Advanced

Hälsoresan - En värderande fallstudie av en hälsofrämjande insats i Bjuvs Kommun

Johansson, Lovisa LU (2017) PEDK21 20172
Education
Abstract (Swedish)
Denna fallstudie värderar en hälsofrämjande insats på en
arbetsplats inom äldreomsorgen i Bjuvs Kommun. Syftet
med studien är att ur ett medarbetarperspektiv beskriva,
analysera och värdera Bjuvs Kommuns hälsofrämjande projekt
med avseende på hur projektet har påverkat hälsa och
lärande hos deltagarna. Studien är kvalitativ och har utgångspunkt
i socialkonstruktivismen. Empiri och teori har
behandlats med en abduktiv ansats. För att besvara syftet
har två informantintervjuer, fyra intervjuer med deltagare i
hälsosatsningen samt dokumentanalys genomförts. Resultatet
visar att majoriteten av deltagarna upplever att de känner
sig piggare och mår bättre efter satsningen. Resultatet visar
att faktorer både på individnivå och... (More)
Denna fallstudie värderar en hälsofrämjande insats på en
arbetsplats inom äldreomsorgen i Bjuvs Kommun. Syftet
med studien är att ur ett medarbetarperspektiv beskriva,
analysera och värdera Bjuvs Kommuns hälsofrämjande projekt
med avseende på hur projektet har påverkat hälsa och
lärande hos deltagarna. Studien är kvalitativ och har utgångspunkt
i socialkonstruktivismen. Empiri och teori har
behandlats med en abduktiv ansats. För att besvara syftet
har två informantintervjuer, fyra intervjuer med deltagare i
hälsosatsningen samt dokumentanalys genomförts. Resultatet
visar att majoriteten av deltagarna upplever att de känner
sig piggare och mår bättre efter satsningen. Resultatet visar
att faktorer både på individnivå och organisatorisk nivå har
haft betydelse för medarbetarnas upplevelse av lärande samt
effekter på hälsa. På organisatorisk nivå har flexibilitet, stöd
samt arbetsbelastning haft betydelse. När det kommer till
individnivå har individerna förväntningar, erfarenheter och
motivation haft inverkan på deras upplevelser av hälsosatsningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Lovisa LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsa, hälsofrämjande, KASAM, empowerment, lärande, reflektion, vård och omsorg
language
Swedish
id
8929941
date added to LUP
2018-01-26 13:41:37
date last changed
2018-01-26 13:41:37
@misc{8929941,
 abstract   = {Denna fallstudie värderar en hälsofrämjande insats på en
arbetsplats inom äldreomsorgen i Bjuvs Kommun. Syftet
med studien är att ur ett medarbetarperspektiv beskriva,
analysera och värdera Bjuvs Kommuns hälsofrämjande projekt
med avseende på hur projektet har påverkat hälsa och
lärande hos deltagarna. Studien är kvalitativ och har utgångspunkt
i socialkonstruktivismen. Empiri och teori har
behandlats med en abduktiv ansats. För att besvara syftet
har två informantintervjuer, fyra intervjuer med deltagare i
hälsosatsningen samt dokumentanalys genomförts. Resultatet
visar att majoriteten av deltagarna upplever att de känner
sig piggare och mår bättre efter satsningen. Resultatet visar
att faktorer både på individnivå och organisatorisk nivå har
haft betydelse för medarbetarnas upplevelse av lärande samt
effekter på hälsa. På organisatorisk nivå har flexibilitet, stöd
samt arbetsbelastning haft betydelse. När det kommer till
individnivå har individerna förväntningar, erfarenheter och
motivation haft inverkan på deras upplevelser av hälsosatsningen.},
 author    = {Johansson, Lovisa},
 keyword   = {Hälsa,hälsofrämjande,KASAM,empowerment,lärande,reflektion,vård och omsorg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsoresan - En värderande fallstudie av en hälsofrämjande insats i Bjuvs Kommun},
 year     = {2017},
}