Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Jag trivs bäst i öppna landskap” - En analys av undantaget för primära jordbruksföreningar och dess konkurrenseffekter

Österberg, Sofie LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. The definition of what constitutes a primary agricultural association is defined in chapter 1, paragraph 7 of the competition act. The exception is aimed at cooperation between the members of the association and the activities directly linked to them, such as facilities, storage and/or distribution. However, it is clear that the exception does not cover federal cooperation.

Article 3 (1) (b) TFEU states that the European Union (EU) shall have exclusive competence in... (More)
This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. The definition of what constitutes a primary agricultural association is defined in chapter 1, paragraph 7 of the competition act. The exception is aimed at cooperation between the members of the association and the activities directly linked to them, such as facilities, storage and/or distribution. However, it is clear that the exception does not cover federal cooperation.

Article 3 (1) (b) TFEU states that the European Union (EU) shall have exclusive competence in determining the competition rules necessary for the functioning of the domestic market. Articles 101 to 109 of the TFEU are the main areas of competition law and, for this essay in particular, Article 101 on the prohibition of anti-competitive cooperation. This is the regulation that the primary agricultural organisations' derogation clause refers to.

Article 42 TFEU prevails over the general competition rules and states that the competition law is not fully applicable in agricultural aspects. However, derogations of this nature must always be seen in the light of the common agricultural policy in Article 39 TFEU. The common agricultural policy aims to ensure stability to the agricultural sector. Consequently 37,8 percentage of the EU budget for 2014-2020 is dedicated to ensure such stability. The agricultural regulation is intended to harmonize, streamline and simplify provisions in the agricultural market as far as possible.

The analytic section consists of a discussion of the possible advantages and disadvantages this exception provides, primarily to consumers. Some of the aspects addressed are the economics of scale in agriculture, the disadvantages of a higher concentration on the market, the impact of agriculture on the countryside landscape. It also discusses the impact of minor market players and farmers as well as the value of maintaining healthy competition and diversity. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats förklarar och diskuterar jordbrukets särställning inom konkurrensrätten. Enligt 2 kap. 4 § KL tillåts samarbete mellan primära jordbruksorganisationer som ett undantag till regleringen om konkurrens-begränsande samarbete. Definitionen av vad som utgör en primär jordbruksförening fastslås i 1 kap. 7 § KL. Undantaget tar sikte på samverkan mellan föreningens medlemmar och den verksamhet som är direkt knuten till dessa, exempelvis gemensamma anläggningar, lagring eller distribution. Det är dock klarlagt att undantaget inte är tillämplig på federal nivå.

Det fastslås i artikel 3.1.b FEUF att EU ska ha exklusiv befogenhet i fastställandet av de konkurrensregler som är nödvändiga för den unions-gemensamma marknadens funktion.... (More)
Denna uppsats förklarar och diskuterar jordbrukets särställning inom konkurrensrätten. Enligt 2 kap. 4 § KL tillåts samarbete mellan primära jordbruksorganisationer som ett undantag till regleringen om konkurrens-begränsande samarbete. Definitionen av vad som utgör en primär jordbruksförening fastslås i 1 kap. 7 § KL. Undantaget tar sikte på samverkan mellan föreningens medlemmar och den verksamhet som är direkt knuten till dessa, exempelvis gemensamma anläggningar, lagring eller distribution. Det är dock klarlagt att undantaget inte är tillämplig på federal nivå.

Det fastslås i artikel 3.1.b FEUF att EU ska ha exklusiv befogenhet i fastställandet av de konkurrensregler som är nödvändiga för den unions-gemensamma marknadens funktion. Artiklarna 101-109 i FEUF är de centrala på konkurrensrättens område. För denna uppsats är speciellt art. 101 om förbud mot konkurrensbegränsande samarbete viktig då detta är huvudregeln som undantagsbestämmelsen om primära jordbruks-organisationer syftar på.

Artikel 42 FEUF reglerar konkurrensrättens särreglering av jordbruksområdet, och har företräde framför de generella konkurrens-reglerna. Undantagsbestämmelser av detta slag måste dock alltid tillämpas med beaktande av den gemensamma jordbrukspolitikens mål i art. 39 FEUF. Den gemensamma jordbrukspolitiken är till för är att säkerställa en stabilitet för jordbrukssektorn. Som ett led i detta är 37,8 procent av EU:s budget 2014-2020 dedikerad till detta. Jordbruksförordningen är tänkt att så långt som möjligt harmonisera, effektivisera och förenkla bestämmelserna på jordbruksmarknadens område.

Analysdelen består av en diskuterande text av de möjliga för- och nackdelarna undantaget innebär för främst konsumenterna. Några av de aspekter som tas upp är stordriftsfördelarna i jordbruket ställt mot nackdelarna av en högre koncentration på marknaden, jordbrukets inverkan på ett levande kulturlandskap och mindre aktörers inverkan för kvarvarande jordbrukare samt värdet av att bevara en hälsosam konkurrens och mångfald. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Österberg, Sofie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, avtalsrätt, civilrätt, EU-rätt, företagsekonomi, konkurrensrätt, rättsekonomi, rättsvetenskap.
language
Swedish
id
8930299
date added to LUP
2018-02-06 14:30:18
date last changed
2018-02-06 14:30:18
@misc{8930299,
 abstract   = {{This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. The definition of what constitutes a primary agricultural association is defined in chapter 1, paragraph 7 of the competition act. The exception is aimed at cooperation between the members of the association and the activities directly linked to them, such as facilities, storage and/or distribution. However, it is clear that the exception does not cover federal cooperation. 

Article 3 (1) (b) TFEU states that the European Union (EU) shall have exclusive competence in determining the competition rules necessary for the functioning of the domestic market. Articles 101 to 109 of the TFEU are the main areas of competition law and, for this essay in particular, Article 101 on the prohibition of anti-competitive cooperation. This is the regulation that the primary agricultural organisations' derogation clause refers to.

Article 42 TFEU prevails over the general competition rules and states that the competition law is not fully applicable in agricultural aspects. However, derogations of this nature must always be seen in the light of the common agricultural policy in Article 39 TFEU. The common agricultural policy aims to ensure stability to the agricultural sector. Consequently 37,8 percentage of the EU budget for 2014-2020 is dedicated to ensure such stability. The agricultural regulation is intended to harmonize, streamline and simplify provisions in the agricultural market as far as possible.

The analytic section consists of a discussion of the possible advantages and disadvantages this exception provides, primarily to consumers. Some of the aspects addressed are the economics of scale in agriculture, the disadvantages of a higher concentration on the market, the impact of agriculture on the countryside landscape. It also discusses the impact of minor market players and farmers as well as the value of maintaining healthy competition and diversity.}},
 author    = {{Österberg, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Jag trivs bäst i öppna landskap” - En analys av undantaget för primära jordbruksföreningar och dess konkurrenseffekter}},
 year     = {{2017}},
}