Advanced

Alkoholism och anställningsskydd

Lundberg, John LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This thesis examines employment protection in cases of alcohol abuse in Sweden. The goal is to highlight what questions are raised in cases of alcoholism at the workplace. I especially focus on workplaces where the security issues are of special importance. In the thesis, I will report on the employment protection enjoyed by employees under the current legislation, and how it takes the interests of the employee into account. I use the four accepted sources of law in Sweden: legislation, preparatory works, case law and works by legal scholars.

The study shows that the employment protection is generally taking the employees’ interests into account to an acceptable degree. However, this varies between different employments. The work tasks... (More)
This thesis examines employment protection in cases of alcohol abuse in Sweden. The goal is to highlight what questions are raised in cases of alcoholism at the workplace. I especially focus on workplaces where the security issues are of special importance. In the thesis, I will report on the employment protection enjoyed by employees under the current legislation, and how it takes the interests of the employee into account. I use the four accepted sources of law in Sweden: legislation, preparatory works, case law and works by legal scholars.

The study shows that the employment protection is generally taking the employees’ interests into account to an acceptable degree. However, this varies between different employments. The work tasks and the size of the workplace are two major factors that affect the length of the employment protection. The results can largely be explained by the special problems alcohol abuse creates on certain kinds of workplaces. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats redogör för anställningsskyddet vid fall av alkoholmissbruk. Med uppsatsen vill jag uppmärksamma de rättsliga problem som uppstår när misskötsel på arbetet har sin grund i alkoholism. Jag kommer att fokusera på arbetsplatser där säkerhetsfrågan är av särskild betydelse. Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur långtgående anställningsskydd en anställd har av lagstiftningen och vilka slutsatser man kan dra av rättsläget ur ett arbetstagarperspektiv. Undersökningen utfördes med hjälp av en rättsdogmatisk metod. Jag har främst använt mig av de erkända rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.

Slutsatsen av mitt arbete är att lagstiftningen generellt tar tillvara arbetstagarnas intressen i en rimlig... (More)
Denna uppsats redogör för anställningsskyddet vid fall av alkoholmissbruk. Med uppsatsen vill jag uppmärksamma de rättsliga problem som uppstår när misskötsel på arbetet har sin grund i alkoholism. Jag kommer att fokusera på arbetsplatser där säkerhetsfrågan är av särskild betydelse. Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur långtgående anställningsskydd en anställd har av lagstiftningen och vilka slutsatser man kan dra av rättsläget ur ett arbetstagarperspektiv. Undersökningen utfördes med hjälp av en rättsdogmatisk metod. Jag har främst använt mig av de erkända rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.

Slutsatsen av mitt arbete är att lagstiftningen generellt tar tillvara arbetstagarnas intressen i en rimlig utsträckning. Dock är skyddet olika beroende på anställning. Arbetsuppgifterna och arbetsplatsens storlek är två faktorer som har särskild inverkan. Detta kan till stor utsträckning förklaras av de speciella problem som alkoholmissbruk skapar på vissa typer av arbetsplatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, John LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, labour law, alkoholism
language
Swedish
id
8930195
date added to LUP
2018-02-06 11:53:30
date last changed
2018-02-06 11:53:30
@misc{8930195,
 abstract   = {This thesis examines employment protection in cases of alcohol abuse in Sweden. The goal is to highlight what questions are raised in cases of alcoholism at the workplace. I especially focus on workplaces where the security issues are of special importance. In the thesis, I will report on the employment protection enjoyed by employees under the current legislation, and how it takes the interests of the employee into account. I use the four accepted sources of law in Sweden: legislation, preparatory works, case law and works by legal scholars. 

The study shows that the employment protection is generally taking the employees’ interests into account to an acceptable degree. However, this varies between different employments. The work tasks and the size of the workplace are two major factors that affect the length of the employment protection. The results can largely be explained by the special problems alcohol abuse creates on certain kinds of workplaces.},
 author    = {Lundberg, John},
 keyword   = {arbetsrätt,labour law,alkoholism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alkoholism och anställningsskydd},
 year     = {2017},
}