Advanced

Sverige och den stridbara demokratin - En undersökning om föreningsförbud i förhållande till den tyska grundlagen, Europakonventionen och regeringsformen.

Bokefors, Jesper LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska demokratin utmanas av föreningar vilka är motståndare till de demokratiska principerna. Nazister, vänsterextrema och religiösa fundamentalister organiserar sig med mål att skada och på sikt krossa det nuvarande demokratiska styrelseskicket.

Idag finns ingen lagstiftning som förbjuder föreningar i Sverige. Istället har lagstiftaren valt att bekämpa dem med öppen politisk debatt. I andra länder varav Tyskland är det tydligaste exemplet är det demokratiska systemet istället stridbart. Det innebär att fri- och rättigheter kan inskränkas för de som inte själva står bakom de demokratiska principerna.

Denna uppsats diskuterar vilka möjligheter som finns att i förenlighet med Europakonventionen och regeringsformen införa... (More)
Den svenska demokratin utmanas av föreningar vilka är motståndare till de demokratiska principerna. Nazister, vänsterextrema och religiösa fundamentalister organiserar sig med mål att skada och på sikt krossa det nuvarande demokratiska styrelseskicket.

Idag finns ingen lagstiftning som förbjuder föreningar i Sverige. Istället har lagstiftaren valt att bekämpa dem med öppen politisk debatt. I andra länder varav Tyskland är det tydligaste exemplet är det demokratiska systemet istället stridbart. Det innebär att fri- och rättigheter kan inskränkas för de som inte själva står bakom de demokratiska principerna.

Denna uppsats diskuterar vilka möjligheter som finns att i förenlighet med Europakonventionen och regeringsformen införa stridbara regler i Sverige i form av ett föreningsförbud mot antidemokratiska föreningar.

Den tyska och den svenska demokratiska utvecklingen skiljer sig åt vilket kortfattat beskrivs. Den tyska grundlagen belyses för att ge en förståelse kring hur ett eventuellt föreningsförbud i Sverige skulle kunna se ut. Europakonventionens regler preciseras genom att diskutera Europadomstolens praxis på området. Föreningsfriheten i regeringsformen och möjligheterna till inskränkningar åskådliggörs.

I den avslutande delen dras slutsatser kring ifall ett föreningsförbud är möjligt att införa och en kritisk analys förs avseende vilka för- och nackdelar en sådan lagstiftning kan få för möjligheterna att bekämpa demokratins motståndare.

Nyckelord: das Grundgesetz, demokrati, Europakonventionen, föreningsfrihet, föreningsförbud, Nordiska motståndsrörelsen, politiska partier, regeringsformen, stridbar demokrati. (Less)
Abstract
The Swedish democracy is today challenged by some associations whom disrespect the principles of democracy. Nazis, extreme leftwing movements and religious fundamentalists are organizing with the main objective to damage, and in the long term, destroy the democratic governance.

Today there is no legislation of association ban in Sweden. Instead, the legislature has chosen to fight them with an open political debate. Other countries, with Germany as the most distinct example, has a system of militant democracy. This means that it is possible to limit the civil rights of citizens who decide to ignore the principles of democracy.

This essay discusses the possibility of introducing rules of militant democracy in Sweden, in the shape of... (More)
The Swedish democracy is today challenged by some associations whom disrespect the principles of democracy. Nazis, extreme leftwing movements and religious fundamentalists are organizing with the main objective to damage, and in the long term, destroy the democratic governance.

Today there is no legislation of association ban in Sweden. Instead, the legislature has chosen to fight them with an open political debate. Other countries, with Germany as the most distinct example, has a system of militant democracy. This means that it is possible to limit the civil rights of citizens who decide to ignore the principles of democracy.

This essay discusses the possibility of introducing rules of militant democracy in Sweden, in the shape of a ban against antidemocratic associations, while still being in accordance with the European convention and the Swedish constitution.

German and Swedish democracies have developed differently, a subject which is discussed briefly. The German constitution is discussed, in order to provide a potential explanation for how an association ban could work. The rules of the European convention are clarified by the precedents set forth by the European court of human rights. The freedom of association that is written in the Swedish constitution, and the possibility of a limit to that freedom, is also illustrated.

In the last part conclusions are drawn about the possibilities to introduce an association ban followed by a critical analysis about the consequences such a legislation might pose for the possibility to fight the opponets of democracy.

Keywords: association ban, constitution, das Grundgesetz, democracy, European convention, freedom of association, militant democracy, Nordiska motståndsrörelsen (The Nordic resistance movement), political parties. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bokefors, Jesper LU
supervisor
organization
alternative title
Sweden and the militant democracy - An investigation of association ban in relation to the German basic law, the European convention and the Swedish constitution.
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Statsrätt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
8930109
date added to LUP
2018-02-06 11:56:14
date last changed
2018-02-06 11:56:14
@misc{8930109,
 abstract   = {The Swedish democracy is today challenged by some associations whom disrespect the principles of democracy. Nazis, extreme leftwing movements and religious fundamentalists are organizing with the main objective to damage, and in the long term, destroy the democratic governance. 

Today there is no legislation of association ban in Sweden. Instead, the legislature has chosen to fight them with an open political debate. Other countries, with Germany as the most distinct example, has a system of militant democracy. This means that it is possible to limit the civil rights of citizens who decide to ignore the principles of democracy.

This essay discusses the possibility of introducing rules of militant democracy in Sweden, in the shape of a ban against antidemocratic associations, while still being in accordance with the European convention and the Swedish constitution.

German and Swedish democracies have developed differently, a subject which is discussed briefly. The German constitution is discussed, in order to provide a potential explanation for how an association ban could work. The rules of the European convention are clarified by the precedents set forth by the European court of human rights. The freedom of association that is written in the Swedish constitution, and the possibility of a limit to that freedom, is also illustrated. 

In the last part conclusions are drawn about the possibilities to introduce an association ban followed by a critical analysis about the consequences such a legislation might pose for the possibility to fight the opponets of democracy.

Keywords: association ban, constitution, das Grundgesetz, democracy, European convention, freedom of association, militant democracy, Nordiska motståndsrörelsen (The Nordic resistance movement), political parties.},
 author    = {Bokefors, Jesper},
 keyword   = {Statsrätt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sverige och den stridbara demokratin - En undersökning om föreningsförbud i förhållande till den tyska grundlagen, Europakonventionen och regeringsformen.},
 year     = {2017},
}