Advanced

Självständighet - Har Katalonien en folkrättslig möjlighet att bli självständigt från Spanien?

Novak, Anton LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats behandlar möjligheten Katalonien har att bli självständigt. Självständighetsförklaring strax efter valet den första oktober 2017 fick många människor att höja på ögonbrynen. Den Spanska staten förklarade valet olagligt. Spansk polisen blev ditskickade och försökte bryta upp valet. Agerandet var klandervärt, men inte oväntat. Reaktioner uppkom då flera Europeiska ledare inte förkastade den Spanska statens handlande.
Diskussioner har sen dess uppkommit, kan Katalonien bli en självständig stat? Uppsatsen går igenom de möjligheter som finns och analyserar vilka som kan vinna framgång. Regionen uppfyller vissa kriterier i Montevideokonventionen, men situationen blev mer komplicerad när Spanien tillfälligt drog in deras... (More)
Denna kandidatuppsats behandlar möjligheten Katalonien har att bli självständigt. Självständighetsförklaring strax efter valet den första oktober 2017 fick många människor att höja på ögonbrynen. Den Spanska staten förklarade valet olagligt. Spansk polisen blev ditskickade och försökte bryta upp valet. Agerandet var klandervärt, men inte oväntat. Reaktioner uppkom då flera Europeiska ledare inte förkastade den Spanska statens handlande.
Diskussioner har sen dess uppkommit, kan Katalonien bli en självständig stat? Uppsatsen går igenom de möjligheter som finns och analyserar vilka som kan vinna framgång. Regionen uppfyller vissa kriterier i Montevideokonventionen, men situationen blev mer komplicerad när Spanien tillfälligt drog in deras autonomi. Frågan är när man ska göra bedömningen av kriterierna i Montevideokonventionen, görs det före eller efter valet?
Regionen har en egen historia sen långt tillbaka, vilket kan vara grunden till ett nationellt självbestämmande. Trots detta så är det erkännandet som är den viktigaste punkten när det gäller staters födelse. Dock verkar det som att ett erkännande av Katalonien ligger långt borta. Det finns många hinder för erkännandet. EU och Spanien spelar viktiga roller i det hela, något som gör det svårt att säga hur regionens framtid kommer att se ut. (Less)
Abstract
This bachelor thesis addresses the possibility Catalonia has to become an independent state. The Catalan declaration of Independence came shortly after the election of October 1, 2017, the reactions to the results differed in the world. The Spanish state declared the election illegal. The Spanish police tried to stop the election. The action was reprehensible, but not unexpected. Reactions awoke when several European leaders did not discard the actions of the Spanish state.
Discussions have since risen; can Catalonia become an independent state? This essay goes through the possibilities and analyzes if the region can be successful. The region fulfills certain criteria of the Montevideo Convention, but the situation became more complicated... (More)
This bachelor thesis addresses the possibility Catalonia has to become an independent state. The Catalan declaration of Independence came shortly after the election of October 1, 2017, the reactions to the results differed in the world. The Spanish state declared the election illegal. The Spanish police tried to stop the election. The action was reprehensible, but not unexpected. Reactions awoke when several European leaders did not discard the actions of the Spanish state.
Discussions have since risen; can Catalonia become an independent state? This essay goes through the possibilities and analyzes if the region can be successful. The region fulfills certain criteria of the Montevideo Convention, but the situation became more complicated when Spain temporarily suspended their autonomy. The question is when the criteria of the Montevideo Convention should be applied, should it have been before or after the election?
The region has its own history, which may be the reason for their national self-determination. Nevertheless, recognition from other states is the most important criteria in terms of the birth of a state. However, it seems that recognition of Catalonia is far away. There are many barriers for the recognition. The EU and Spain play important roles, which makes it hard to say what the future of the region will look like. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Novak, Anton LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt (en. public international law), självständighet, montevideokonventionen
language
Swedish
id
8930188
date added to LUP
2018-02-06 11:53:42
date last changed
2018-02-06 11:53:42
@misc{8930188,
 abstract   = {This bachelor thesis addresses the possibility Catalonia has to become an independent state. The Catalan declaration of Independence came shortly after the election of October 1, 2017, the reactions to the results differed in the world. The Spanish state declared the election illegal. The Spanish police tried to stop the election. The action was reprehensible, but not unexpected. Reactions awoke when several European leaders did not discard the actions of the Spanish state.
Discussions have since risen; can Catalonia become an independent state? This essay goes through the possibilities and analyzes if the region can be successful. The region fulfills certain criteria of the Montevideo Convention, but the situation became more complicated when Spain temporarily suspended their autonomy. The question is when the criteria of the Montevideo Convention should be applied, should it have been before or after the election?
The region has its own history, which may be the reason for their national self-determination. Nevertheless, recognition from other states is the most important criteria in terms of the birth of a state. However, it seems that recognition of Catalonia is far away. There are many barriers for the recognition. The EU and Spain play important roles, which makes it hard to say what the future of the region will look like.},
 author    = {Novak, Anton},
 keyword   = {folkrätt (en. public international law),självständighet,montevideokonventionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självständighet - Har Katalonien en folkrättslig möjlighet att bli självständigt från Spanien?},
 year     = {2017},
}