Advanced

”I agreed to fuck him with a condom, not without it” - Om nonconsensual condom removal med utgångspunkt i brotten ofredande, sexuellt ofredande och våldtäkt

Rosqvist, Hanna LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Nonconsensual condom removal refers to when someone preconditions sexual intercourse with the use of a condom, while the other person, during the intercourse, removes the condom without consent. Alexandra Brodsky, the author of the first, and only, article concerning nonconsensual condom removal, points out that women subjected to nonconsensual condom removal experienced some kind of violation. Nevertheless, they struggled to define the violation they had experienced. They also had difficulties identifying which, if any, legal remedies were available to them.

Nonconsensual condom removal is neither explicitly criminalized in Swedish penal law, nor subject to any Swedish criminal judgments. Moreover, except from Brodsky’s article, there... (More)
Nonconsensual condom removal refers to when someone preconditions sexual intercourse with the use of a condom, while the other person, during the intercourse, removes the condom without consent. Alexandra Brodsky, the author of the first, and only, article concerning nonconsensual condom removal, points out that women subjected to nonconsensual condom removal experienced some kind of violation. Nevertheless, they struggled to define the violation they had experienced. They also had difficulties identifying which, if any, legal remedies were available to them.

Nonconsensual condom removal is neither explicitly criminalized in Swedish penal law, nor subject to any Swedish criminal judgments. Moreover, except from Brodsky’s article, there are no studies to be found on the area of nonconsensual condom removal. The objective of this thesis is to examine how nonconsensual condom removal can be understood regarding the provisions of molestation, sexual molestation and rape, by carrying out a judicial enquiry based on legal dogmatic method. Furthermore, this thesis aims at analyzing how the result from the judicial enquiry and nonconsensual condom removal as a phenomenon can be understood through the lens of feminist theories of sexual violence.

The thesis shows that preconditioned usage of condom during sexual intercourse could be an expression of sexual integrity and the right to sexual self-determination, both of which are interests of protection concerning the sexual offence legislation. In addition, the thesis shows that positioning nonconsensual condom removal within the confines of the existing provisions could be difficult, although there is some room for arguing it could constitute sexual molestation. Lastly, the thesis suggests that nonconsensual condom removal could be understood as an expression of patriarchal power and could be placed within a pattern of different forms of sexual violence that women are exposed to by men. (Less)
Abstract (Swedish)
Nonconsensual condom removal innebär att en person villkorar ett samlag med kondomanvändning, medan den andra personen under samlaget tar av kondomen utan samtycke. Alexandra Brodsky, författaren till den första och hittills enda, artikeln avseende nonconsensual condom removal, framhåller att kvinnor som blivit utsatta för nonconsensual condom removal har upplevt någon slags kränkning. De har dock inte kunnat sätta ord på vilken slags kränkning de varit med om. De har dessutom haft svårt att avgöra vilka, om några, rättsliga möjligheter till upprättelse som står till deras förfogande.

Det finns ingen uttrycklig svensk straffrättslig reglering avseende nonconsensual condom removal. Vidare finns det inga svenska avgöranden som behandlar... (More)
Nonconsensual condom removal innebär att en person villkorar ett samlag med kondomanvändning, medan den andra personen under samlaget tar av kondomen utan samtycke. Alexandra Brodsky, författaren till den första och hittills enda, artikeln avseende nonconsensual condom removal, framhåller att kvinnor som blivit utsatta för nonconsensual condom removal har upplevt någon slags kränkning. De har dock inte kunnat sätta ord på vilken slags kränkning de varit med om. De har dessutom haft svårt att avgöra vilka, om några, rättsliga möjligheter till upprättelse som står till deras förfogande.

Det finns ingen uttrycklig svensk straffrättslig reglering avseende nonconsensual condom removal. Vidare finns det inga svenska avgöranden som behandlar fenomenet och det finns, utöver Brodskys artikel, inga vetenskapliga studier på området. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur nonconsensual condom removal förhåller sig till brotten ofredande, sexuellt ofredande och våldtäkt genom att genomföra en rättsutredning grundad på rättsdogmatisk metod. Vidare syftar uppsatsen till att analysera hur rättsutredningens resultat och nonconsensual condom removal som fenomen förhåller sig till feministiska teorier om sexuellt våld.

Uppsatsen visar att villkorad kondomanvändning vid samlag kan sägas vara ett uttryck för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten, vilka är av lagstiftaren uttalade skyddsintressen för sexualbrottslagstiftningen. Uppsatsen konstaterar vidare att rättsläget avseende nonconsensual condom removal är oklart. Medan det finns visst utrymme att argumentera för att det kan anses falla under sexuellt ofredande, är det desto svårare att försöka hävda att det kan röra sig om ofredande eller våldtäkt. Slutligen visar uppsatsen att nonconsensual condom removal kan ses som ett patriarkalt maktuttryck och att det kan placeras i ett mönster av olika former av sexuellt våld som män utsätter kvinnor för. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosqvist, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
8930642
date added to LUP
2018-02-07 11:06:07
date last changed
2018-02-07 11:06:07
@misc{8930642,
 abstract   = {Nonconsensual condom removal refers to when someone preconditions sexual intercourse with the use of a condom, while the other person, during the intercourse, removes the condom without consent. Alexandra Brodsky, the author of the first, and only, article concerning nonconsensual condom removal, points out that women subjected to nonconsensual condom removal experienced some kind of violation. Nevertheless, they struggled to define the violation they had experienced. They also had difficulties identifying which, if any, legal remedies were available to them.

Nonconsensual condom removal is neither explicitly criminalized in Swedish penal law, nor subject to any Swedish criminal judgments. Moreover, except from Brodsky’s article, there are no studies to be found on the area of nonconsensual condom removal. The objective of this thesis is to examine how nonconsensual condom removal can be understood regarding the provisions of molestation, sexual molestation and rape, by carrying out a judicial enquiry based on legal dogmatic method. Furthermore, this thesis aims at analyzing how the result from the judicial enquiry and nonconsensual condom removal as a phenomenon can be understood through the lens of feminist theories of sexual violence.

The thesis shows that preconditioned usage of condom during sexual intercourse could be an expression of sexual integrity and the right to sexual self-determination, both of which are interests of protection concerning the sexual offence legislation. In addition, the thesis shows that positioning nonconsensual condom removal within the confines of the existing provisions could be difficult, although there is some room for arguing it could constitute sexual molestation. Lastly, the thesis suggests that nonconsensual condom removal could be understood as an expression of patriarchal power and could be placed within a pattern of different forms of sexual violence that women are exposed to by men.},
 author    = {Rosqvist, Hanna},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”I agreed to fuck him with a condom, not without it” - Om nonconsensual condom removal med utgångspunkt i brotten ofredande, sexuellt ofredande och våldtäkt},
 year     = {2017},
}