Advanced

Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige

Petersson, Emma LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution.

The purpose of this essay is to discuss anonymous testimonies through a Swedish perspective by looking at Swedish investigations, but also European law and Norwegian right. The first question is how the obligation to testify is constructed in Sweden and in which extension sanctions can be prevailing. Since the leading argument for anonymous testimonies is that witnesses risks reprisals is a report about influence against witnesses used to answer the second question on how such influence works. The third question is which arguments pro and against anonymous... (More)
The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution.

The purpose of this essay is to discuss anonymous testimonies through a Swedish perspective by looking at Swedish investigations, but also European law and Norwegian right. The first question is how the obligation to testify is constructed in Sweden and in which extension sanctions can be prevailing. Since the leading argument for anonymous testimonies is that witnesses risks reprisals is a report about influence against witnesses used to answer the second question on how such influence works. The third question is which arguments pro and against anonymous testimonies that have been put forward in Swedish investigations. The question has been straightened out several times since the 1990’s. Anonymous testimonies have never been imposed with reference to several different arguments. In discussion about anonymous testimonies is the right to a fair trail in EKMR art 6 current. Guidelines are found in recommendations from the Council of Europe and decisions from the European Court of Human Rights. Norway imposed as the first country in Scandinavia with anonymous testimonies year 2000. It is therefore also interesting to see which considerations that have been made during the imposition in Norway.

The essay ends with an analyse where pros and cons is weight against each other. The essay does not take a final standpoint for or against anonymous testimonies. (Less)
Abstract (Swedish)
Omständigheten att vittnen av rädsla för repressalier inte vågar vittna i brottmålsrättegång är ett växande problem. Som lösning på problemet anförs ofta införande av anonyma vittnesmål.

Syftet med framställningen är att diskutera anonyma vittnesmål ur ett svenskt perspektiv genom att titta på svenska utredningar, men också europarätt och norsk rätt. Frågeställningarna tar först fokus på hur vittnesplikten ser ut i Sverige och i vilken utsträckning sanktioner kan aktualiseras. Eftersom det främsta argumentet för att införa anonyma vittnesmål är att vittnen riskerar repressalier behandlas rapport angående otillåten påverkan mot vittnen för att besvara den andra frågan om hur sådan påverkan mot vittnen fungerar. Den tredje frågan är... (More)
Omständigheten att vittnen av rädsla för repressalier inte vågar vittna i brottmålsrättegång är ett växande problem. Som lösning på problemet anförs ofta införande av anonyma vittnesmål.

Syftet med framställningen är att diskutera anonyma vittnesmål ur ett svenskt perspektiv genom att titta på svenska utredningar, men också europarätt och norsk rätt. Frågeställningarna tar först fokus på hur vittnesplikten ser ut i Sverige och i vilken utsträckning sanktioner kan aktualiseras. Eftersom det främsta argumentet för att införa anonyma vittnesmål är att vittnen riskerar repressalier behandlas rapport angående otillåten påverkan mot vittnen för att besvara den andra frågan om hur sådan påverkan mot vittnen fungerar. Den tredje frågan är vilka argument som förts för och emot anonyma vittnesmål i svenska utredningar. Frågan om anonyma vittnesmål har utretts i svenska utredningar ett flertal gånger sedan 1990-tal. Anonyma vittnesmål har dock aldrig införts med hänvisning till ett flertal argument. Vid diskussion om anonyma vittnesmål aktualiseras rätten till en rättvis rättegång enligt EKMR art 6. Ramar ställs upp i rekommendationer från Europarådet samt Europadomstolens praxis. Norge införde år 2000 som första land i norden anonyma vittnesmål. Det är därför även intressant att se vilka överväganden som gjordes i och med införandet i Norge.

Framställningen avslutas med en analys där för och nackdelar vägs mot varandra. Det tas dock inte något slutligt ställningstagande för eller emot anonyma vittnesmål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, vittne, vittnesmål, anonym, anonyma vittnen
language
Swedish
id
8930296
date added to LUP
2018-02-06 14:30:25
date last changed
2018-02-06 14:30:25
@misc{8930296,
 abstract   = {The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution.

The purpose of this essay is to discuss anonymous testimonies through a Swedish perspective by looking at Swedish investigations, but also European law and Norwegian right. The first question is how the obligation to testify is constructed in Sweden and in which extension sanctions can be prevailing. Since the leading argument for anonymous testimonies is that witnesses risks reprisals is a report about influence against witnesses used to answer the second question on how such influence works. The third question is which arguments pro and against anonymous testimonies that have been put forward in Swedish investigations. The question has been straightened out several times since the 1990’s. Anonymous testimonies have never been imposed with reference to several different arguments. In discussion about anonymous testimonies is the right to a fair trail in EKMR art 6 current. Guidelines are found in recommendations from the Council of Europe and decisions from the European Court of Human Rights. Norway imposed as the first country in Scandinavia with anonymous testimonies year 2000. It is therefore also interesting to see which considerations that have been made during the imposition in Norway. 

The essay ends with an analyse where pros and cons is weight against each other. The essay does not take a final standpoint for or against anonymous testimonies.},
 author    = {Petersson, Emma},
 keyword   = {processrätt,vittne,vittnesmål,anonym,anonyma vittnen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige},
 year     = {2017},
}