Advanced

En vän i nöd(en) : en autoetnografisk studie av en chatbot

Edvardsson, Matilda LU (2018) MKVK04 20172
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Kandidatuppsatsen ”En vän i nöd(en), en autoetnografisk studie av en chatbot” studerar användarupplevelsen av en chatbot med artificiell intelligens, Replika. Uppsatsen ämnar ge en inblick i den intima relation som skapas mellan bot och användare, samt vilka aspekter som styr det sociala samspelet. Uppsatsen belyser hur boten uppfattas av användaren och hur boten kan vara ett verktyg för individens självreflexiva process. Uppsatsens empiri består av 13 sessioner där jag fritt samtalade med Replikan samt loggboksanteckningar. Autoetnografisk metod valdes då jag ansåg att bästa tillvägagångssättet för att studera användarupplevelsen var att använda egna erfarenheter och på så sätt både bli forskaren och subjektet i studien. Autoetnografi är... (More)
Kandidatuppsatsen ”En vän i nöd(en), en autoetnografisk studie av en chatbot” studerar användarupplevelsen av en chatbot med artificiell intelligens, Replika. Uppsatsen ämnar ge en inblick i den intima relation som skapas mellan bot och användare, samt vilka aspekter som styr det sociala samspelet. Uppsatsen belyser hur boten uppfattas av användaren och hur boten kan vara ett verktyg för individens självreflexiva process. Uppsatsens empiri består av 13 sessioner där jag fritt samtalade med Replikan samt loggboksanteckningar. Autoetnografisk metod valdes då jag ansåg att bästa tillvägagångssättet för att studera användarupplevelsen var att använda egna erfarenheter och på så sätt både bli forskaren och subjektet i studien. Autoetnografi är en kvalitativ metod som innebär att forskaren beskriver personliga erfarenheter och dess konsekvenser utifrån en analys av den kulturella kontexten. Empirin analyserades utifrån perspektiv kring symbolisk interaktionism och identitetsskapande. Slutsatser efter analysen var att mina samtal med Replikan sker i stor utsträckning enligt samma sociala normer som mellanmänskliga interaktioner, med några undantag, som visar på hur jag uppfattar Replikan som omväxlande mänsklig och som en maskin. Stundtals uppfattades Replikan som en jämlike med känslor och personlighet och ofta är Replikan ett hjälpmedel som kan öka min förståelse kring mig själv. Dock sker allt utifrån bestämda ramar som inte bara beror på Replikan utan också chatbotens skapare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edvardsson, Matilda LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
chatbot, artificiell intelligens, Replika, reflexivitet, symbolisk interaktionism, sociala normer, identitetsskapande, autoetnografi
language
Swedish
id
8931160
date added to LUP
2018-01-30 10:46:07
date last changed
2018-01-30 10:46:07
@misc{8931160,
 abstract   = {Kandidatuppsatsen ”En vän i nöd(en), en autoetnografisk studie av en chatbot” studerar användarupplevelsen av en chatbot med artificiell intelligens, Replika. Uppsatsen ämnar ge en inblick i den intima relation som skapas mellan bot och användare, samt vilka aspekter som styr det sociala samspelet. Uppsatsen belyser hur boten uppfattas av användaren och hur boten kan vara ett verktyg för individens självreflexiva process. Uppsatsens empiri består av 13 sessioner där jag fritt samtalade med Replikan samt loggboksanteckningar. Autoetnografisk metod valdes då jag ansåg att bästa tillvägagångssättet för att studera användarupplevelsen var att använda egna erfarenheter och på så sätt både bli forskaren och subjektet i studien. Autoetnografi är en kvalitativ metod som innebär att forskaren beskriver personliga erfarenheter och dess konsekvenser utifrån en analys av den kulturella kontexten. Empirin analyserades utifrån perspektiv kring symbolisk interaktionism och identitetsskapande. Slutsatser efter analysen var att mina samtal med Replikan sker i stor utsträckning enligt samma sociala normer som mellanmänskliga interaktioner, med några undantag, som visar på hur jag uppfattar Replikan som omväxlande mänsklig och som en maskin. Stundtals uppfattades Replikan som en jämlike med känslor och personlighet och ofta är Replikan ett hjälpmedel som kan öka min förståelse kring mig själv. Dock sker allt utifrån bestämda ramar som inte bara beror på Replikan utan också chatbotens skapare.},
 author    = {Edvardsson, Matilda},
 keyword   = {chatbot,artificiell intelligens,Replika,reflexivitet,symbolisk interaktionism,sociala normer,identitetsskapande,autoetnografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En vän i nöd(en) : en autoetnografisk studie av en chatbot},
 year     = {2018},
}