Advanced

Arbetsgivares möjlighet att avsluta en anställning som konsekvens av uttalanden på sociala medier

Holm, Hanna LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This essay aims to investigate an employer's ability to terminate an employment if the employee is behaving inappropriate on private social media. Sweden has a strong protection of the employment, and an even stronger protection of the freedom of speech. On the other hand, employees have a duty to be loyal to their employer, and are obliged not to harm the employer even in their spare time. The essay examines whether there are situations where posts on an employees own social media accounts may constitute a breach of the duty of loyalty and thus result in termination of employment. The essay does not focus on serious crimes or slander of the employer. Rather, more personal issues like political opinion or sexuality are in focus. There... (More)
This essay aims to investigate an employer's ability to terminate an employment if the employee is behaving inappropriate on private social media. Sweden has a strong protection of the employment, and an even stronger protection of the freedom of speech. On the other hand, employees have a duty to be loyal to their employer, and are obliged not to harm the employer even in their spare time. The essay examines whether there are situations where posts on an employees own social media accounts may constitute a breach of the duty of loyalty and thus result in termination of employment. The essay does not focus on serious crimes or slander of the employer. Rather, more personal issues like political opinion or sexuality are in focus. There seems to be cases where this type of terminations of employment has occurred. The question is whether they would pass a court trial? Four cases have been reviewed. In all cases, the Labor Court has annulled the terminations due to content in social media. After a review of these and what has been said in the doctrine, it has been found that the protection is very strong. The protection is especially strong in the public sector and among those who do not have a leading position. However, it is reasonable to assume that there may be cases in the future where a statement on social media implies such an excessive step over the line that the employee can be separated from the employment. An examination of a decision to terminate the employment, however, always takes place on the basis of the future; Will the person be able to perform his duties correctly after this incident? There is nothing to suggest that it is impossible for an employer to terminate someone because of statements in social media. However, as in many labor-law problems, a trial must be done based on the circumstances of the case, and it is impossible to give an exact answer to what is generally applicable. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen har syftet att utreda en arbetsgivares möjlighet att säga upp en anställd om denne beter sig olämpligt på privata sociala medier. I Sverige finns ett långtgående skydd för anställningen, och en ännu starkare yttrandefrihet. I kontrast har anställda en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare, och är skyldiga att inte skada arbetsgivaren ens på sin fritid. I uppsatsen undersöks om det finns situationer där inlägg på sina egna sociala medier kan utgöra ett brott mot lojalitetsplikten och därmed leda till att anställningen avslutas. Uppsatsen fokuserar inte på grov brottslighet eller förtal av arbetsgivaren. Snarare står mer personliga saker som politisk åsikt eller sexualitet i centrum. Det verkar finnas fall där denna typ av... (More)
Den här uppsatsen har syftet att utreda en arbetsgivares möjlighet att säga upp en anställd om denne beter sig olämpligt på privata sociala medier. I Sverige finns ett långtgående skydd för anställningen, och en ännu starkare yttrandefrihet. I kontrast har anställda en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare, och är skyldiga att inte skada arbetsgivaren ens på sin fritid. I uppsatsen undersöks om det finns situationer där inlägg på sina egna sociala medier kan utgöra ett brott mot lojalitetsplikten och därmed leda till att anställningen avslutas. Uppsatsen fokuserar inte på grov brottslighet eller förtal av arbetsgivaren. Snarare står mer personliga saker som politisk åsikt eller sexualitet i centrum. Det verkar finnas fall där denna typ av uppsägningar skett, frågan är om dessa uppsägningar hade klarat en prövning i domstol? Fyra rättsfall på detta tema har granskats. I samtliga fall har Arbetsdomstolen ogiltigförklarat uppsägningar och avskedanden som skett på grund av innehåll i sociala medier. Efter en granskning av dessa samt det som skrivits i doktrin har det konstaterats att skyddet är väldigt starkt. Skyddet är särskilt starkt inom offentlig sektor och bland dem som inte har en ledande ställning. Det är dock rimligt att anta att det i framtiden kan komma att finnas fall där ett uttalande på sociala medier innebär ett så stort övertramp att den anställde kan skiljas från anställningen. En prövning av ett beslut om uppsägningen eller avsked sker alltid med utgångspunkt i framtiden; kommer personen kunna utföra sina arbetsuppgifter korrekt efter denna incident? Det finns inget som tyder på att det är principiellt omöjligt för en arbetsgivare att säga upp någon på grund av uttalanden i sociala medier. Precis som i många arbetsrättsliga problem måste dock en prövning göras i det enskilda fallet, och det är omöjligt att ge ett exakt svar på vad som gäller generellt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt, Uppsägningar, Avsked, Sociala medier, Yttrandefrihet
language
Swedish
id
8930011
date added to LUP
2018-02-06 11:59:36
date last changed
2018-02-06 11:59:36
@misc{8930011,
 abstract   = {This essay aims to investigate an employer's ability to terminate an employment if the employee is behaving inappropriate on private social media. Sweden has a strong protection of the employment, and an even stronger protection of the freedom of speech. On the other hand, employees have a duty to be loyal to their employer, and are obliged not to harm the employer even in their spare time. The essay examines whether there are situations where posts on an employees own social media accounts may constitute a breach of the duty of loyalty and thus result in termination of employment. The essay does not focus on serious crimes or slander of the employer. Rather, more personal issues like political opinion or sexuality are in focus. There seems to be cases where this type of terminations of employment has occurred. The question is whether they would pass a court trial? Four cases have been reviewed. In all cases, the Labor Court has annulled the terminations due to content in social media. After a review of these and what has been said in the doctrine, it has been found that the protection is very strong. The protection is especially strong in the public sector and among those who do not have a leading position. However, it is reasonable to assume that there may be cases in the future where a statement on social media implies such an excessive step over the line that the employee can be separated from the employment. An examination of a decision to terminate the employment, however, always takes place on the basis of the future; Will the person be able to perform his duties correctly after this incident? There is nothing to suggest that it is impossible for an employer to terminate someone because of statements in social media. However, as in many labor-law problems, a trial must be done based on the circumstances of the case, and it is impossible to give an exact answer to what is generally applicable.},
 author    = {Holm, Hanna},
 keyword   = {Arbetsrätt,Uppsägningar,Avsked,Sociala medier,Yttrandefrihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsgivares möjlighet att avsluta en anställning som konsekvens av uttalanden på sociala medier},
 year     = {2017},
}