Advanced

I landets intresse - Om riksintressekonflikter i 3 kap. 10 § miljöbalken

Rönnbäck, David LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Vid en avvägning mellan två oförenliga riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB ska företräde lämnas åt det intresse som på det lämpligaste sättet främjar en långsiktigt god hushållning. Uppsatsen tar sikte på att analysera vilka fak-torer som är avgörande vid en sådan bedömning.
För att en avvägning enligt 3 kap. 10 § MB över huvud taget ska bli aktuell krävs inledningsvis att domstolen konstaterar att det rör sig om en påtaglig skada på två eller fler av de aktuella intressena. För förståelsen av bestäm-melsen analyseras därför även påtaglighetsrekvisitet.
Framställningen använder sig av en rättsdogmatisk metod och tar främst sikte på att analysera domstolarnas resonemang vid en konflikt mellan riks-intressen, både när rätten konstaterar... (More)
Vid en avvägning mellan två oförenliga riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB ska företräde lämnas åt det intresse som på det lämpligaste sättet främjar en långsiktigt god hushållning. Uppsatsen tar sikte på att analysera vilka fak-torer som är avgörande vid en sådan bedömning.
För att en avvägning enligt 3 kap. 10 § MB över huvud taget ska bli aktuell krävs inledningsvis att domstolen konstaterar att det rör sig om en påtaglig skada på två eller fler av de aktuella intressena. För förståelsen av bestäm-melsen analyseras därför även påtaglighetsrekvisitet.
Framställningen använder sig av en rättsdogmatisk metod och tar främst sikte på att analysera domstolarnas resonemang vid en konflikt mellan riks-intressen, både när rätten konstaterar att det inte rör sig om en påtaglig skada såväl som när domstolen gör det.
Definitionen av påtaglig skiljer sig åt mellan motiven och den redovisade praxisen. Motiven har en väldigt generös definition, medan praxis snarare anser att riksintressets värde ska riskerar att förloras för att det ska anses vara en påtaglig skada.
Av det redovisade materialet är det tydligt att det finns en bristande väg-ledning från motiven och domstolarna beaktar följaktligen omständigheter-na i det enskilda fallet utifrån en helhetsbild. Det läggs emellertid stor vikt vid de faktorer som enligt motiven ska beaktas, det vill säga ett samhällse-konomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt perspektiv. Allt som oftast lämnas exploateringsintresset företräde framför bevarandeintresset för att möjliggöra att två intressen i största möjliga mån kan samexistera, istället för att exploateringsintresset helt förloras. Det är även tydligt att det sam-hällsekonomiska perspektivet ges en stor tyngd. (Less)
Abstract
In the third chapter of the environmental code (miljöbalk), the legal insti-tute of national interests is regulated. When two or more national interests come in conflict, a determining agency must decide which interest that will gain precedence. According to the regulation in the 10th paragraph of the third chapter of the environmental code, precedence will be given to the interests which in a long-term perspective best promotes a good economi-zation of the ground, the water and the physical environment in general.
To conclude that a conflict is at hand, the determining agency must declare that both the interests are at risk of becoming substantially damaged. How-ever, the law doesn’t provide a legal definition of what is to be defined... (More)
In the third chapter of the environmental code (miljöbalk), the legal insti-tute of national interests is regulated. When two or more national interests come in conflict, a determining agency must decide which interest that will gain precedence. According to the regulation in the 10th paragraph of the third chapter of the environmental code, precedence will be given to the interests which in a long-term perspective best promotes a good economi-zation of the ground, the water and the physical environment in general.
To conclude that a conflict is at hand, the determining agency must declare that both the interests are at risk of becoming substantially damaged. How-ever, the law doesn’t provide a legal definition of what is to be defined as a substantial damage.
The essay analyzes what the legal sources consider to be the definition of a substantial damage and which factors that are taking into consideration when determining which interest that will gain precedence.
The definition of “substantial” is ambiguous amongst the legal sources, whereas the legislative history considers the application to be wide whilst the courts applies a narrow definition of the term.
When the deciding agency determines which interest will gain precedence over the other, the court tends to consider the wholeness of the case through the factors provided by the legislative history, i.e. national economical, ecological, social and cultural perspectives. Also, international obligations such as climate agreements are taken into consideration. Often, the national economical perspective is a heavy factor. The court tends to choose an al-ternative that let two conflicting interests coexist as much as possible, which leads to exploiting interests often gaining precedence over conserva-tion interests. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rönnbäck, David LU
supervisor
organization
alternative title
In the interest of the nation
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, förvaltningsrätt, miljörätt, riksintresse, påtaglig skada, 3 kap. 10 § MB
language
Swedish
id
8930819
date added to LUP
2018-01-25 08:26:44
date last changed
2018-01-25 08:26:44
@misc{8930819,
 abstract   = {In the third chapter of the environmental code (miljöbalk), the legal insti-tute of national interests is regulated. When two or more national interests come in conflict, a determining agency must decide which interest that will gain precedence. According to the regulation in the 10th paragraph of the third chapter of the environmental code, precedence will be given to the interests which in a long-term perspective best promotes a good economi-zation of the ground, the water and the physical environment in general. 
To conclude that a conflict is at hand, the determining agency must declare that both the interests are at risk of becoming substantially damaged. How-ever, the law doesn’t provide a legal definition of what is to be defined as a substantial damage. 
The essay analyzes what the legal sources consider to be the definition of a substantial damage and which factors that are taking into consideration when determining which interest that will gain precedence. 
The definition of “substantial” is ambiguous amongst the legal sources, whereas the legislative history considers the application to be wide whilst the courts applies a narrow definition of the term. 
When the deciding agency determines which interest will gain precedence over the other, the court tends to consider the wholeness of the case through the factors provided by the legislative history, i.e. national economical, ecological, social and cultural perspectives. Also, international obligations such as climate agreements are taken into consideration. Often, the national economical perspective is a heavy factor. The court tends to choose an al-ternative that let two conflicting interests coexist as much as possible, which leads to exploiting interests often gaining precedence over conserva-tion interests.},
 author    = {Rönnbäck, David},
 keyword   = {civilrätt,förvaltningsrätt,miljörätt,riksintresse,påtaglig skada,3 kap. 10 § MB},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I landets intresse - Om riksintressekonflikter i 3 kap. 10 § miljöbalken},
 year     = {2017},
}