Advanced

Don't be evil, be white : en studie om vithetens hegemoni i Google Images sökresultat

Ottosson, Emelie LU and Tengblad, Ronja LU (2018) MKVK04 20172
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har sökresultat på Google Images studerats. Syftet med studien var att kartlägga och analysera representationen av vita och icke- vita personer, samt att försöka få en förståelse för hur vithetsnormen kan komma till uttryck i sökresultat och reproduceras genom Googles system. Med hjälp av teorier om vithetens hegemoni, mediers makt och gestaltning synliggjorde analysen av det empiriska materialet hur sökmotorns system tillåter vithetsnormen att komma till uttryck och reproduceras i sökresultatet på ett antal olika sätt. Vithetens hegemoni illustrerades bland annat då vita utgjorde tydlig majoritet i det kvantitativa resultatet som bestod av sökresultat som utifrån sin demografiska... (More)
Med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har sökresultat på Google Images studerats. Syftet med studien var att kartlägga och analysera representationen av vita och icke- vita personer, samt att försöka få en förståelse för hur vithetsnormen kan komma till uttryck i sökresultat och reproduceras genom Googles system. Med hjälp av teorier om vithetens hegemoni, mediers makt och gestaltning synliggjorde analysen av det empiriska materialet hur sökmotorns system tillåter vithetsnormen att komma till uttryck och reproduceras i sökresultatet på ett antal olika sätt. Vithetens hegemoni illustrerades bland annat då vita utgjorde tydlig majoritet i det kvantitativa resultatet som bestod av sökresultat som utifrån sin demografiska utgångspunkt kan liknas vid beskrivningar av människan. Samtidigt uppmärksammades det att icke-vita framställdes som avvikande då viss betydelse via bildnamn lades kring deras hudfärg. Det observerades också att icke-vita syntes i sökresultat som bekräftade problematiska stereotyper, vilket betraktades som ett uttryck för den vita normen. Genom detta och vidare analys av materialet förstods det hur Googles system är uppbyggt på ett sätt som främjar vithet och förenklade föreställningar av icke-vita. Vidare konstaterades det att Googles system reproducerar vithetsnormen genom att fästa vikt vid specificeringar, här kring hudfärg, men också då det är designat på ett sätt som gynnar inflytelserika medieinstitutioner vilka i studien uppfattas vara präglade av vithetsnormen och fördomsfulla uppfattningar. Uppsatsen avslutas med en kritisk diskussion kring Google som ett demokratiskt sökverktyg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Emelie LU and Tengblad, Ronja LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vishetsnormen, Google, sökresultat, algoritmer, representation, stereotyper, vithet, icke-vit, diskriminering, gestaltning, mediers makt, hegemoni
language
Swedish
id
8932487
date added to LUP
2018-01-17 09:56:44
date last changed
2018-01-17 09:56:44
@misc{8932487,
 abstract   = {Med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har sökresultat på Google Images studerats. Syftet med studien var att kartlägga och analysera representationen av vita och icke- vita personer, samt att försöka få en förståelse för hur vithetsnormen kan komma till uttryck i sökresultat och reproduceras genom Googles system. Med hjälp av teorier om vithetens hegemoni, mediers makt och gestaltning synliggjorde analysen av det empiriska materialet hur sökmotorns system tillåter vithetsnormen att komma till uttryck och reproduceras i sökresultatet på ett antal olika sätt. Vithetens hegemoni illustrerades bland annat då vita utgjorde tydlig majoritet i det kvantitativa resultatet som bestod av sökresultat som utifrån sin demografiska utgångspunkt kan liknas vid beskrivningar av människan. Samtidigt uppmärksammades det att icke-vita framställdes som avvikande då viss betydelse via bildnamn lades kring deras hudfärg. Det observerades också att icke-vita syntes i sökresultat som bekräftade problematiska stereotyper, vilket betraktades som ett uttryck för den vita normen. Genom detta och vidare analys av materialet förstods det hur Googles system är uppbyggt på ett sätt som främjar vithet och förenklade föreställningar av icke-vita. Vidare konstaterades det att Googles system reproducerar vithetsnormen genom att fästa vikt vid specificeringar, här kring hudfärg, men också då det är designat på ett sätt som gynnar inflytelserika medieinstitutioner vilka i studien uppfattas vara präglade av vithetsnormen och fördomsfulla uppfattningar. Uppsatsen avslutas med en kritisk diskussion kring Google som ett demokratiskt sökverktyg.},
 author    = {Ottosson, Emelie and Tengblad, Ronja},
 keyword   = {vishetsnormen,Google,sökresultat,algoritmer,representation,stereotyper,vithet,icke-vit,diskriminering,gestaltning,mediers makt,hegemoni},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Don't be evil, be white : en studie om vithetens hegemoni i Google Images sökresultat},
 year     = {2018},
}