Advanced

Våld och hot mot polis - Det förstärkta straffskyddet, ett särskilt svagt skydd för polisen

Ekholm, Fredrik LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Våld och hot mot polis blir allt grövre. De kriminella ser inte längre något hinder mot att angripa en polis. Anledningen därtill är att en svensk polis p.g.a. yrkets skyldigheter också förväntas tåla mer än resten av den svenska befolkningen varför straffen inte står anpassade till de utförda brotten. Det förstärkta straffskyddet som är lagstadgat genom bestämmelser i det 17 ka-pitlet brottsbalken har som avsikt att särskilt skydda de personer som utövar myndighet genom att tillämpa en något högre straffsats för sådana brott. Huvudbestämmelsen för brott mot polis är våld eller hot mot tjänsteman. Sedan år 2016 tillfördes en grov grad i lagbestämmelsen. Den grova graden har än så länge inte medfört någon direkt effekt i dömandet för våld... (More)
Våld och hot mot polis blir allt grövre. De kriminella ser inte längre något hinder mot att angripa en polis. Anledningen därtill är att en svensk polis p.g.a. yrkets skyldigheter också förväntas tåla mer än resten av den svenska befolkningen varför straffen inte står anpassade till de utförda brotten. Det förstärkta straffskyddet som är lagstadgat genom bestämmelser i det 17 ka-pitlet brottsbalken har som avsikt att särskilt skydda de personer som utövar myndighet genom att tillämpa en något högre straffsats för sådana brott. Huvudbestämmelsen för brott mot polis är våld eller hot mot tjänsteman. Sedan år 2016 tillfördes en grov grad i lagbestämmelsen. Den grova graden har än så länge inte medfört någon direkt effekt i dömandet för våld eller hot mot polis. Gärningar som i en del fall hade utgjort ett grovt brott om de varit riktade mot någon annan än en polis har fortsatt att bedömas som brott av normalgraden.

En polis måste ha en högre beredskap men toleransnivån bör alltjämt vara densamma. Det förstärkta straffskyddet har för polisen blivit ett försvagat straffskydd. Det gäller genomgående för de behandlade lagbestämmelserna, oavsett om de befinner sig i det 17 kapitlet brottsbalken eller inte. Polisens skyddsvärda ställning har inte tagits tillräckligt allvarligt på varför vi också står där vi gör idag. En förändring på området måste ske och frågan är om den pågående utredningen om brott mot blåljuspersonal och andra samhälls-nyttiga funktioner är tillräcklig. Polisens egenart och betydelse för samhället får ej tas för lätt på. En egen bestämmelse för polisen med en synnerligen grov grad av brott mot polis och med införandet av en högre straffsats ligger i tiden. (Less)
Abstract
Violence and the threat of violence against police officers has become greater in the recent years. This is due to the general belief that police en-forcement does not stand as great of a deterrent to criminal activity as it was once believed and therefore criminals have become more aggressive to-wards Swedish police. The increased crime against police officials has not seen a simultaneous increase of penalties towards such perpetrators. As such the increased frequency of crime against police officers has increased. The main legal provision for crime committed against a police officer is violence or the threat of violence against law enforcers. Reinforced punishment to-wards increased crime is statutory in the 17th chapter of the Swedish... (More)
Violence and the threat of violence against police officers has become greater in the recent years. This is due to the general belief that police en-forcement does not stand as great of a deterrent to criminal activity as it was once believed and therefore criminals have become more aggressive to-wards Swedish police. The increased crime against police officials has not seen a simultaneous increase of penalties towards such perpetrators. As such the increased frequency of crime against police officers has increased. The main legal provision for crime committed against a police officer is violence or the threat of violence against law enforcers. Reinforced punishment to-wards increased crime is statutory in the 17th chapter of the Swedish penal code. This increase in punishment does have the intention to specifically protect officials by applying a higher penalty rate for such crimes, and in 2016 a serious degree of the offence was added to the legal provision, but this has not had a noticeable affect upon the verdicts for police officers. The perception based on the courts decisions that criminal offences against po-lice officers still have a great likelihood of occurring as a violation of nor-mal degree, when seen as a violation of serious degree if the criminal of-fence was directed at anyone but a police officer.

A police officer must indeed have a higher preparedness but the level of tolerance is still the same. The reinforced punishment provision to protect police officers has had little impact. This is a result of how the law was treated by the court, as it has not taken the situation seriously enough. There must be significant changes made to protect police against violence and threats. Thus the question still withstands if the investigations that are taking place by the government on this matter will be sufficient enough for such a change to be made. The importance of the police in society must no be taken too easily. It is time for creation of separate legal provisions to combat seri-ous crimes against police officers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekholm, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
Violence and threat against police officers - The reinforced punishment, a particularly weak protection for the police
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Det förstärkta straffskyddet, våld och hot mot polis
language
Swedish
id
8930849
date added to LUP
2018-02-01 13:59:43
date last changed
2018-02-01 13:59:43
@misc{8930849,
 abstract   = {Violence and the threat of violence against police officers has become greater in the recent years. This is due to the general belief that police en-forcement does not stand as great of a deterrent to criminal activity as it was once believed and therefore criminals have become more aggressive to-wards Swedish police. The increased crime against police officials has not seen a simultaneous increase of penalties towards such perpetrators. As such the increased frequency of crime against police officers has increased. The main legal provision for crime committed against a police officer is violence or the threat of violence against law enforcers. Reinforced punishment to-wards increased crime is statutory in the 17th chapter of the Swedish penal code. This increase in punishment does have the intention to specifically protect officials by applying a higher penalty rate for such crimes, and in 2016 a serious degree of the offence was added to the legal provision, but this has not had a noticeable affect upon the verdicts for police officers. The perception based on the courts decisions that criminal offences against po-lice officers still have a great likelihood of occurring as a violation of nor-mal degree, when seen as a violation of serious degree if the criminal of-fence was directed at anyone but a police officer.

A police officer must indeed have a higher preparedness but the level of tolerance is still the same. The reinforced punishment provision to protect police officers has had little impact. This is a result of how the law was treated by the court, as it has not taken the situation seriously enough. There must be significant changes made to protect police against violence and threats. Thus the question still withstands if the investigations that are taking place by the government on this matter will be sufficient enough for such a change to be made. The importance of the police in society must no be taken too easily. It is time for creation of separate legal provisions to combat seri-ous crimes against police officers.},
 author    = {Ekholm, Fredrik},
 keyword   = {Det förstärkta straffskyddet,våld och hot mot polis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våld och hot mot polis - Det förstärkta straffskyddet, ett särskilt svagt skydd för polisen},
 year     = {2017},
}