilot excavation of a landfill in Sweden where the technical, economic and environmental aspects have been investigated. According to the results, efficient sorting can be achieved using simple sorting gear and drying of excavated waste can reduce weight which have a positive effect on the costs. An Investigation of greenhouse gas emissions from the excavation shows that methane confined in the soil will not account for any dominant amount in relation to the entire landfill mining process. The investigation into the economic and environmental aspects shows that the profitability is entirely dependent on the quality and usability of the unearthed soil and the emissions of greenhouse gases will vary from an insignificant to a small decrease in emissions. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Landfill mining - Dagens soptippar som morgondagens gruvor.

I takt med att planeten utsätts för allt större miljömässiga utmaningar och minskande resurstillgångar blir arbetet med att styra samhällen mot en mer hållbar utveckling allt viktigare. Trots detta har våra sopor både historiskt och på många platser i världen än idag, hamnat på deponier där potentiellt värdefulla resurser grävts ner. I bakgrund mot detta har konceptet landfill mining vuxit fram och fler forskare börjar ställa sig frågan om dagens deponier kan bli morgondagens gruvor?

Landfill mining översätts ibland som deponiåtervinning vilket på ett bra sätt sammanfattar konceptet som funnits sedan 1950-talet men fått ett uppsving först på senare år. Frågan som ställs är... (More)
Landfill mining - Dagens soptippar som morgondagens gruvor.

I takt med att planeten utsätts för allt större miljömässiga utmaningar och minskande resurstillgångar blir arbetet med att styra samhällen mot en mer hållbar utveckling allt viktigare. Trots detta har våra sopor både historiskt och på många platser i världen än idag, hamnat på deponier där potentiellt värdefulla resurser grävts ner. I bakgrund mot detta har konceptet landfill mining vuxit fram och fler forskare börjar ställa sig frågan om dagens deponier kan bli morgondagens gruvor?

Landfill mining översätts ibland som deponiåtervinning vilket på ett bra sätt sammanfattar konceptet som funnits sedan 1950-talet men fått ett uppsving först på senare år. Frågan som ställs är om vi med dagens teknik, på ett ekonomiskt försvarbart sätt kan återvinna material såsom metaller och brännbara fraktioner som återfinns i deponier och samtidigt göra miljön en tjänst?

För att undersöka frågan närmare grävdes närmare 500 ton avfall upp på en deponi i Helsingborg. På materialet utfördes flera tester för att undersöka hur de kan sorteras
och vad man skulle kunna göra med avfallet efter att det grävts upp.

Testerna visade att materialet går att sortera med hjälp av teknik som redan idag används runt om i samhället. Detta talar för att det är tekniskt möjligt för landfill mining att bli verklighet redan idag.

Efterföljande analyser på det uppgrävda materialet och beräkningar på ekonomisk- och miljömässig prestanda för en fullskalig utgrävning av hela deponin visade dock att kostnaden eventuellt skulle kunna bli hög och den miljömässiga nyttan svår att avgöra. Resultatet bekräftade även tidigare forskning som visar på att markvärde och andelen metall i soptippen kommer vara avgörande för kostnaden och var arbetet utförs får stor inverkan på den miljömässiga prestandan.

Det visar sig dock finnas situationer där landfill mining både är ekonomiskt försvarbart och bra för miljön. För deponier där deponiskatt, en skatt på deponerat material som idag är väldigt hög, inte än har betalats skulle en utgrävning kunna leda till stora undvikta kostnader. Om detta kombineras med att landfill mining sker i kombination med saneringsarbete och det uppgrävda brännbara materialets energi återvinns på platser där den energi som ersätts är sämre för klimatet skulle det även kunna innebära god miljömässig prestanda.

För den som är intresserad av hur landfill mining fungerar i praktiken, och de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna så uppmuntras läsare att titta närmare på examensarbetet Tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för landfill mining – En fallstudie vid NSR:s pilotutgrävning av Biocellreaktor 2001 av Samuel Svensson.

Klart står att det fortfarande behövs mer forskning för att ge klara besked om landfill minings roll i framtiden. Men då det uppskattningsvis finns upp emot 500 000 soptippar bara inom EU, och att antalet ökar för var dag som går, är landfill mining ett koncept med stor potentiell samhällsnytta som inte bör förkastas utan vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Samuel LU
supervisor
organization
course
FMI820 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Deponigas, Deponiåtervinning, Pilotstudie, Torkning, Metanutsläpp, Miljö, Landfill Mining, Plockanalys, Prestanda
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--17/5126—SE + (1-105)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
8929401
date added to LUP
2017-12-21 11:11:58
date last changed
2017-12-21 11:11:58
@misc{8929401,
 abstract   = {In a global effort to reduce the human impact on the environment researchers and companies are looking into the prospect to extract valuable resources from discarded waste stacked up in landfills all over the world. Through excavating old landfills (also called: Landfill Mining) greenhouse gas emissions can be avoided, important rescores recovered and at the same time reduce pollutants and provide some companies with a way to make monetary profit. Landfill mining has been around for the last 40 years in varying extents but its only recently that focus has been turned to global gas emissions and the extracting of resources. This study is based on a pilot excavation of a landfill in Sweden where the technical, economic and environmental aspects have been investigated. According to the results, efficient sorting can be achieved using simple sorting gear and drying of excavated waste can reduce weight which have a positive effect on the costs. An Investigation of greenhouse gas emissions from the excavation shows that methane confined in the soil will not account for any dominant amount in relation to the entire landfill mining process. The investigation into the economic and environmental aspects shows that the profitability is entirely dependent on the quality and usability of the unearthed soil and the emissions of greenhouse gases will vary from an insignificant to a small decrease in emissions.},
 author    = {Svensson, Samuel},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Deponigas,Deponiåtervinning,Pilotstudie,Torkning,Metanutsläpp,Miljö,Landfill Mining,Plockanalys,Prestanda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för landfill mining – En fallstudie vid NSR:s pilotutgrävning av Biocellreaktor 2001},
 year     = {2017},
}