Advanced

Gentester och personförsäkringar - Hur mycket ska försäkringsbolagen få veta?

Suomela, Beatrice LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The law about Genetic Integrity (2006:351) (LGI) regulates the insurance companies’ right to use the insured party’s genetic information for individual risk assessment. According to Chapter 2 paragraph 1 LGI, the insurance companies are not allowed to use the insured party’s genetic information when entering an insurance contract. The paragraph was introduced for protection of the insured party’s genetic integrity.

The exemption is regulated in Chapter 2 paragraph 2 LGI. The exemption mentions that insurance companies are allowed to use the insured party’s genetic information in the risk assessment if the amount of insurance compensation exceeds 30 price base amounts as a lump sum or four price base amounts as periodic payment. The... (More)
The law about Genetic Integrity (2006:351) (LGI) regulates the insurance companies’ right to use the insured party’s genetic information for individual risk assessment. According to Chapter 2 paragraph 1 LGI, the insurance companies are not allowed to use the insured party’s genetic information when entering an insurance contract. The paragraph was introduced for protection of the insured party’s genetic integrity.

The exemption is regulated in Chapter 2 paragraph 2 LGI. The exemption mentions that insurance companies are allowed to use the insured party’s genetic information in the risk assessment if the amount of insurance compensation exceeds 30 price base amounts as a lump sum or four price base amounts as periodic payment. The exemption was introduced to prevent incorrect risk assessments which could have lead to too low insurance premiums for insured parties with high risks. This previous scenario is also called the counter-selection effect.
According to the definition in Chapter 1 paragraph 5 LGI, genetic screenings are only carried out in the health care on in medical research. Genetic self-tests are not covered by LGI. The exemption in Chapter 2 paragraph 2 LGI is therefore not applicable on genetic self-tests.

The paper comes the conclusion that insured parties currently have a strong protection for their genetic integrity. The paper also concludes that information from genetic surveys should be used in the insurance companies' risk assessment to achieve an information balance between the contracting parties. There are also grounds for LGI to include genetic self- tests in order to prevent the counter-selection effect. (Less)
Abstract (Swedish)
Lagen (2006:351) om genetisk integritet (LGI) reglerar försäkringsbolagens möjligheter att använda försäkringssökandes genetiska information i den individuella riskbedömningen. Enligt 2 kap. 1 § LGI har försäkringsbolagen inte rätt att använda försäkringssökandes genetiska information vid ingåendet av ett försäkringsavtal. Bestämmelsen infördes för att värna om försäkringssökandes genetiska integritet. Undantagsbestämmelsen i 2 kap. 2 § LGI nämner att försäkringsbolagen får använda försäkringssökande genetiska information i riskbedömningen om försäkringsbeloppet överstiger 30 prisbasbelopp som engångsbelopp eller 4 prisbasbelopp som periodisk utbetalning. Undantaget infördes för att försäkringsbolagen inte skulle göra felaktiga... (More)
Lagen (2006:351) om genetisk integritet (LGI) reglerar försäkringsbolagens möjligheter att använda försäkringssökandes genetiska information i den individuella riskbedömningen. Enligt 2 kap. 1 § LGI har försäkringsbolagen inte rätt att använda försäkringssökandes genetiska information vid ingåendet av ett försäkringsavtal. Bestämmelsen infördes för att värna om försäkringssökandes genetiska integritet. Undantagsbestämmelsen i 2 kap. 2 § LGI nämner att försäkringsbolagen får använda försäkringssökande genetiska information i riskbedömningen om försäkringsbeloppet överstiger 30 prisbasbelopp som engångsbelopp eller 4 prisbasbelopp som periodisk utbetalning. Undantaget infördes för att försäkringsbolagen inte skulle göra felaktiga riskbedömningar och därmed sätta för låga försäkringspremier för personer med hög risk. Det senare kallas även för moturvalseffekten.

Enligt definitionen i 1 kap. 5 § är genetiska undersökningar upprättade inom hälso- och sjukvården eller i den medicinska forskningen. Genetiska självtester omfattas inte av LGI. Genetiska självtester omfattas därmed inte av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 2 LGI.

I uppsatsen konstateras det att försäkringssökande för tillfället har ett starkt skydd för hens genetiska integritet. I uppsatsen dras även slutsatsen att information ur genetiska undersökningar borde få användas i försäkringsbolagens riskbedömning för att uppnå en informationsbalans mellan avtalsparterna. Det föreligger även skäl för att LGI ska omfatta genetiska självtester för att motverka moturval hos försäkringsbolagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Suomela, Beatrice LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försäkringsrätt, Avtalsrätt, Civilrätt, Personförsäkring, Genetisk integritet, Genteknik
language
Swedish
id
8930266
date added to LUP
2018-02-07 16:07:09
date last changed
2018-02-07 16:07:09
@misc{8930266,
 abstract   = {The law about Genetic Integrity (2006:351) (LGI) regulates the insurance companies’ right to use the insured party’s genetic information for individual risk assessment. According to Chapter 2 paragraph 1 LGI, the insurance companies are not allowed to use the insured party’s genetic information when entering an insurance contract. The paragraph was introduced for protection of the insured party’s genetic integrity.

The exemption is regulated in Chapter 2 paragraph 2 LGI. The exemption mentions that insurance companies are allowed to use the insured party’s genetic information in the risk assessment if the amount of insurance compensation exceeds 30 price base amounts as a lump sum or four price base amounts as periodic payment. The exemption was introduced to prevent incorrect risk assessments which could have lead to too low insurance premiums for insured parties with high risks. This previous scenario is also called the counter-selection effect.
According to the definition in Chapter 1 paragraph 5 LGI, genetic screenings are only carried out in the health care on in medical research. Genetic self-tests are not covered by LGI. The exemption in Chapter 2 paragraph 2 LGI is therefore not applicable on genetic self-tests.

The paper comes the conclusion that insured parties currently have a strong protection for their genetic integrity. The paper also concludes that information from genetic surveys should be used in the insurance companies' risk assessment to achieve an information balance between the contracting parties. There are also grounds for LGI to include genetic self- tests in order to prevent the counter-selection effect.},
 author    = {Suomela, Beatrice},
 keyword   = {Försäkringsrätt,Avtalsrätt,Civilrätt,Personförsäkring,Genetisk integritet,Genteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gentester och personförsäkringar - Hur mycket ska försäkringsbolagen få veta?},
 year     = {2017},
}