Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är den externa självbestämmanderätten relevant i det postkoloniala samhället?

Jinert, Tom LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The right to self-determination has since its birth been subject to intense
discussion and controversy. Self-determination evolved from being a
principle primarly used as policial tool into an invokable right in
international law. Since the mid 20th century it has been famously used in
the dismantling of the many colonial empires that once were common. It is
however, to this day, not perfectly clear how enjoys the right to external
self-determination. This essay investigates whether the right to external selfdetermination
has any relevancy in a post-colonial world, what the right
entails and who the holder of that right is. Furthemore, this essay examines
three contemporary situations where the right to external self-determination... (More)
The right to self-determination has since its birth been subject to intense
discussion and controversy. Self-determination evolved from being a
principle primarly used as policial tool into an invokable right in
international law. Since the mid 20th century it has been famously used in
the dismantling of the many colonial empires that once were common. It is
however, to this day, not perfectly clear how enjoys the right to external
self-determination. This essay investigates whether the right to external selfdetermination
has any relevancy in a post-colonial world, what the right
entails and who the holder of that right is. Furthemore, this essay examines
three contemporary situations where the right to external self-determination
has been invoked.

Based on international legal instruments aswell as UN and state practise,
this essay concludes that contemporary customary international law gives
the right to external self-determination to two groups of people; those under
colonial domination and those under foreign occupation.
Finally, this essay presents an alternative solution to the question of external
self-determination. First, it is suggested that there should be a shift in focus
from the external aspect of self-determination to the internal side of the
spectrum, escpially in regards to national minorities. It also calls upon the
international community to promote the creation of a customry rule that
gives minorites a right of remedial secession when subject to gross human
rights breaches from the state. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Rätten till självbestämmande har sedan den först formulerades, varit föremål för avsevärd debatt och kontrovers. Principen utvecklades från att främst vara ett politiskt verktyg till att bli en åberopbar rättighet inom folkrätten. Under 1900-talet spelade självbestämmanderätten en avgörande roll i den våg av avkolonisering som sköljde över världen. Det är emellertid, fortfarande idag, inte helt klarlagt vem som åtnjuter självbestämmanderätt. Denna uppsats undersöker huruvida rättigheten är relevant i ett postkolonialt samhälle, vad rättigheten innebär och vem som åtnjuter den. Vidare så undersöker uppsatsen tre moderna situationer där en extern självbestämmanderätt har åberopats.

Med utgångspunkt i internationella avtal samt stats- och... (More)
Rätten till självbestämmande har sedan den först formulerades, varit föremål för avsevärd debatt och kontrovers. Principen utvecklades från att främst vara ett politiskt verktyg till att bli en åberopbar rättighet inom folkrätten. Under 1900-talet spelade självbestämmanderätten en avgörande roll i den våg av avkolonisering som sköljde över världen. Det är emellertid, fortfarande idag, inte helt klarlagt vem som åtnjuter självbestämmanderätt. Denna uppsats undersöker huruvida rättigheten är relevant i ett postkolonialt samhälle, vad rättigheten innebär och vem som åtnjuter den. Vidare så undersöker uppsatsen tre moderna situationer där en extern självbestämmanderätt har åberopats.

Med utgångspunkt i internationella avtal samt stats- och FN-praxis dras slutsatsen att den internationella sedvanerätten innehåller en extern självbestämmanderätt för två grupper av folk; de som är föremål för en kolonialmakt och de som är under utländsk ockupation.

Slutligen så presenterar uppsatsen två förslag på hur den externa självbestämmanderätten kan förbättras. Dels så föreslås det att fokus bör skifta från den externa aspekten av självbestämmanderätten, till den interna aspekten. Detta i synnerhet vad gäller nationella minoriteters anspråk. Uppsatsen avslutas med en uppmaning till världssamfundet att främja skapandet av en sedvanerättslig regel som ger minoriteter som är föremål för grova kränkningar av deras rättigheter, en möjlighet till ”remedial secession”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jinert, Tom LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
International Law, Self-determination, Secession, Folkrätt, Självbestämmande, Remedial Secession
language
Swedish
id
8930550
date added to LUP
2018-02-06 14:24:26
date last changed
2018-02-06 14:24:26
@misc{8930550,
 abstract   = {{The right to self-determination has since its birth been subject to intense
discussion and controversy. Self-determination evolved from being a
principle primarly used as policial tool into an invokable right in
international law. Since the mid 20th century it has been famously used in
the dismantling of the many colonial empires that once were common. It is
however, to this day, not perfectly clear how enjoys the right to external
self-determination. This essay investigates whether the right to external selfdetermination
has any relevancy in a post-colonial world, what the right
entails and who the holder of that right is. Furthemore, this essay examines
three contemporary situations where the right to external self-determination
has been invoked.

Based on international legal instruments aswell as UN and state practise,
this essay concludes that contemporary customary international law gives
the right to external self-determination to two groups of people; those under
colonial domination and those under foreign occupation.
Finally, this essay presents an alternative solution to the question of external
self-determination. First, it is suggested that there should be a shift in focus
from the external aspect of self-determination to the internal side of the
spectrum, escpially in regards to national minorities. It also calls upon the
international community to promote the creation of a customry rule that
gives minorites a right of remedial secession when subject to gross human
rights breaches from the state.}},
 author    = {{Jinert, Tom}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är den externa självbestämmanderätten relevant i det postkoloniala samhället?}},
 year     = {{2017}},
}