Advanced

"Den hälft kallas bröstarfvinges laglott" - om det svenska laglottsinstitutets historiska och filosofiska grund

Brattgård, Hannes LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det svenska laglottsinstitutet brukar kritiseras med jämna mellanrum, men trots kritiken har det varit i stort sett oförändrat under 160 år. I min uppsats kommer jag att titta på vilka filosofiska och historiska grunder laglottsinstitutet bygger på.
Den svenska arvsrätten byggde länge på ett system med arvejord, jord som man hade ärvt, samt avlingejord, jord som man själv hade förvärvat. Friheten att testamentera bort avlingejord var mycket större än när det gällde att testamentera bort arvejord, vilket inte var möjligt. Genom åren förändrades andelen avlingejord, vilket ledde till en risk för bröstarvingar att gå arvslösa. Lagen skilde också för de olika stånden, och om egendomen var belägen på landsbygden eller i staden. Under... (More)
Det svenska laglottsinstitutet brukar kritiseras med jämna mellanrum, men trots kritiken har det varit i stort sett oförändrat under 160 år. I min uppsats kommer jag att titta på vilka filosofiska och historiska grunder laglottsinstitutet bygger på.
Den svenska arvsrätten byggde länge på ett system med arvejord, jord som man hade ärvt, samt avlingejord, jord som man själv hade förvärvat. Friheten att testamentera bort avlingejord var mycket större än när det gällde att testamentera bort arvejord, vilket inte var möjligt. Genom åren förändrades andelen avlingejord, vilket ledde till en risk för bröstarvingar att gå arvslösa. Lagen skilde också för de olika stånden, och om egendomen var belägen på landsbygden eller i staden. Under 1800-talet började den svenska arvsrätten att påverkas av liberala strömningar, och det gamla systemet började ifrågasättas. Efter att män och kvinnor år 1845 fått lika arvsrätt ställdes frågan om Sverige skulle behålla arvejordssystemet.
Laglotten, som infördes genom förordning no. 60 år 1857, reglerar att arvlåtare enbart får testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap om bröstarvinge finns. Syftet med laglotten var dels att ersätta arvejordssystemet, dels att säkra bröstarvingarnas rätt till lika arv, och slutligen att likställa arvsrätten på landsbygden och i städerna.
Anledningen till att man införde systemet med laglott var flera; man ansåg det vara ett naturligt steg efter införandet av lika arvsrätt, samt nödvändigt för den framväxande industrins tillväxt. Opinionen påverkades av att alla kontinentala länder införde någon slags laglottsinstitut under samma period, även Norge som Sverige då var i union med. (Less)
Abstract
The Swedish statutory share of inheritance (Swedish “laglott”) is often criticized, but it has remained largely unchanged for 160 years. In this essay I will explore which historical and philosophical bases the law builds on.
The Swedish inheritance law built for a long time on a system of inherited soil (Swedish “arvejord”), and soil which you had acquired yourself (Swedish “Avlingejord”), where the freedom to testify away the soil was much greater than in the case of testifying away inherited soil, which was not possible. Over the years, the proportion of acquired soil changed, which led to an increased risk of children being left without inheritance. The law also differed depending on your position in society, and whether the property... (More)
The Swedish statutory share of inheritance (Swedish “laglott”) is often criticized, but it has remained largely unchanged for 160 years. In this essay I will explore which historical and philosophical bases the law builds on.
The Swedish inheritance law built for a long time on a system of inherited soil (Swedish “arvejord”), and soil which you had acquired yourself (Swedish “Avlingejord”), where the freedom to testify away the soil was much greater than in the case of testifying away inherited soil, which was not possible. Over the years, the proportion of acquired soil changed, which led to an increased risk of children being left without inheritance. The law also differed depending on your position in society, and whether the property was located in the countryside or in the city. During the 19th century, the Swedish inheritance right began to be influenced by liberals, and the old system was questioned. After the right of inheritance was made equal for men and women in 1845, the question was raised if Sweden were to keep the system of inherited soil.
The statutory share of inheritance, introduced by Regulation no. 60 in the year 1857, governs that a deceased person can only testify half of his or her estate if there are direct heirs. The purpose of the statutory share of inheritance was to replace the system of inherited soil, and to secure the right of the direct heirs of an equal inheritance, and also to equalize the inheritance right between the countryside and the city.
The reason why Sweden introduced the statutory share of inheritance were several; among other things, it was considered a natural step after the introduction of equal inheritance rights, as well as necessary for the emerging industry. The opinion was also influenced by the fact that all continental countries introduced some kind of statutory share of inheritance during the same period, including Norway which by then was in a union with Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brattgård, Hannes LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, legal science, laglott, statutory share of inheritance, arvsrätt
language
Swedish
id
8930014
date added to LUP
2018-02-06 11:59:26
date last changed
2018-02-06 11:59:26
@misc{8930014,
 abstract   = {The Swedish statutory share of inheritance (Swedish “laglott”) is often criticized, but it has remained largely unchanged for 160 years. In this essay I will explore which historical and philosophical bases the law builds on.
The Swedish inheritance law built for a long time on a system of inherited soil (Swedish “arvejord”), and soil which you had acquired yourself (Swedish “Avlingejord”), where the freedom to testify away the soil was much greater than in the case of testifying away inherited soil, which was not possible. Over the years, the proportion of acquired soil changed, which led to an increased risk of children being left without inheritance. The law also differed depending on your position in society, and whether the property was located in the countryside or in the city. During the 19th century, the Swedish inheritance right began to be influenced by liberals, and the old system was questioned. After the right of inheritance was made equal for men and women in 1845, the question was raised if Sweden were to keep the system of inherited soil. 
The statutory share of inheritance, introduced by Regulation no. 60 in the year 1857, governs that a deceased person can only testify half of his or her estate if there are direct heirs. The purpose of the statutory share of inheritance was to replace the system of inherited soil, and to secure the right of the direct heirs of an equal inheritance, and also to equalize the inheritance right between the countryside and the city.
The reason why Sweden introduced the statutory share of inheritance were several; among other things, it was considered a natural step after the introduction of equal inheritance rights, as well as necessary for the emerging industry. The opinion was also influenced by the fact that all continental countries introduced some kind of statutory share of inheritance during the same period, including Norway which by then was in a union with Sweden.},
 author    = {Brattgård, Hannes},
 keyword   = {Rättshistoria,legal science,laglott,statutory share of inheritance,arvsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Den hälft kallas bröstarfvinges laglott" - om det svenska laglottsinstitutets historiska och filosofiska grund},
 year     = {2017},
}