Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Asyl och rätten till bostad

Bastos, Linn LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Antalet nyanlända personer i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren. Ansvaret för dessa människors boende är både en statlig och en kommunal angelägenhet. Denna uppsats undersöker ansvarsfördelningen och hur långt rätten till bostad sträcker sig i svensk lagstiftning. Uppsatsen undersöker om rätten till bostad åtnjuts på lika villkor av alla människor som lagligen uppehåller sig i Sverige. Denna fråga studeras på tre nivåer – internationell och nationell svensk rätt.

I FN:s konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och även i den reviderade europeiska sociala stadgan etableras rätten till en lämplig bostad samt att denna rätt ska åtnjutas med respekt av principen om icke-diskriminering. Sverige har ratificerat... (More)
Antalet nyanlända personer i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren. Ansvaret för dessa människors boende är både en statlig och en kommunal angelägenhet. Denna uppsats undersöker ansvarsfördelningen och hur långt rätten till bostad sträcker sig i svensk lagstiftning. Uppsatsen undersöker om rätten till bostad åtnjuts på lika villkor av alla människor som lagligen uppehåller sig i Sverige. Denna fråga studeras på tre nivåer – internationell och nationell svensk rätt.

I FN:s konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och även i den reviderade europeiska sociala stadgan etableras rätten till en lämplig bostad samt att denna rätt ska åtnjutas med respekt av principen om icke-diskriminering. Sverige har ratificerat dessa konventioner och har således förpliktigat sig att se till att svensk rätt överensstämmer med dessa internationella åtaganden. Svensk rättspraxis har reagerat starkt på när kommuner eller privata aktörer har försökt behandla migranter på ett sämre sätt än en svensk medborgare i en jämförbar situation. En stat har dock ett utrymme att inte likabehandla asylsökande med nationens invånare. Detta har Sverige infört genom lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen ska dock inte vara vare sig direkt diskriminerande eller indirekt diskriminerande.

Slutsatsen för denna uppsats är att den speciallagstiftning som infördes 2016 kan ha den effekten att nyanlända personer får en sämre utgångspunkt i jämförelse med övriga utsatta grupper i samhället som har en rätt till att få hjälp att erhålla en lämplig bostad. Implementeringen av rätten till bostad är relativt tydlig i svensk rättspraxis men både staten och kommunerna har svårt att följa de uttalanden som stadgat att det finns en rätt till en lämplig bostad i Sverige i vissa fall. (Less)
Abstract
In the last years, there has been a largely increased number of refugees in Sweden. The responsibility for these peoples’ living situation are both a responsibility for the state and for the municipalities. Thus, this paper will examine the distribution of responsibility and how far the right to housing extends in Swedish national law. This paper focus on the subject if the right to housing is enjoyed on the same terms for all people who are legally residing in Sweden. The question is examined on three levels – an international and Swedish level.

In both the Convention of Economic, Social and Cultural rights and the Revised European Social Convention, the right to adequate housing is established. Further, the right shall be enjoyed... (More)
In the last years, there has been a largely increased number of refugees in Sweden. The responsibility for these peoples’ living situation are both a responsibility for the state and for the municipalities. Thus, this paper will examine the distribution of responsibility and how far the right to housing extends in Swedish national law. This paper focus on the subject if the right to housing is enjoyed on the same terms for all people who are legally residing in Sweden. The question is examined on three levels – an international and Swedish level.

In both the Convention of Economic, Social and Cultural rights and the Revised European Social Convention, the right to adequate housing is established. Further, the right shall be enjoyed without any form of discrimination. A state like Sweden, who has ratified both these conventions, is responsible that Swedish Law is coherent with these international commitments. The Swedish legal practice has reacted strongly when municipalities and private actors has tried to treat migrants differently than a Swedish citizen in a comparable situation. Even so, a state has some room to treat asylum seekers differently than the nation’s residents. In this aspect, Sweden has introduced the Law of residence. However, the law shall not be either direct discriminated or indirect discriminated.

The conclusion reached is that the Law of residence for certain newly arrived in Sweden that was implemented 2016, can have the effect that this group has a worse starting position in comparison with other exposed groups that has a right of help to find a residence. The implementation of the right to adequate housing is relatively clear in Swedish legal practice. Even so, both the state and the municipalities have a difficult time to follow the practice who statutes the right to adequate housing in certain cases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bastos, Linn LU
supervisor
organization
alternative title
Asylum and the Right to Housing
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bostadsrätt, Asylrätt
language
Swedish
id
8930746
date added to LUP
2018-01-25 14:19:42
date last changed
2018-01-25 14:19:42
@misc{8930746,
 abstract   = {{In the last years, there has been a largely increased number of refugees in Sweden. The responsibility for these peoples’ living situation are both a responsibility for the state and for the municipalities. Thus, this paper will examine the distribution of responsibility and how far the right to housing extends in Swedish national law. This paper focus on the subject if the right to housing is enjoyed on the same terms for all people who are legally residing in Sweden. The question is examined on three levels – an international and Swedish level.

In both the Convention of Economic, Social and Cultural rights and the Revised European Social Convention, the right to adequate housing is established. Further, the right shall be enjoyed without any form of discrimination. A state like Sweden, who has ratified both these conventions, is responsible that Swedish Law is coherent with these international commitments. The Swedish legal practice has reacted strongly when municipalities and private actors has tried to treat migrants differently than a Swedish citizen in a comparable situation. Even so, a state has some room to treat asylum seekers differently than the nation’s residents. In this aspect, Sweden has introduced the Law of residence. However, the law shall not be either direct discriminated or indirect discriminated.

The conclusion reached is that the Law of residence for certain newly arrived in Sweden that was implemented 2016, can have the effect that this group has a worse starting position in comparison with other exposed groups that has a right of help to find a residence. The implementation of the right to adequate housing is relatively clear in Swedish legal practice. Even so, both the state and the municipalities have a difficult time to follow the practice who statutes the right to adequate housing in certain cases.}},
 author    = {{Bastos, Linn}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Asyl och rätten till bostad}},
 year     = {{2017}},
}