Advanced

Att koppla av och koppla bort eller att koppla av och koppla upp : en fenomenologisk analys av upplevelsen kring mobiltelefonanvändning i vardagen och på semestern

Sylvander, Filippa LU and Martinsson, Amanda LU (2018) MKVK04 20172
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ämnar söka kunskap i hur sex utvalda respondenter förstår sin fysiska och mentala närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur upplevelsen tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under en semester. Uppsatsen undersöker även hur en moralisk dimension eventuellt påverkar respondenternas sätt att förhålla sig till sitt användande av mobiltelefonen i både en vardags och en semesterkontext. För att undersöka upplevelsen av närvaro hos respondenterna utgår vi från ett fenomenologiskt ramverk, detta för att kunna tolka och analysera respondenternas subjektiva beskrivningar av deras livsvärldar. Vårt tillvägagångssätt består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer samt en... (More)
Denna uppsats ämnar söka kunskap i hur sex utvalda respondenter förstår sin fysiska och mentala närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur upplevelsen tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under en semester. Uppsatsen undersöker även hur en moralisk dimension eventuellt påverkar respondenternas sätt att förhålla sig till sitt användande av mobiltelefonen i både en vardags och en semesterkontext. För att undersöka upplevelsen av närvaro hos respondenterna utgår vi från ett fenomenologiskt ramverk, detta för att kunna tolka och analysera respondenternas subjektiva beskrivningar av deras livsvärldar. Vårt tillvägagångssätt består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer samt en etnografisk studie. Detta för att möjliggöra djupare insikter utifrån respondenternas beskrivningar. Genom ovan beskrivna tillvägagångssätt ihop med vårt teoretiska ramverk framkommer det att mobiltelefonen fungerar som en rutiniserad del av respondenternas vardag, den fungerar även som ett objekt som hjälper respondenterna att organisera, effektivisera och vårda sina relationer till familj och vänner. Det framkommer att den rutiniserade användningen av mobiltelefonen i vardagen fungerar på liknande sätt under semestern då respondenterna ämnar göra ett avbrott vilket får konsekvenser för hur de förstår sin nya plats och deras koppling till hemmet. Avslutningsvis kan vi se hur mobiltelefonen komplicerar respondenternas upplevelse av närvaro, då vi betonar att en fullständig närvaro ‘här och nu’, som respondenterna i många situationer uttrycker som önskvärd, innefattar både en fysisk och en mental närvaro. Denna närvaro blir, med användning av mobiltelefonen, komplex då respondenterna mentalt förflyttar sig bort från den fysiska platsen stunden de väljer att använda mobiltelefonen. Således menar vi att en ny form av dubbel närvaro infinner sig när man använder sin mobiltelefon då man kan ses befinna sig på en plats fysiskt och på en annan plats mentalt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sylvander, Filippa LU and Martinsson, Amanda LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fenomenologi, upplevelse av närvaro, mobiltelefonanvändning, vardag, semester, organisering, tid, rum, plats, effektivisering, dubbel närvaro
language
Swedish
id
8932090
date added to LUP
2018-01-17 10:01:14
date last changed
2018-01-17 10:01:14
@misc{8932090,
 abstract   = {Denna uppsats ämnar söka kunskap i hur sex utvalda respondenter förstår sin fysiska och mentala närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur upplevelsen tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under en semester. Uppsatsen undersöker även hur en moralisk dimension eventuellt påverkar respondenternas sätt att förhålla sig till sitt användande av mobiltelefonen i både en vardags och en semesterkontext. För att undersöka upplevelsen av närvaro hos respondenterna utgår vi från ett fenomenologiskt ramverk, detta för att kunna tolka och analysera respondenternas subjektiva beskrivningar av deras livsvärldar. Vårt tillvägagångssätt består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer samt en etnografisk studie. Detta för att möjliggöra djupare insikter utifrån respondenternas beskrivningar. Genom ovan beskrivna tillvägagångssätt ihop med vårt teoretiska ramverk framkommer det att mobiltelefonen fungerar som en rutiniserad del av respondenternas vardag, den fungerar även som ett objekt som hjälper respondenterna att organisera, effektivisera och vårda sina relationer till familj och vänner. Det framkommer att den rutiniserade användningen av mobiltelefonen i vardagen fungerar på liknande sätt under semestern då respondenterna ämnar göra ett avbrott vilket får konsekvenser för hur de förstår sin nya plats och deras koppling till hemmet. Avslutningsvis kan vi se hur mobiltelefonen komplicerar respondenternas upplevelse av närvaro, då vi betonar att en fullständig närvaro ‘här och nu’, som respondenterna i många situationer uttrycker som önskvärd, innefattar både en fysisk och en mental närvaro. Denna närvaro blir, med användning av mobiltelefonen, komplex då respondenterna mentalt förflyttar sig bort från den fysiska platsen stunden de väljer att använda mobiltelefonen. Således menar vi att en ny form av dubbel närvaro infinner sig när man använder sin mobiltelefon då man kan ses befinna sig på en plats fysiskt och på en annan plats mentalt.},
 author    = {Sylvander, Filippa and Martinsson, Amanda},
 keyword   = {fenomenologi,upplevelse av närvaro,mobiltelefonanvändning,vardag,semester,organisering,tid,rum,plats,effektivisering,dubbel närvaro},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att koppla av och koppla bort eller att koppla av och koppla upp : en fenomenologisk analys av upplevelsen kring mobiltelefonanvändning i vardagen och på semestern},
 year     = {2018},
}