Advanced

Restriktiv restriktionsanvändning - om möjliga åtgärder för att begränsa restriktionerna på svenska häkten

Holme, Felicia (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sverige har under mer än 20 års tid fått motta kritik från olika internationella organ på grund av den omfattande användningen av restriktioner för häktade. Restriktionerna innebär att den häktade begränsas i sina möjligheter att till exempel ta emot besök eller vistas i gemensamhet med andra intagna, vilket leder till att den häktade i hög grad isoleras.
Syftet med uppsatsen är att bidra till diskussionen om vilka förändringar i lagstiftningen som kan och bör genomföras för att begränsa restriktionsanvändningen på de svenska häktena. Utgångspunkten är att restriktionsanvändandet måste minska med hänsyn till dess långtgående inskränkningar av de häktades mänskliga rättigheter.
Studien genomförs med hjälp av rättsdogmatisk och komparativ... (More)
Sverige har under mer än 20 års tid fått motta kritik från olika internationella organ på grund av den omfattande användningen av restriktioner för häktade. Restriktionerna innebär att den häktade begränsas i sina möjligheter att till exempel ta emot besök eller vistas i gemensamhet med andra intagna, vilket leder till att den häktade i hög grad isoleras.
Syftet med uppsatsen är att bidra till diskussionen om vilka förändringar i lagstiftningen som kan och bör genomföras för att begränsa restriktionsanvändningen på de svenska häktena. Utgångspunkten är att restriktionsanvändandet måste minska med hänsyn till dess långtgående inskränkningar av de häktades mänskliga rättigheter.
Studien genomförs med hjälp av rättsdogmatisk och komparativ metod. Utöver Sverige studeras också Danmark och Norge, bland annat eftersom de länderna också mottagit internationell kritik på grund av sitt restriktionsanvändande, men också för att det då är möjligt att genomföra studien med hjälp av primärkällor på originalspråk.
Uppsatsens resultat visar att det finns flera tänkbara kategorier av åtgärder som kan vidtas för att begränsa restriktionsanvändandet. En av de viktigaste, och mest komplicerade, kategorierna rör ökade möjligheter till tidig bevissäkring. För att genomföra sådana åtgärder krävs förändrade bevisregler och genom det viss modifiering av i synnerhet omedelbarhetsprincipen. Vidare är det också möjligt att bland annat införa maximala tidsgränser för restriktionsanvändandet, högre krav på föreskrivet straff för att restriktioner ska bli aktuella eller en förändrad beslutsordning vid åläggandet av restriktioner. (Less)
Abstract
Over the last 20 years, Sweden has received criticism from a number of international organs for its extensive use of restrictions on remand prisoners. Restrictions mean that the detained person is limited, for example, in his or her possibilities to receive visits or to spend time with other inmates. This leads to a high degree of isolation of the detained person.
The purpose of this thesis is to contribute to the discussion about what changes in the legislation that can and should be implemented to limit the use of restrictions in Swedish pre-trial detention facilities. The starting-point of the thesis is that the use of restrictions must be reduced, due to its far-reaching limitations on the human rights of the detained persons.
The... (More)
Over the last 20 years, Sweden has received criticism from a number of international organs for its extensive use of restrictions on remand prisoners. Restrictions mean that the detained person is limited, for example, in his or her possibilities to receive visits or to spend time with other inmates. This leads to a high degree of isolation of the detained person.
The purpose of this thesis is to contribute to the discussion about what changes in the legislation that can and should be implemented to limit the use of restrictions in Swedish pre-trial detention facilities. The starting-point of the thesis is that the use of restrictions must be reduced, due to its far-reaching limitations on the human rights of the detained persons.
The study is carried out using traditional legal and comparative methods. In addition to Sweden, Denmark and Norway are also studied, partly because they have also received criticism due to their use of restrictions, but also because it makes it possible to carry out the study with the help of primary sources on their original language.
The results of the thesis show that there are several legitimate categories of measures that could be taken to limit the use of restrictions. One of the most important and most complicated categories concern increased opportunities to secure evidence early in the preliminary investigation. To implement such measures, it is necessary to change the rules about evidence, which would mean a modification of especially the principle of immediacy. It is also possible to establish a maximum limit of time for the use of restrictions, to establish higher limits of penalties before the use of restrictions can be in question or to change who has the authority to impose restrictions on suspects in custody. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holme, Felicia
supervisor
organization
alternative title
Restrictive use of restrictions - a study of possible ways to limit the use of restrictions on remand prisoners in Sweden
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, straffprocessrätt, häktning, restriktioner, isolationsfængsel, fullstendig isolasjon, varetægtsfængsling, varetektsfengsling
language
Swedish
id
8930429
date added to LUP
2018-02-01 13:59:14
date last changed
2018-03-13 10:20:42
@misc{8930429,
 abstract   = {Over the last 20 years, Sweden has received criticism from a number of international organs for its extensive use of restrictions on remand prisoners. Restrictions mean that the detained person is limited, for example, in his or her possibilities to receive visits or to spend time with other inmates. This leads to a high degree of isolation of the detained person. 
The purpose of this thesis is to contribute to the discussion about what changes in the legislation that can and should be implemented to limit the use of restrictions in Swedish pre-trial detention facilities. The starting-point of the thesis is that the use of restrictions must be reduced, due to its far-reaching limitations on the human rights of the detained persons. 
The study is carried out using traditional legal and comparative methods. In addition to Sweden, Denmark and Norway are also studied, partly because they have also received criticism due to their use of restrictions, but also because it makes it possible to carry out the study with the help of primary sources on their original language. 
The results of the thesis show that there are several legitimate categories of measures that could be taken to limit the use of restrictions. One of the most important and most complicated categories concern increased opportunities to secure evidence early in the preliminary investigation. To implement such measures, it is necessary to change the rules about evidence, which would mean a modification of especially the principle of immediacy. It is also possible to establish a maximum limit of time for the use of restrictions, to establish higher limits of penalties before the use of restrictions can be in question or to change who has the authority to impose restrictions on suspects in custody.},
 author    = {Holme, Felicia},
 keyword   = {straffrätt,straffprocessrätt,häktning,restriktioner,isolationsfængsel,fullstendig isolasjon,varetægtsfængsling,varetektsfengsling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Restriktiv restriktionsanvändning - om möjliga åtgärder för att begränsa restriktionerna på svenska häkten},
 year     = {2017},
}