Advanced

Skogsbrukets klimatanpassning - En analys av skogsvårdsförfattningarna ur ett klimatanpassningsperspektiv

Rosén, Kristoffer LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Klimatförändringar framhålls som vår tids stora ödesfråga. En global temperaturökning kommer att få långtgående och svåröverskådliga effekter på hela världen. I denna uppsats krymps dock perspektivet en aning, och fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar det svenska skogsbruket. Genom att betrakta den svenska skogsvårdslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter ur ett klimatanpassningsperspektiv, söker denna uppsats svara på frågan om skogsvårdslagen är utformad på ett sådant sätt att den långsiktigt kan skydda skogsproduktionen mot klimatförändringarnas följdeffekter. En tvärvetenskaplig studie som hämtar material från både klimatologin, samhällsvetenskaperna och rättsvetenskapen har genomförts. Givet den prognosticerade... (More)
Klimatförändringar framhålls som vår tids stora ödesfråga. En global temperaturökning kommer att få långtgående och svåröverskådliga effekter på hela världen. I denna uppsats krymps dock perspektivet en aning, och fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar det svenska skogsbruket. Genom att betrakta den svenska skogsvårdslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter ur ett klimatanpassningsperspektiv, söker denna uppsats svara på frågan om skogsvårdslagen är utformad på ett sådant sätt att den långsiktigt kan skydda skogsproduktionen mot klimatförändringarnas följdeffekter. En tvärvetenskaplig studie som hämtar material från både klimatologin, samhällsvetenskaperna och rättsvetenskapen har genomförts. Givet den prognosticerade klimatutvecklingen i Sverige, står skogen för ett antal nya och förstärkta hot inför framtiden. Dessa inkluderar bland annat en ökad sårbarhet för stormar med fler och värre stormfällningar som resultat, och en ökad utsatthet för svampangrepp. Skogsbrukets adaptiva kapacitet, d.v.s. dess potentiella förmåga att anpassa sig till effekterna och påverkan från ett förändrat klimat, har också undersökts. Syftet med detta är att se om skogsvårdsförfattningarna stärker skogsbrukets adaptiva kapacitet, eller om dagens reglering ökar sårbarheten för skogsbruket. Resultatet är tvetydig. Skogsvårdsförfattningarnas flexibla lagstiftning, som i stort bygger på rådgivning och förändringar av föreskrifter, gynnar den adaptiva kapaciteten hos skogsbruket då den lät anpassas efter nya förhållanden. Dock saknas idag bestämmelser för åtgärder som är avsedda att minska utsattheten för vissa stressfaktorer inom skogsbruket. Den ökade avregleringen inom skogsbruket på 1990-talet har fått till effekt att lagstiftning inte är det huvudsakliga styrmedlet inom skogsbruket, vilket också gör det svårare att tillse regelefterlevnad och lägga sanktioner. Slutsatsen denna uppsats når är att dagens skogsvårdsförfattningar inte är ändamålsenligt utformade för att skydda skogsproduktionen mot de framtida klimatförändringarna, och att förändringar måste vidtas för att skapa en mer klimatanpassad lagstiftning. (Less)
Abstract
Climate change has been considered as the great threat of our time. Global warming will have far-reaching and unwieldy consequences for our planet. The perspective of this essay is a little narrower: The area of investigation in this essay is how climate change will affect the Swedish forestry production. By regarding the Swedish forestry legislation from a climate adaptation perspective, this essay aims to answer the question: Is the Swedish forestry legislation designed in such a way that it can protect the Swedish forestry production from the long-term effects of climate change? An interdisciplinary study, with material gathered from such disciplines as climatology, social sciences and legal science, has been conducted. Given the... (More)
Climate change has been considered as the great threat of our time. Global warming will have far-reaching and unwieldy consequences for our planet. The perspective of this essay is a little narrower: The area of investigation in this essay is how climate change will affect the Swedish forestry production. By regarding the Swedish forestry legislation from a climate adaptation perspective, this essay aims to answer the question: Is the Swedish forestry legislation designed in such a way that it can protect the Swedish forestry production from the long-term effects of climate change? An interdisciplinary study, with material gathered from such disciplines as climatology, social sciences and legal science, has been conducted. Given the projected climate change in Sweden, the forest is facing new and increased hazards in the future. These includes an increased vulnerability to storms and fungi attacks. The adaptive capacity of Swedish Forestry production, i.e. its ability to adapt to the effects of climate change, has also been researched. The result is divided. The Swedish Forestry legislation is flexible and adaptable, largely due to its guiding rather than forcing nature, which is good from a climate change perspective. The legislation is lacking provisions specifically designed for certain climate change hazards affecting Swedish forestry, such as fungi attacks. The increased deregulation, that characterized Swedish forestry politics in the 1990s, makes it harder to ensure that rules and regulations are followed, and affects the ability to place sanctions. It is concluded that the Swedish forestry legislation is not adapted to protect the Swedish forestry production from future climate changes, and that legislative changes has to made. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosén, Kristoffer LU
supervisor
organization
alternative title
Climate adaptation of the Swedish forestry
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt, Environmental law, Skogsvårdslag
language
Swedish
id
8930156
date added to LUP
2018-01-22 13:30:02
date last changed
2018-01-22 13:30:02
@misc{8930156,
 abstract   = {Climate change has been considered as the great threat of our time. Global warming will have far-reaching and unwieldy consequences for our planet. The perspective of this essay is a little narrower: The area of investigation in this essay is how climate change will affect the Swedish forestry production. By regarding the Swedish forestry legislation from a climate adaptation perspective, this essay aims to answer the question: Is the Swedish forestry legislation designed in such a way that it can protect the Swedish forestry production from the long-term effects of climate change? An interdisciplinary study, with material gathered from such disciplines as climatology, social sciences and legal science, has been conducted. Given the projected climate change in Sweden, the forest is facing new and increased hazards in the future. These includes an increased vulnerability to storms and fungi attacks. The adaptive capacity of Swedish Forestry production, i.e. its ability to adapt to the effects of climate change, has also been researched. The result is divided. The Swedish Forestry legislation is flexible and adaptable, largely due to its guiding rather than forcing nature, which is good from a climate change perspective. The legislation is lacking provisions specifically designed for certain climate change hazards affecting Swedish forestry, such as fungi attacks. The increased deregulation, that characterized Swedish forestry politics in the 1990s, makes it harder to ensure that rules and regulations are followed, and affects the ability to place sanctions. It is concluded that the Swedish forestry legislation is not adapted to protect the Swedish forestry production from future climate changes, and that legislative changes has to made.},
 author    = {Rosén, Kristoffer},
 keyword   = {Miljörätt,Environmental law,Skogsvårdslag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skogsbrukets klimatanpassning - En analys av skogsvårdsförfattningarna ur ett klimatanpassningsperspektiv},
 year     = {2017},
}