Advanced

Samerna: Sveriges dolda rättshistoria - Den svenska ursprungsbefolkningens rättsliga ställning i ljuset av kolonialism och rasism

Östberg, Greta LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Samerna är Sveriges ursprungsfolk och en nationell minoritet. Detta examensarbete undersöker samers rättshistoria med utgångspunkt i hur kolonialism och rasism påverkat samers rättsliga ställning. Det är en rättshistoria som sträcker sig från beskattning till paternalistiskt och hierarkiskt förhållande mellan svenska staten och samer.

Hur aktuell denna rättshistoria är idag, samt samernas rättsliga ställning i förhållande till internationell rätt behandlas också i arbetet.
De rättsprocesser som ägt rum, eller fortfarande är pågående, mellan samer och privata fastighetsägare samt samer och staten är ett resultat av den koloniala svenska rättshistorien samt lagstiftning som infördes under ’rasismens tidevarv’.

Utvecklingar har... (More)
Samerna är Sveriges ursprungsfolk och en nationell minoritet. Detta examensarbete undersöker samers rättshistoria med utgångspunkt i hur kolonialism och rasism påverkat samers rättsliga ställning. Det är en rättshistoria som sträcker sig från beskattning till paternalistiskt och hierarkiskt förhållande mellan svenska staten och samer.

Hur aktuell denna rättshistoria är idag, samt samernas rättsliga ställning i förhållande till internationell rätt behandlas också i arbetet.
De rättsprocesser som ägt rum, eller fortfarande är pågående, mellan samer och privata fastighetsägare samt samer och staten är ett resultat av den koloniala svenska rättshistorien samt lagstiftning som infördes under ’rasismens tidevarv’.

Utvecklingar har under de senare decennierna skett på ett internationellt plan som gäller staters förpliktelser gentemot minoriteter och ursprungsfolk samt att tillförsäkra dessa rättigheter. Samiska företrädare har dock uttryckt missnöje över att Sverige inte behandlar samer som ursprungsfolk i praktiken. Kritik som har riktats mot Sverige internationellt sett, samt vad som framkommer i statliga utredningar, gör att det går att ifrågasätta samernas rättsliga ställning även i dagens läge. (Less)
Abstract
The Sami people are Sweden’s indigenous people and one of its national minorities. This thesis examines the legal history of the Sami people from the perspective of how colonialism and racism has affected the legal status of the Sami. It’s a legal history ranging from taxation to a paternalistic and hierarchical relationship between the Swedish state and the Sami.

How present this legal history is today, and the Sami people’s legal status in relation to international law is also treated in this essay. The legal proceedings that have taken place, or are still ongoing, between Sami and private property owners, as well as Sami and the state, are the result of the colonial Swedish history of law, and legislation introduced during ‘the time... (More)
The Sami people are Sweden’s indigenous people and one of its national minorities. This thesis examines the legal history of the Sami people from the perspective of how colonialism and racism has affected the legal status of the Sami. It’s a legal history ranging from taxation to a paternalistic and hierarchical relationship between the Swedish state and the Sami.

How present this legal history is today, and the Sami people’s legal status in relation to international law is also treated in this essay. The legal proceedings that have taken place, or are still ongoing, between Sami and private property owners, as well as Sami and the state, are the result of the colonial Swedish history of law, and legislation introduced during ‘the time of racism’.

In recent decades, international developments regarding state obligations towards minorities and indigenous peoples, including insurance of such rights, have taken place. However, Sami representatives have expressed dissatisfaction concerning that Sweden does not treat Sami as an indigenous people in practice. Criticism that has been directed against Sweden internationally, as well as what has been revealed in official state investigations, makes it relevant to question the Sami legal status of today. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östberg, Greta LU
supervisor
organization
alternative title
The Sami People: Sweden's Hidden Legal History - the Status of the Swedish Indigenous People in the Light of Colonialism and Racism
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
rättshistoria, samer
language
Swedish
id
8930220
date added to LUP
2018-01-31 16:22:20
date last changed
2018-01-31 16:22:20
@misc{8930220,
 abstract   = {The Sami people are Sweden’s indigenous people and one of its national minorities. This thesis examines the legal history of the Sami people from the perspective of how colonialism and racism has affected the legal status of the Sami. It’s a legal history ranging from taxation to a paternalistic and hierarchical relationship between the Swedish state and the Sami.

How present this legal history is today, and the Sami people’s legal status in relation to international law is also treated in this essay. The legal proceedings that have taken place, or are still ongoing, between Sami and private property owners, as well as Sami and the state, are the result of the colonial Swedish history of law, and legislation introduced during ‘the time of racism’.

In recent decades, international developments regarding state obligations towards minorities and indigenous peoples, including insurance of such rights, have taken place. However, Sami representatives have expressed dissatisfaction concerning that Sweden does not treat Sami as an indigenous people in practice. Criticism that has been directed against Sweden internationally, as well as what has been revealed in official state investigations, makes it relevant to question the Sami legal status of today.},
 author    = {Östberg, Greta},
 keyword   = {rättshistoria,samer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samerna: Sveriges dolda rättshistoria - Den svenska ursprungsbefolkningens rättsliga ställning i ljuset av kolonialism och rasism},
 year     = {2017},
}