Advanced

Aktiebolagets samhällsansvar - lag eller moral? - En diskussion om vinstkriteriet i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen

Bergvad, Pernilla LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Problematik med global fattigdom och social orättvisa till följdeffekt av obalans i nuvarande rättsystem. Inom svensk aktiebolagsrätt råder en konflikt mellan aktieägares ekonomiska vinstmaximeringsintresse och människors skydd för mänskliga rättigheter i lågprisländer. Utnyttjande av slav- och barnarbete blir en oönskad konsekvens av företags jakt på låga priser och höga vinster. Uppsatsen identifierar motsättningar i nuvarande rättssystem och lägger fram förslag på hur lagstiftningen till liten del kan lösa ett allmänt globalt samhällsproblem.

De centrala forskningsfrågorna som uppsatsen utreder är om svenska företag är förpliktigade att ta ett samhällsansvar eller är hållbart företagande endast en fråga om moraliskt ansvarstagande?... (More)
Problematik med global fattigdom och social orättvisa till följdeffekt av obalans i nuvarande rättsystem. Inom svensk aktiebolagsrätt råder en konflikt mellan aktieägares ekonomiska vinstmaximeringsintresse och människors skydd för mänskliga rättigheter i lågprisländer. Utnyttjande av slav- och barnarbete blir en oönskad konsekvens av företags jakt på låga priser och höga vinster. Uppsatsen identifierar motsättningar i nuvarande rättssystem och lägger fram förslag på hur lagstiftningen till liten del kan lösa ett allmänt globalt samhällsproblem.

De centrala forskningsfrågorna som uppsatsen utreder är om svenska företag är förpliktigade att ta ett samhällsansvar eller är hållbart företagande endast en fråga om moraliskt ansvarstagande? Är vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL är förenligt med regeringens vision om hållbart företagande, samt hur kan rättssystemet balanseras?

Forskning visar på att Corporate Social Responsibility inte bara kan bidra till ökad lönsamhet för företagen, utan att det är en absolut nödvändigt att ta hänsyn till detta för att generera vinst.

För att företag ska ta sitt samhällsansvar på allvar krävs en förändring i den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen genom tydligare och skarpare lagkrav på hållbart företagande. En lösning är att vidga intressentperspektivet i 3 kap. 3 § ABL till att omfatta fler intressenter än bara aktieägare. (Less)
Abstract
Global poverty and social injustice is a consequence of imbalance in the current legal system. Within Swedish company law there is a conflict between the interest of the shareholders' economic profit and human rights protection in low-cost countries, this thesis is about Corporate Social Responsibility. Utilization of slave and child labor that is a consequence of companies pursuing low prices and high profits is insufferable. The essay identifies contradictions in the current legal system and presents proposals on how the legislation can, to a small extent, solve some general global social problems.

Questions that this paper examines are whether Swedish companies are obliged to apply corporate social responsibility or is sustainable... (More)
Global poverty and social injustice is a consequence of imbalance in the current legal system. Within Swedish company law there is a conflict between the interest of the shareholders' economic profit and human rights protection in low-cost countries, this thesis is about Corporate Social Responsibility. Utilization of slave and child labor that is a consequence of companies pursuing low prices and high profits is insufferable. The essay identifies contradictions in the current legal system and presents proposals on how the legislation can, to a small extent, solve some general global social problems.

Questions that this paper examines are whether Swedish companies are obliged to apply corporate social responsibility or is sustainable entrepreneurship only a matter of moral responsibility? Is the profit goal in 3 chapter 3 § of the ABL consistent with the Government's vision of sustainable entrepreneurship. Focusing on how the legal system can become more balanced.

Research shows that Corporate Social Responsibility not only help increase business profitability, but that it is absolutely necessary to take CSR into consideration to generate profits.

In order for companies to take their social responsibility seriously, a change in corporate law is required through clearer and sharper legal requirements for sustainable entrepreneurship. One solution is to broaden the stakeholder perspective in 3 chapter 3 § of the ABL to include more stakeholders than only shareholders. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergvad, Pernilla LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Social Responsibility Företags samhällsansvar 3 kap. 3 § ABL Vinstsyfte
language
Swedish
id
8930400
date added to LUP
2018-02-06 14:28:28
date last changed
2018-02-06 14:28:28
@misc{8930400,
 abstract   = {Global poverty and social injustice is a consequence of imbalance in the current legal system. Within Swedish company law there is a conflict between the interest of the shareholders' economic profit and human rights protection in low-cost countries, this thesis is about Corporate Social Responsibility. Utilization of slave and child labor that is a consequence of companies pursuing low prices and high profits is insufferable. The essay identifies contradictions in the current legal system and presents proposals on how the legislation can, to a small extent, solve some general global social problems.

Questions that this paper examines are whether Swedish companies are obliged to apply corporate social responsibility or is sustainable entrepreneurship only a matter of moral responsibility? Is the profit goal in 3 chapter 3 § of the ABL consistent with the Government's vision of sustainable entrepreneurship. Focusing on how the legal system can become more balanced.

Research shows that Corporate Social Responsibility not only help increase business profitability, but that it is absolutely necessary to take CSR into consideration to generate profits.

In order for companies to take their social responsibility seriously, a change in corporate law is required through clearer and sharper legal requirements for sustainable entrepreneurship. One solution is to broaden the stakeholder perspective in 3 chapter 3 § of the ABL to include more stakeholders than only shareholders.},
 author    = {Bergvad, Pernilla},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility Företags samhällsansvar 3 kap. 3 § ABL Vinstsyfte},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktiebolagets samhällsansvar - lag eller moral? - En diskussion om vinstkriteriet i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen},
 year     = {2017},
}