Advanced

Barnets vilja och rätten att komma till tals i vårdnadstvister

Karlsson, Oscar LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In the modern society where divorces are common, difficult questions about custody can arise. Even though most people solve the conflicts either alone or come to agreements with the help of the court, there will be times where a courts order is necessary. This essay is about the material assessment the judges have to make in a case about custody. The judge’s primary consideration in these matters is supposed to be the child’s best interest. The child’s own view in the matter shall also be given weight. This is according to the main articles in UN convention on the Rights of the Child, which Sweden have ratified but not yet incorporated.

This essays focus is to give an explanation to what the child’s best interest is and how much weight... (More)
In the modern society where divorces are common, difficult questions about custody can arise. Even though most people solve the conflicts either alone or come to agreements with the help of the court, there will be times where a courts order is necessary. This essay is about the material assessment the judges have to make in a case about custody. The judge’s primary consideration in these matters is supposed to be the child’s best interest. The child’s own view in the matter shall also be given weight. This is according to the main articles in UN convention on the Rights of the Child, which Sweden have ratified but not yet incorporated.

This essays focus is to give an explanation to what the child’s best interest is and how much weight is given to the child’s own views in the matter of custody. Also whether there is a right for the child’s own views to be expressed in according to Swedish law.

It was quite obvious that the area in question is rather vague and not at all easy to define. The conclusion is that the rules are supposed to be that way to make it possible for individual judgements which focuses on the child’s best in that particular case. A child’s best is going to vary depending on what needs and circumstances are surrounding that child. Even though this is something necessary it also leads to a somewhat unpredictable field of Swedish family law. (Less)
Abstract (Swedish)
I det moderna samhället är skilsmässorna vanliga och frågan vem som ska ha vårdnaden över barnen kan bli problematisk. Även om de flesta löser frågorna själva eller kommer överens med hjälp av domstolen i olika samarbetssamtal så kommer det uppstå situationer där detta inte är tillräckligt och frågan måste lösas efter huvudförhandling i domstol. Detta arbete är en fördjupning i den materiella bedömningen domstolen har att göra i mål om vårdnad av barn. Grunden för domstolens bedömning är barnets bästa. Barnets egen vilja ska även beaktas. Detta är åtaganden Sverige har tagit på sig genom ratificeringen av Barnkonventionen.

Arbetet är tänkt fördjupa sig i hur svensk rätt ser ut på området. Vad är barnets bästa? Finns det en rätt för... (More)
I det moderna samhället är skilsmässorna vanliga och frågan vem som ska ha vårdnaden över barnen kan bli problematisk. Även om de flesta löser frågorna själva eller kommer överens med hjälp av domstolen i olika samarbetssamtal så kommer det uppstå situationer där detta inte är tillräckligt och frågan måste lösas efter huvudförhandling i domstol. Detta arbete är en fördjupning i den materiella bedömningen domstolen har att göra i mål om vårdnad av barn. Grunden för domstolens bedömning är barnets bästa. Barnets egen vilja ska även beaktas. Detta är åtaganden Sverige har tagit på sig genom ratificeringen av Barnkonventionen.

Arbetet är tänkt fördjupa sig i hur svensk rätt ser ut på området. Vad är barnets bästa? Finns det en rätt för barnet att komma till tals i vårdnadsfrågor och vilken betydelse ska barnets vilja ha i domstolsbedömningen?

Ganska tidigt konstaterade jag att reglerna är vaga och att tydliga slutsatser är svåra att dra. Barnets bästa är ett brett begrepp och i vilken mån barnets egen vilja ska beaktas i förhållande till andra omständigheter som grundar sig i barnets bästa är inte helt enkelt att fastslå. Systemet är uppbyggt på ett sätt att reglerna ska vara flexibla så att barnets bästa kan tillämpas individuellt i det enskilda fallet. Vilket leder till en avsaknad av preciseringar i både lagtext och rättsfall och således till en avsaknad av förutsägbarhet på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Oscar LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, vårdnad, barn, barnkonventionen
language
Swedish
id
8930036
date added to LUP
2018-02-06 11:58:43
date last changed
2018-02-06 11:58:43
@misc{8930036,
 abstract   = {In the modern society where divorces are common, difficult questions about custody can arise. Even though most people solve the conflicts either alone or come to agreements with the help of the court, there will be times where a courts order is necessary. This essay is about the material assessment the judges have to make in a case about custody. The judge’s primary consideration in these matters is supposed to be the child’s best interest. The child’s own view in the matter shall also be given weight. This is according to the main articles in UN convention on the Rights of the Child, which Sweden have ratified but not yet incorporated. 

This essays focus is to give an explanation to what the child’s best interest is and how much weight is given to the child’s own views in the matter of custody. Also whether there is a right for the child’s own views to be expressed in according to Swedish law. 

It was quite obvious that the area in question is rather vague and not at all easy to define. The conclusion is that the rules are supposed to be that way to make it possible for individual judgements which focuses on the child’s best in that particular case. A child’s best is going to vary depending on what needs and circumstances are surrounding that child. Even though this is something necessary it also leads to a somewhat unpredictable field of Swedish family law.},
 author    = {Karlsson, Oscar},
 keyword   = {familjerätt,vårdnad,barn,barnkonventionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets vilja och rätten att komma till tals i vårdnadstvister},
 year     = {2017},
}